Porozumenie polohe fotiek, jej vyhľadanie a úprava

Poloha fotiek vám umožňuje usporadúvať, vyhľadávať a skúmať fotky na základe toho, kde boli odfotené.

Fotka môže obsahovať polohu, ak:

 • kamera vášho zariadenia uloží spolu s fotkou vašu polohu,
 • ju pridáte.
 • Fotky Google odhadujú vašu polohu na základe informácií, ako sú orientačné body rozpoznané na fotke a miesta na ďalších fotkách.

Správa polohy fotiek

Ak chcete spravovať informácie o polohe fotky alebo videa, môžete buď pridať polohu k fotke, ktorá ju nemá, alebo môžete upraviť či odstrániť odhadovanú polohu pridanú aplikáciou Fotky.

Pridanie polohy

Dôležité: Ak chcete pridať polohu k fotke alebo videu, musíte položku najprv zálohovať.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Pridať polohu .
  • Pridajte alebo vyberte polohu z nedávno pridaných polôh.

Úprava alebo odstránenie odhadovanej polohy z fotky

Dôležité: Aktualizovať alebo odstrániť môžete len odhadované polohy. Ak bola poloha fotky alebo videa automaticky pridaná vaším fotoaparátom, nemôžete túto polohu upraviť ani odstrániť.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Upraviť .
  • Pridajte alebo vyberte polohu z nedávno pridaných polôh.
  • Ak chcete odstrániť odhadovanú polohu, klepnite na Odstrániť polohu.

Môžete upraviť aj polohu viacerých fotiek:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Vyberte fotky, ktorých polohu chcete upraviť.
 3. Klepnite na Viac Viac a potom Upraviť polohu.
  • Pridajte alebo vyberte polohu.
  • Ak chcete odstrániť polohu, klepnite na Odstrániť polohu.
Tip: Keď vyberiete viac fotiek alebo videí, môže sa zobraziť správa, že Fotky Google nemôžu upraviť informácie o polohe pridané vaším fotoaparátom. Ak chcete pokračovať, zrušte výber týchto fotiek alebo videí.

Odhadnutie chýbajúcich polôh

Dôležité: Ak vypnete odhady polohy, predtým odhadnuté polohy sa neodstránia, ale môžete ich upraviť alebo odstrániť.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Google a potom Poloha a potom Zdroje polohy.
 3. Zapnite možnosť Odhadnúť chýbajúce polohy.

Vyhľadanie predtým odhadnutých polôh

Keď vypnete odhadované polohy, Fotky nebudú odhadovať polohu v prípade nových fotiek. Odhadované polohy môžete spravovať a použiť predtým odhadnuté polohy na nové fotky.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Vpravo hore klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu a potom Nastavenia Fotiek Google a potom Poloha a potom Zdroje polohy.
 3. Klepnite na Zobraziť a spravovať odhadované polohy.

Zdieľanie fotky s polohou

Keď zdieľate fotku pomocou Fotiek Google, poloha fotky sa môže zdieľať, ak ste ju sami pridali, zmenili alebo bola poskytnutá vaším fotoaparátom.

Môžete ovládať, či sa vaša poloha bude zdieľať v každom zdieľanom albume, odkaze alebo konverzácii, ktorú vytvoríte alebo ku ktorej sa pripojíte. Ak ste nastavili zdieľanie medzi partnermi, všetky fotky, ktoré zdieľate, budú obsahovať podrobnosti o polohe. 

Ak sa rozhodnete zdieľať polohu svojich fotiek, môžu nastať nasledujúce situácie: 

 • Ak pridáte polohu alebo upravíte odhadovanú polohu fotky a potom fotku s niekým zdieľate vo Fotkách Google, zdieľate aj polohu.
 • Ak fotoaparát pridá k fotke polohu a vy túto fotku zdieľate vo Fotkách Google, na fotke sa zobrazuje poloha poskytnutá fotoaparátom.
 • Ak zdieľate fotku s polohou, ktorá bola odhadnutá Fotkami Google, poloha sa nebude zdieľať.

Nebude to mať vplyv na fotky ani videá, ktoré zdieľate mimo Fotiek Google, napríklad keď ich stiahnete alebo ich niekomu odošlete e‑mailom. V takom prípade sa zobrazuje pôvodná poloha uložená vaším zariadením bez akýchkoľvek úprav, ktoré ste vykonali vo Fotkách Google.

Aj keď polohy fotiek pred ľuďmi skryjete, môžu polohu uhádnuť na základe orientačných bodov na fotkách.

Zdieľanie podrobností o polohe v zdieľaných albumoch

Keď pridáte fotky do nových zdieľaných albumov, ktoré vytvoríte, nebudú obsahovať podrobnosti o polohe. Zdieľanie polohy je predvolene vypnuté. 

Ak ste zdieľaný album vytvorili 18. augusta 2021 alebo skôr, vo všetkých fotkách, ktoré do tohto zdieľaného albumu pridáte (alebo ktoré ste doň už pridali) sa budú zobrazovať ich polohy, ak ste predtým zdieľanie polohy pre svoj účet nevypli.

