Förstå, hitta och redigera fotoplatser

Du kan använda fotonas platser för att organisera, söka i och utforska dina foton baserat på var de togs.

Ett fotos platsinformation kan komma från olika håll:

 • Enhetens kamera sparar din plats med fotot.
 • Du lägger till en plats.
 • Google Foto beräknar din plats utifrån information som Google Platshistorik eller landmärken som har identifierats i ditt foto.

Hantera plats för dina foton

Hantera platsinformation för ditt foto eller din video genom att lägga till en plats på ett foto som inte har en eller ta bort en beräknad plats som har lagts till i Foto.

Lägg till en plats

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Information följt av Lägg till en plats.
 4. Lägg till eller välj en plats från dina senaste platser.

Redigera eller ta bort en beräknad plats

Viktigt! Det går bara att uppdatera eller ta bort beräknade platser. Om platsen för ett foto eller en video har lagts till automatiskt av kameran kan du inte redigera eller ta bort platsen.

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Information.
 4. Bredvid platsen klickar du på Mer Mer följt av Redigera .
  • Lägg till eller välj en plats från dina senaste platser.
  • Om du vill ta bort den beräknade platsen klickar du på Ta bort plats.

Du kan också redigera platsen för flera foton:

 1. Öppna photos.google.com på datorn
 2. Välj de foton du vill ha.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Redigera plats.
  1. Lägg till eller välj platsen.
  2. Om du vill ta bort platsen klickar du på Ta bort plats.
Tips! När du väljer flera foton eller videor kan du se att Google Foto inte kan redigera platsinformation som har lagts till av kameran. Avmarkera dessa foton eller videor för att fortsätta.

Dela ett foto med platsinformation

När du delar ett foto med Google Foto kan platsen där fotot togs delas om du själv har lagt till eller ändrat den eller om den bygger på information från enheten.

Du kan styra om din plats delas i alla delade album, länkar eller konversationer som du skapar eller går med i. Om du ställer in partnerdelning innehåller alla foton du delar platsinformation. 

Följande situationer uppstår om du väljer att dela platsen för dina foton: 

 • Om du lägger till en plats eller redigerar en beräknad plats för ett foto och sedan delar fotot med någon i Google Foto delas även platsen.
 • Om kameran lägger till en plats och du delar fotot i Google Foto visar fotot platsen från kameran.
 • Om du delar ett foto med en platsuppskattning som har gjorts i Google Foto delas inte platsen.

Detta påverkar inte foton eller videor som du delar utanför Google Foto, till exempel när du laddar ned och skickar dem via e-post till någon. I så fall visas den ursprungliga platsen som sparades på enheten utan ändringar som du har gjort i Google Foto.

Även om du döljer dina foton för andra kan de gissa sig till dem utifrån platsen som är med på fotot.

Dela din platsinformation i delade album

När du lägger till foton i nya delade album som du skapar visas inte platsinformation. Platsdelning är inaktiverat som standard. 

Om du skapade ett delat album på eller före den 18 augusti 2021 visas plats för foton som du lägger till eller tidigare har lagt till i det delade albumet om du inte tidigare har inaktiverat platsdelning för kontot.

Så här delar du platsinformation för foton som du lägger till, eller lagt till, i ett delat album eller via en länk:

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Klicka på Delning till vänster.
 3. Klicka på det delade albumet. 
 4. Överst till höger klickar du på Mer Merföljt av Alternativ.
 5. Aktivera Dela fotoplats.
Dela din platsinformation i konversationer

När du lägger till foton i en ny konversation som du skapar inkluderas inte platsinformation. Platsdelning är inaktiverat som standard. 

Om du startade en konversation före den 18 augusti 2021 visas alla platser som du lägger till eller tidigare har lagt till i konversationen om du inte tidigare har inaktiverat platsdelning för konversationen. 

Så här delar du platsinformation för foton som du lägger till, eller har lagt till, i en viss konversation: 

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Klicka på Meny Menyföljt av Delning .
 3. Klicka på konversationen. 
 4. Klicka på kontots profilbild eller initial i konversationen.
 5. Aktivera Dela fotoplats.
Dela platsinformation i partnerdelning
Viktigt! Om du ställer in partnerdelning har alla foton du delar platsinformation. Om du har konfigurerat partnerdelning före den 18 augusti 2021 delas dina fotons platsinformation om du inte tidigare har inaktiverat detta.

Så här kontrollerar du om du delar platsinformation i partnerdelning:

 1. Gå till photos.google.com på datorn.
 2. Klicka på Meny Menyföljt av Delning .
 3. Klicka på din partners namn. 
 4. Klicka på Mer Mer följt av Inställningar uppe till höger.
 5. Du kan kontrollera om du delar platsinformation under Din partner har åtkomst till.
Tips! Om du inte delar platsinformation men vill göra det tar du bort och bjuder in partnern igen. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
105394
false