Förstå, hitta och redigera fotoplatser

Du kan använda fotonas platser för att organisera, söka i och utforska dina foton baserat på var de togs.

Ett fotos platsinformation kan komma från olika håll:

 • Enhetens kamera sparar din plats med fotot.
 • Du lägger till en plats.
 • Google Foto beräknar din plats utifrån information som Google Platshistorik eller landmärken som har identifierats i ditt foto.

Lägg till en plats

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Information följt av Var togs det här?
 4. Lägg till eller välj en plats.

Redigera eller ta bort en plats

 1. Öppna photos.google.com på datorn.
 2. Öppna fotot eller videon.
 3. Klicka på Information Information.
 4. Bredvid platsen klickar du på Mer Mer följt av Redigera Redigera.
 5. Lägg till eller välj platsen.
 6. Om du vill ta bort platsen klickar du på Ingen plats.

Det går även att redigera platsinformationen för flera foton samtidigt. Markera fotona och Klicka på Mer Mer följt av Redigera plats.

Dela ett foto med platsinformation

När du delar ett foto med Google Foto kan platsen där fotot togs delas om du själv har lagt till eller ändrat den eller om den bygger på information från enheten.

Om du inte hindrar andra från att se var dina foton är tagna gäller följande. 

 • Om du lägger till platsinformation i ett foto och sedan delar fotot med någon i Google Foto delas platsinformationen också.
 • Om en platsuppskattning har gjorts på enheten och du delar fotot på Google Foto visas platsuppskattningen.
 • Om du har ändrat en platsuppskattning som gjordes på enheten och sedan delar fotot på Google Foto visas den ändrade platsen.
 • Om du delar ett foto med en platsuppskattning som gjorts i Google Foto delas inte platsuppskattningen tillsammans med bilden.

Dölj dina foton för andra

 1. Öppna photos.google.com/settings på datorn.
 2. Klicka på Delning dela textbubbla högst upp.
 3. Aktivera Dölj fotoplatsdata

Nya album, länkar, konversationer eller objekt som du delar med en partner har ingen platsinformation.

Den här inställningen påverkar inte delade album eller konversationer som du redan har bidragit till. Detta påverkar inte heller foton eller videor som du delar på ett annat sätt, till exempel när du laddar ned och skickar dem via e-post till någon. I så fall visas den ursprungliga platsen som sparades på enheten utan ändringar som du har gjort i Google Foto.

Även om du döljer dina foton för andra kan de gissa sig till dem utifrån landmärken som är med på fotot.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?