Ak chcete zdieľať podrobnosti o polohe pre fotky, ktoré pridáte (alebo ktoré ste už pridali) do konkrétneho zdieľaného albumu alebo odkazu:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zdieľanie .
 3. Klepnite na zdieľaný album.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viac a potom Možnosti.
 5. Zapnite Zdieľať polohu fotiek.
Zdieľanie podrobností o polohe v konverzáciách

Keď pridáte fotky do novej konverzácie, ktorú vytvoríte, nebudú obsahovať podrobnosti o polohe. Zdieľanie polohy je predvolene vypnuté. 

Ak ste konverzáciu začali pred 18. augustom 2021, vo všetkých fotkách, ktoré do tejto konverzácie pridáte (alebo ktoré ste už do nej pridali) sa budú zobrazovať ich polohy, ak ste predtým zdieľanie polohy pre danú konverzáciu nevypli. 

Ak chcete zdieľať podrobnosti o polohe pre fotky, ktoré pridáte (alebo ktoré ste už pridali) do konkrétnej konverzácie:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zdieľanie .
 3. Klepnite na konverzáciu. 
 4. V konverzácii klepnite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu.
 5. Zapnite Zdieľať polohu fotiek.
Zdieľanie podrobností o polohe v rámci zdieľania medzi partnermi 
Dôležité: Ak nastavíte zdieľanie medzi partnermi, všetky fotky, ktoré zdieľate, obsahujú podrobnosti o polohe. Ak ste zdieľanie medzi partnermi nastavili pred 18. augustom 2021, informácie o polohe vašich fotiek sa budú zdieľať (ak ste toto nastavenie predtým nevypli).

Ak chcete skontrolovať, či sa pri zdieľaní medzi partnermi zdieľajú aj podrobnosti o polohe:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zdieľanie .
 3. Klepnite na meno partnera alebo partnerky.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia.
 5. V sekcii „Partner(ka) má prístup k“ môžete skontrolovať, či zdieľate podrobnosti o polohe. 
Tip: Ak podrobnosti o polohe nezdieľate, ale chcete ich zdieľať, môžete partnera alebo partnerku odobrať a znova pozvať. 

Vyhľadanie vlastných fotiek na mape

Polohu svojich fotiek a videí môžete nájsť na interaktívnej mape.

Vyhľadanie zobrazenia na mape
 • Klepnite na kartu Vyhľadávanie.
 • Klepnite na mapu v sekcii s informáciami o fotke.
 • Klepnite na názvy miest v hlavičkách s dátumom v hlavnej mriežke fotiek.
Použitie zobrazenia na mape

Mriežka obsahuje fotky z vašej knižnice, ktoré sú viditeľné v oblasti mapy, vrátane zdieľaných fotiek, ktoré ste si uložili.

 • Zmena oblasti zamerania: stiahnite prsty a priblížte mapu. 
 • Vyhľadanie odfotených fotiek vo viditeľnej oblasti mapy: posúvajte sa v mriežke alebo klepnite na teplotnú mapu.

Ak chcete skontrolovať, či sa pri zdieľaní medzi partnermi zdieľajú aj podrobnosti o polohe:

 1. V iPhone alebo iPade otvorte Fotky Google Fotky.
 2. Klepnite na Zdieľanie .
 3. Klepnite na meno partnera alebo partnerky.
 4. Vpravo hore klepnite na Viac Viaca potom Nastavenia.
 5. V sekcii „Partner(ka) má prístup k“ môžete skontrolovať, či zdieľate podrobnosti o polohe. 
Zobrazenie časovej osi

Na časovej osi na mape si môžete pozrieť históriu svojich fotiek. Pri posúvaní medzi fotkami v mriežke sa cesta aktualizuje tak, zodpovedala vašej časovej osi pre označený deň.

Táto funkcia je k dispozícii len vtedy, ak máte údaje o histórii polohy. Ako zapnúť alebo vypnúť históriu polohy

Zapnutie alebo vypnutie časovej osi:
 1. V zobrazení na mape klepnite na Viac Viac.
 2. Zapnite alebo vypnite Zobraziť osobnú časovú os.
Tipy:
 • Pre zobrazenie na mape môžete vybrať možnosť Predvolené, Satelitné alebo Terén.
 • Ak chcete nájsť celú cestu časovej osi pre konkrétny deň, klepnite na Oddialiť .
 • Keď zo zobrazenia na mape skryjete časovú os, Fotky neodstránia údaje o vašej histórii polohy. Ako odstrániť svoju históriu polohy

Ovládanie toho, či fotoaparát pridáva informácie o polohe

 1. V zariadení so systémom iOS otvorte Nastavenia.
 2. Klepnite na Súkromie a potom Lokalizačné služby.
 3. Nastavte povolenie pre aplikáciu Kamera na možnosť Pri používaní apky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
105394
false