Lägga till, redigera eller ta bort ett fotos platsinformation

Ett fotos platsinformation kan komma från olika håll:

 • Information från kamerans GPS kan sparas med fotot.
 • Google Foto kan göra en uppskattning av platsen med hjälp av t.ex. Google Platshistorik (om detta alternativ har aktiverats), som lagras i ditt Google-konto. Kolla Google Platshistorik. Du kan redigera eller ta bort platsuppskattningar som gjorts i Google Foto.
 • Du kan lägga till platsen.

Lägg till en plats

 1. Besök photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Information följt av Var togs det här?
 4. Lägg till eller välj en plats.

Redigera eller ta bort en plats

 1. Besök photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Information
 4. Klicka på Mer Mer bredvid platsen följt av Redigera Redigera.
 5. Lägg till eller välj platsen. Du kan också välja Ingen plats och ta bort platsinformationen.

Det går även att redigera flera fotons platsinformation samtidigt genom att markera bilderna följt av Mer Mer följt av Redigera plats.

 

Bra att veta när du ändrar platsinformation

 • Du kan redigera platser som du har lagt till och platsuppskattningar som gjorts i Google Foto.
 • Om du redigerar information från kamerans GPS som sparats med ett foto ersätts den, men den gamla informationen tas inte bort. Den ursprungliga platsen som sparades av kamerans GPS visas bara när du laddar ned fotot eller delar det med andra appar. Platsen som du lade till delas bara i Google Foto.

Dela ett foto med platsinformation

Situationerna nedan kan bara uppstå om du inte har hindrat andra från att se var dina foton är tagna. Läs mer om hur du ändrar inställningarna nedan.

 • Om du lägger till platsinformation i ett foto och sedan delar det med någon i Google Foto delas platsen också.
 • Om platsen är en uppskattning gjord i Google Foto delas den inte tillsammans med bilden.
 • Om du har ändrat en platsuppskattning som gjordes på enheten och sedan delar fotot på Google Foto visas den ändrade platsen.
 • Om du har ändrat platsen som sparades med kamerans GPS och sedan delar fotot med andra appar eller laddar ned det kan den ursprungliga platsen som sparades i kameran visas.

Hindra andra från att se var dina foton är tagna

När du delar ett foto med en länk kan platsen där fotot togs delas om du själv har lagt till den eller om information från kamerans GPS sparats med fotot. 

Sluta dela platsinformation

 1. Öppna photos.google.com/settings på datorn.
 2. Klicka på Dela Nedåtpil.
 3. Aktivera Ta bort geografisk plats från objekt som delas via länk. Platsinformationen tas inte med när du delar något via en länk.

Obs!

 • Om du delar en bild eller video på annat sätt, t.ex. genom att ladda ned den och skicka den till någon med e-post, finns eventuell platsinformation från kamerans GPS kvar.
 • Om du delade en bild eller video via länk innan du ändrade den här inställningen fortsätter platsinformationen att visas.
 • Även om en bild eller video saknar platsinformation kan det hända att andra kan uppskatta var den togs.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?