Pochopenie polohy a jej úprava

Fotka môže obsahovať polohu v týchto prípadoch:

 • Vaše zariadenie ukladá vašu polohu.
 • Pridali ste polohu.
 • Fotky Google môžu odhadnúť polohu pomocou informácií ako história polohy Google, ktorá je uložená vo vašom účte Google, alebo pomocou zistených orientačných bodov na fotkách, ako napríklad Eiffelova veža.

Pridanie polohy

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na položky Informácie Informácie a potom Kde to bolo odfotené?
 4. Pridajte alebo vyberte polohu.

Úprava alebo odstránenie polohy

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie
 4. Vedľa polohy kliknite na položky Viac Viac a potom Upraviť Upraviť.
 5. Pridajte alebo vyberte polohu.
 6. Ak chcete odstrániť polohu, kliknite na položku Bez údajov o polohe.

Môžete upraviť aj polohu viacerých fotiek: Vyberte fotky. Kliknite na položky Viac Viac a potom Upraviť polohu.


 

Zdieľanie fotky s polohou

Keď zdieľate fotku pomocou odkazu, poloha fotky sa môže zdieľať, ak ste ju pridali sami alebo bola odhadnutá vaším zariadením.

Nasledujúce situácie nastanú v prípade, ak nezabránite ľuďom zobraziť polohu vašich fotiek

 • Ak pridáte polohu k fotke a potom fotku s niekým zdieľate vo Fotkách Google, budete zdieľať aj polohu.
 • Ak bola poloha odhadnutá zariadením a danú fotku ste zdieľali vo Fotkách Google, bude sa zobrazovať poloha odhadnutá zariadením.
 • Ak ste upravili polohu, ktorá bola odhadnutá zariadením, a potom ste danú fotku zdieľali vo Fotkách Google, bude sa zobrazovať upravená poloha.
 • Ak ste zdieľali fotku s polohou, ktorá bola odhadnutá Fotkami Google, a potom ste danú fotku zdieľali vo Fotkách Google, odhadnutá poloha sa nebude zdieľať.

Zabránenie ľuďom zobraziť polohu vašich fotiek

 1. V počítači prejdite na photos.google.com/settings.
 2. Kliknite na Zdieľanie
 3. Zapnite možnosť Odstrániť geografickú polohu z položiek zdieľaných odkazom. Všetko, čo zdieľate prostredníctvom odkazu, už odteraz nebude obsahovať podrobnosti o polohe.

Poloha sa môže naďalej zobrazovať v týchto prípadoch:

 • Ak ste už s niekým zdieľali fotku alebo video pomocou odkazu ešte predtým, ako ste zmenili nastavenia.
 • Ak zdieľate fotku alebo video iným spôsobom, napríklad ak danú položku stiahnete a odošlete niekomu prostredníctvom správy. V takom prípade sa bude zobrazovať pôvodná poloha uložená vaším zariadením bez akýchkoľvek úprav, ktoré ste vykonali vo Fotkách Google. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?