Förstå platser och redigera dem

Platsinformation kan sparas med ett foto om

 • platsinformation sparas på enheten
 • du själv har lagt till platsen
 • Google Foto har gjort en platsuppskattning med hjälp av Google Platshistorik, som lagras i ditt Google-konto, eller landmärken som identifierats på bilden, t.ex. Eiffeltornet.

Lägg till en plats

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Info följt av Var togs det här?
 4. Lägg till eller välj en plats.

Redigera eller ta bort en plats

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Info.
 4. Bredvid platsen klickar du på Mer Mer följt av Redigera Redigera.
 5. Lägg till eller välj platsen.
 6. Om du vill ta bort platsen klickar du på Ingen plats.

Det går även att redigera platsinformationen för flera foton samtidigt. Markera fotona och Klicka på Mer Mer följt av Redigera plats.

Dela ett foto med platsinformation

När du delar ett foto med Google Foto kan platsen där fotot togs delas om du själv har lagt till eller ändrat den eller om den bygger på information från enheten.

Om du inte hindrar andra från att se var dina foton är tagna gäller följande.

 • Om du lägger till platsinformation i ett foto och sedan delar fotot med någon i Google Foto delas platsinformationen också.
 • Om en platsuppskattning har gjorts på enheten och du delar fotot på Google Foto visas platsuppskattningen.
 • Om du har ändrat en platsuppskattning som gjordes på enheten och sedan delar fotot på Google Foto visas den ändrade platsen.
 • Om du delar ett foto med en platsuppskattning som gjorts i Google Foto delas inte platsuppskattningen tillsammans med bilden.

Hindra andra från att se var dina foton är tagna

 1. Öppna photos.google.com/settings på datorn.
 2. Klicka på Delning
 3. Aktivera Ta bort geografisk plats från objekt som delas via länk. Nya album, länkar, konversationer eller delade bibliotek som du delar innehåller inte platsinformationen.

Obs! Ändringar av den här inställningen påverkar inte delade album eller konversationer som du redan har bidragit till. Detta påverkar inte heller foton eller videor som delas på andra sätt, till exempel genom att de laddas ned och skickas till någon. Då visas den ursprungliga platsinformationen som sparades på enheten, utan eventuella ändringar som gjorts i Google Foto.

Platsinformationen kan finnas kvar om du

 • delade fotot, videon eller albumet via en länk innan du ändrade inställningarna
 • delar en bild eller video på annat sätt, t.ex. genom att ladda ned den och skicka den till någon med e-post. Då visas den ursprungliga platsinformationen som sparades på enheten, utan eventuella ändringar som gjorts i Google Foto. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?