Platser för foton och videor

Dina foton och videor kan ha en plats kopplad till sig. Här hittar du svar på frågor om platsdata:

Var kommer platser från?

Det finns två huvudkällor för platsmetadata i Google Foto:

 • Kamerans GPS kan registrera platsinformation direkt på foton och videor. (Om du vill inaktivera den här funktionen läser du instruktionerna för kameran eller appen.)
 • Google Foto kan göra en uppskattning av en plats.

Vad är en beräknad plats?

Google Foto kan göra en uppskattning av platsen med hjälp av t.ex. Google Platshistorik (om detta alternativ har aktiverats), som lagras i ditt Google-konto.

Hur tar jag bort en beräknad plats från ett foto?

Du kan ta bort platser som lagts till genom uppskattning i Google Foto. Så här fungerar det:

 1. Öppna fotot eller videon i Google Foto-appen.
 2. Tryck på Info Information.
 3. Bredvid platsen trycker du på Mer Mer.
 4. Tryck på Ta bort plats och sedan Ta bort.

Kan andra se var ett foto togs om jag delar det?

Det beror på hur platsen registrerats:

 • Om platsen bifogades till bilden från kameran eller en kamera-app (om du tog bilden med en smartphone) delas platsen tillsammans med fotot om du delade fotot med en delningsbar länk. Läs om hur du slutar dela platser på det här sättet i instruktionerna nedan.
 • Om platsen är en uppskattning i Google Foto delas den inte.
Förhindra att andra ser var dina delade foton togs

Med den här inställningen kan du dölja platsinformation för foton och videor som

 • har delats via en delningsbar länk med Google Foto-appen
 • har platsinformation som registrerats direkt på dem med kamerans GPS-enhet.

Förhindra att andra ser var dina delade foton togs

 1. Öppna appen Google Foto.
 2. Tryck på Meny Meny uppe till vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Bredvid Ta bort geografisk plats aktiverar du reglaget.
 4. Foton och videor som du delar med hjälp av en delningsbar länk kommer nu inte att inkludera platsinformation.

Obs! Den här inställningen fungerar enbart för foton och videor som du delar med hjälp av en delningsbar länk. Om du delar ett foto eller videor på annat sätt, exempelvis om du hämtar och skickar till någon via e-post, kan platsinformation ändå inkluderas.

Brenna är en Google Foto-expert och har skrivit den här sidan. Hjälp henne att förbättra den genom att lämna feedback nedan.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?