Porozumenie polohe fotiek, vyhľadanie a úprava polohy

Poloha fotiek vám umožňuje usporadúvať, vyhľadávať a skúmať fotky na základe toho, kde boli odfotené.

Fotka môže obsahovať polohu, ak:

 • fotoaparát vášho zariadenia uloží spolu s fotkou vašu polohu,
 • polohu pridáte.
 • Fotky Google odhadujú vašu polohu na základe informácií ako história polohy Google alebo orientačné body zistené na fotke.

Pridanie polohy

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie a potom Kde to bolo odfotené?
 4. Pridajte alebo vyberte polohu.

Úprava alebo odstránenie polohy

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie
 4. Vedľa polohy kliknite na Viac Viac a potom Upraviť Upraviť.
 5. Pridajte alebo vyberte polohu.
 6. Ak chcete odstrániť polohu, kliknite na Bez údajov o polohe.

Môžete upraviť aj polohu viacerých fotiek: vyberte fotky. Kliknite na Viac Viac a potom Upraviť polohu.

Zdieľanie fotky s polohou

Keď zdieľate fotku vo Fotkách Google, poloha fotky sa môže zdieľať, ak ste ju sami pridali, zmenili alebo bola odhadnutá vaším zariadením.

Nasledujúce situácie nastanú v prípade, ak nezabránite ľuďom zobraziť polohu vašich fotiek

 • Ak pridáte polohu k fotke a potom fotku s niekým zdieľate vo Fotkách Google, budete zdieľať aj polohu.
 • Ak bola poloha odhadnutá zariadením a danú fotku ste zdieľali vo Fotkách Google, bude sa zobrazovať poloha odhadovaná zariadením.
 • Ak ste upravili polohu, ktorá bola odhadnutá zariadením, a potom ste danú fotku zdieľali vo Fotkách Google, bude sa zobrazovať upravená poloha.
 • Ak ste zdieľali fotku s polohou, ktorá bola odhadnutá Fotkami Google, a potom ste danú fotku zdieľali vo Fotkách Google, odhadovaná poloha sa nebude zdieľať.

Skrytie polohy fotiek pred ostatnými

 1. V počítači prejdite na photos.google.com/settings.
 2. Hore kliknite na Zdieľanie bublina s textom o zdieľaní.
 3. Zapnite Skryť údaje o polohe fotky

Nové albumy, odkazy, konverzácie alebo položky, ktoré zdieľate s partnerom alebo partnerkou, nebudú obsahovať informácie o polohe.

Toto nastavenie neovplyvní zdieľané albumy ani konverzácie, do ktorých ste už prispeli. Neovplyvní to ani fotky či videá zdieľaní iným spôsobom, napríklad keď ich stiahnete alebo ich niekomu odošlete e‑mailom. V takom prípade sa zobrazuje pôvodná poloha uložená vaším zariadením bez akýchkoľvek úprav, ktoré ste vykonali vo Fotkách Google.

Aj keď polohu svojich fotiek pred ostatnými ľuďmi skryjete, môžu ju uhádnuť na základe orientačných bodov na fotke.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?