Pochopenie polohy a jej úprava

Fotka môže obsahovať polohu v týchto prípadoch:

 • Vaše zariadenie ukladá vašu polohu.
 • Pridali ste polohu.
 • Fotky Google môžu odhadnúť polohu pomocou informácií ako história polohy Google, ktorá je uložená vo vašom účte Google, alebo pomocou zistených orientačných bodov na fotkách, ako napríklad Eiffelova veža.

Pridanie polohy

 1. V počítači prejdite na stránku photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na položky Informácie Informácie a potom Kde to bolo odfotené?
 4. Pridajte alebo vyberte polohu.

Úprava alebo odstránenie polohy

 1. V počítači prejdite na stránku photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na položku Informácie Informácie
 4. Vedľa polohy kliknite na položky Viac Viac a potom Upraviť Upraviť.
 5. Pridajte alebo vyberte polohu. Môžete tiež vybrať položku Bez údajov o polohe a odstrániť polohu.

Môžete upraviť aj polohu viacerých fotiek, stačí vybrať fotky a potom Viac Viac a potom Upraviť polohu.

 

Čo by ste mali vedieť o úprave polohy

 • Môžete upraviť polohu, ktorú ste sami pridali alebo ktorá bola odhadnutá Fotkami Google.
 • Keď upravíte polohu, ktorú uložilo GPS vášho fotoaparátu, poloha bude nahradená, ale nie odstránená. Pôvodná poloha, ktorú uložilo GPS vášho fotoaparátu, sa zobrazí, len keď fotku stiahnete alebo ju zdieľate s inými aplikáciami. Poloha, ktorú ste pridali, bude zdieľaná len vo Fotkách Google.

Zdieľanie fotky s polohou

Tieto situácie nastanú len v prípade, ak nezabránite ľuďom zobraziť polohu vašich fotiek. Informácie o tom, ako zmeniť nastavenia, nájdete nižšie.

 • Ak pridáte polohu k fotke a potom fotku s niekým zdieľate vo Fotkách Google, budete zdieľať aj polohu.
 • Ak zdieľate fotku s polohou, ktorú odhadli Fotky Google, táto poloha nebude zdieľaná.
 • Ak ste zmenili polohu, ktorá bola odhadnutá zariadením, a potom ste danú fotku zdieľali vo Fotkách Google, bude sa zobrazovať upravená poloha.
 • Ak ste zmenili polohu, ktorú uložilo GPS vášho fotoaparátu, a potom ste túto fotku zdieľali s inými aplikáciami alebo ste ju stiahli, môže sa zobrazovať pôvodná poloha uložená z GPS vášho fotoaparátu.

Zabránenie ľuďom zobraziť polohu vašich fotiek

Keď zdieľate fotku pomocou odkazu, poloha fotky sa môže zdieľať, ak ste ju pridali sami alebo ju pripojilo k fotke GPS vášho fotoaparátu. 

Zastavenie zdieľania podrobností o polohe

 1. V počítači prejdite na stránku photos.google.com/settings.
 2. Kliknite na položku Zdieľanie Šípka nadol.
 3. Zapnite prepínač vedľa položky Odstrániť geografickú polohu z položiek zdieľaných odkazom. Všetko, čo zdieľate prostredníctvom odkazu, už odteraz nebude obsahovať podrobnosti o polohe.

Poznámka:

 • Ak zdieľate fotku alebo video iným spôsobom, napríklad ak danú položku stiahnete a odošlete ju niekomu prostredníctvom správy, naďalej bude obsahovať polohu, ktorú pripojilo GPS vášho fotoaparátu.
 • Ak ste už s niekým zdieľali fotku alebo video prostredníctvom odkazu ešte predtým, ako ste zmenili toto nastavenie, daná položka bude naďalej zobrazovať podrobnosti o polohe.
 • Dokonca aj vtedy, ak fotka alebo video neobsahuje podrobnosti o polohe, ktokoľvek môže polohu odhadnúť.

Poloha sa môže naďalej zobrazovať v týchto prípadoch:

 • Ak ste už s niekým zdieľali fotku alebo video pomocou odkazu ešte predtým, ako ste zmenili nastavenia.
 • Ak zdieľate fotku alebo video iným spôsobom, napríklad ak danú položku stiahnete a odošlete niekomu prostredníctvom správy. V takom prípade sa bude zobrazovať pôvodná poloha uložená vaším zariadením bez akýchkoľvek úprav, ktoré ste vykonali vo Fotkách Google. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?