Porozumenie polohe fotiek, jej vyhľadanie a úprava

Poloha fotiek vám umožňuje usporadúvať, vyhľadávať a skúmať fotky na základe toho, kde boli odfotené.

Fotka môže obsahovať polohu, ak:

 • kamera vášho zariadenia uloží spolu s fotkou vašu polohu,
 • ju pridáte.
 • Fotky Google odhadujú vašu polohu na základe informácií, ako sú orientačné body rozpoznané na fotke a miesta na ďalších fotkách.

Správa polohy fotiek

Ak chcete spravovať informácie o polohe fotky alebo videa, môžete buď pridať polohu k fotke, ktorá ju nemá, alebo môžete upraviť či odstrániť odhadovanú polohu pridanú aplikáciou Fotky.

Pridanie polohy

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie a potom Pridať polohu.
  • Pridajte alebo vyberte polohu z nedávno pridaných polôh.

Úprava alebo odstránenie odhadovanej polohy

Dôležité: Aktualizovať alebo odstrániť môžete len odhadované polohy. Ak bola poloha fotky alebo videa automaticky pridaná vaším fotoaparátom, nemôžete túto polohu upraviť ani odstrániť.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte fotku alebo video.
 3. Kliknite na Informácie Informácie.
 4. Vedľa polohy kliknite na Viac Viac a potom Upraviť .
  • Pridajte alebo vyberte polohu z nedávno pridaných polôh.
  • Ak chcete odstrániť odhadovanú polohu, kliknite na Odstrániť polohu.

Môžete upraviť aj polohu viacerých fotiek:

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vyberte príslušné fotky.
 3. Kliknite na Viac Viac a potom Upraviť polohu.
  • Pridajte alebo vyberte polohu.
  • Ak chcete polohu odstrániť, kliknite na Odstrániť polohu.
Tip: Keď vyberiete viac fotiek alebo videí, môže sa zobraziť správa, že Fotky Google nemôžu upraviť informácie o polohe pridané vaším fotoaparátom. Ak chcete pokračovať, zrušte výber týchto fotiek alebo videí.

Odhadnutie chýbajúcich polôh

Dôležité: Ak vypnete odhady polohy, predtým odhadnuté polohy sa neodstránia, ale môžete ich upraviť alebo odstrániť.
 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia a potom Poloha.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Odhadnúť chýbajúce polohy.

Zdieľanie fotky s polohou

Keď zdieľate fotku pomocou Fotiek Google, poloha fotky sa môže zdieľať, ak ste ju sami pridali, zmenili alebo bola poskytnutá vaším fotoaparátom.

Môžete ovládať, či sa vaša poloha bude zdieľať v každom zdieľanom albume, odkaze alebo konverzácii, ktorú vytvoríte alebo ku ktorej sa pripojíte. Ak ste nastavili zdieľanie medzi partnermi, všetky fotky, ktoré zdieľate, budú obsahovať podrobnosti o polohe. 

Ak sa rozhodnete zdieľať polohu svojich fotiek, môžu nastať nasledujúce situácie: 

 • Ak pridáte polohu alebo upravíte odhadovanú polohu fotky a potom fotku s niekým zdieľate vo Fotkách Google, zdieľate aj polohu.
 • Ak fotoaparát pridá k fotke polohu a vy túto fotku zdieľate vo Fotkách Google, na fotke sa zobrazuje poloha poskytnutá fotoaparátom.
 • Ak zdieľate fotku s polohou, ktorá bola odhadnutá Fotkami Google, poloha sa nebude zdieľať.

Nebude to mať vplyv na fotky ani videá, ktoré zdieľate mimo Fotiek Google, napríklad keď ich stiahnete alebo ich niekomu odošlete e‑mailom. V takom prípade sa zobrazuje pôvodná poloha uložená vaším zariadením bez akýchkoľvek úprav, ktoré ste vykonali vo Fotkách Google.

Aj keď polohy fotiek pred ľuďmi skryjete, môžu polohu uhádnuť na základe orientačných bodov na fotkách.

Zdieľanie podrobností o polohe v zdieľaných albumoch

Keď pridáte fotky do nových zdieľaných albumov, ktoré vytvoríte, nebudú obsahovať podrobnosti o polohe. Zdieľanie polohy je predvolene vypnuté. 

Ak ste zdieľaný album vytvorili 18. augusta 2021 alebo skôr, vo všetkých fotkách, ktoré do tohto zdieľaného albumu pridáte (alebo ktoré ste doň už pridali) sa budú zobrazovať ich polohy, ak ste predtým zdieľanie polohy pre svoj účet nevypli.

Ak chcete zdieľať podrobnosti o polohe pre fotky, ktoré pridáte (alebo ktoré ste už pridali) do konkrétneho zdieľaného albumu alebo odkazu:

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Vľavo kliknite na Zdieľanie .
 3. Kliknite na zdieľaný album. 
 4. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potomMožnosti.
 5. Zapnite Zdieľať polohu fotiek.
Zdieľanie podrobností o polohe v konverzáciách

Keď pridáte fotky do novej konverzácie, ktorú vytvoríte, nebudú obsahovať podrobnosti o polohe. Zdieľanie polohy je predvolene vypnuté. 

Ak ste konverzáciu začali pred 18. augustom 2021, vo všetkých fotkách, ktoré do tejto konverzácie pridáte (alebo ktoré ste už do nej pridali) sa budú zobrazovať ich polohy, ak ste predtým zdieľanie polohy pre danú konverzáciu nevypli. 

Ak chcete zdieľať podrobnosti o polohe pre fotky, ktoré pridáte (alebo ktoré ste už pridali) do konkrétnej konverzácie: 

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Kliknite na ponuku Ponuka a potom Zdieľanie  .
 3. Kliknite na konverzáciu. 
 4. V konverzácii kliknite na profilovú fotku alebo iniciálu svojho účtu.
 5. Zapnite Zdieľať polohu fotiek.
Zdieľanie podrobností o polohe v rámci zdieľania medzi partnermi 
Dôležité: Ak nastavíte zdieľanie medzi partnermi, všetky fotky, ktoré zdieľate, obsahujú podrobnosti o polohe. Ak ste zdieľanie medzi partnermi nastavili pred 18. augustom 2021, informácie o polohe vašich fotiek sa budú zdieľať (ak ste toto nastavenie predtým nevypli).

Ak chcete skontrolovať, či sa pri zdieľaní medzi partnermi zdieľajú aj podrobnosti o polohe:

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Kliknite na ponuku Ponuka a potom Zdieľanie  .
 3. Kliknite na meno partnera alebo partnerky. 
 4. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 5. V sekcii „Partner(ka) má prístup k“ môžete skontrolovať, či zdieľate podrobnosti o polohe.
Tip: Ak podrobnosti o polohe nezdieľate, ale chcete ich zdieľať, môžete partnera alebo partnerku odobrať a znova pozvať. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
105394