Porozumenie polohe fotiek, jej vyhľadanie a úprava

Poloha fotiek vám umožňuje usporadúvať, vyhľadávať a skúmať fotky na základe toho, kde boli odfotené.

Fotka môže obsahovať polohu, ak:

 • fotoaparát vášho zariadenia uloží spolu s fotkou vašu polohu,
 • polohu pridáte.
 • Fotky Google odhadujú vašu polohu na základe informácií ako história polohy Google alebo orientačné body zistené na fotke.

Správa polohy fotiek

Ak chcete spravovať informácie o polohe fotky alebo videa, môžete buď pridať polohu k fotke, ktorá ju nemá, alebo môžete upraviť či odstrániť odhadovanú polohu pridanú aplikáciou Fotky.

Pridanie polohy

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie a potom Pridať polohu.
 4. Pridajte alebo vyberte polohu z nedávno pridaných polôh.

Úprava alebo odstránenie odhadovanej polohy

Dôležité: Aktualizovať alebo odstrániť môžete len odhadované polohy. Ak bola poloha fotky alebo videa automaticky pridaná vaším fotoaparátom, nemôžete túto polohu upraviť ani odstrániť.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie
 4. Vedľa polohy kliknite na Viac Viac a potom Upraviť .
  • Pridajte alebo vyberte polohu z nedávno pridaných polôh.
  • Ak chcete odstrániť odhadovanú polohu, kliknite na Odstrániť polohu.

Môžete upraviť aj polohu viacerých fotiek:

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vyberte požadované fotky.
 3. Kliknite na Viac Viac a potom Upraviť polohu.
  1. Pridajte alebo vyberte polohu.
  2. Ak chcete odstrániť polohu, kliknite na Odstrániť polohu.
Tip: Keď vyberiete viac fotiek alebo videí, môže sa zobraziť správa, že Fotky Google nemôžu upraviť informácie o polohe pridané vaším fotoaparátom. Ak chcete pokračovať, zrušte výber týchto fotiek alebo videí.

Zdieľanie fotky s polohou

Keď zdieľate fotku pomocou Fotiek Google, poloha fotky sa môže zdieľať, ak ste ju sami pridali, zmenili alebo bola poskytnutá vaším fotoaparátom.

Nasledujúce situácie nastanú len v prípade, ak neskryjete polohu svojich fotiek

 • Ak pridáte polohu alebo upravíte odhadovanú polohu fotky a potom fotku s niekým zdieľate vo Fotkách Google, zdieľate aj polohu.
 • Ak fotoaparát pridá k fotke polohu a vy túto fotku zdieľate vo Fotkách Google, na fotke sa zobrazuje poloha poskytnutá fotoaparátom.
 • Ak zdieľate fotku s polohou, ktorá bola odhadnutá Fotkami Google, poloha sa nebude zdieľať.

Skrytie polohy fotiek pred ostatnými

 1. V počítači prejdite na photos.google.com/settings.
 2. Vľavo hore kliknite na Zdieľanie .
 3. Zapnite Skryť údaje o polohe fotky.

Nové albumy, odkazy, konverzácie alebo položky, ktoré s niekým zdieľate, nebudú obsahovať informácie o polohe.

Toto nastavenie neovplyvní zdieľané albumy ani konverzácie, do ktorých ste už prispeli. Neovplyvní to ani fotky či videá zdieľaní iným spôsobom, napríklad keď ich stiahnete alebo ich niekomu odošlete e‑mailom. V takom prípade sa zobrazuje pôvodná poloha uložená vaším zariadením bez akýchkoľvek úprav, ktoré ste vykonali vo Fotkách Google.

Aj keď polohy fotiek pred ľuďmi skryjete, môžu ich uhádnuť na základe orientačných bodov na fotkách.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
105394
false