Dodawanie lokalizacji do zdjęcia, edytowanie jej i usuwanie

Twoje zdjęcie może zawierać lokalizację, jeśli:

 • GPS aparatu zapisuje lokalizację.
 • Zdjęcia Google mogą oszacować lokalizację przy użyciu Historii lokalizacji (jeśli jest włączona), która jest przechowywana na Twoim koncie Google. Sprawdź swoją Historię lokalizacji Google. Możesz edytować lub usunąć lokalizację oszacowaną przez Zdjęcia Google.
 • Lokalizacja została przez Ciebie dodana.

Dodawanie lokalizacji

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com.
 2. Otwórz zdjęcie lub film.
 3. Kliknij Informacje Informacje a potem Gdzie zostało ono zrobione?
 4. Dodaj lub wybierz lokalizację.

Edytowanie i usuwanie lokalizacji

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com.
 2. Otwórz zdjęcie lub film.
 3. Kliknij Informacje Informacje
 4. Obok lokalizacji kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj Edytuj.
 5. Dodaj lub wybierz lokalizację. Możesz też wybrać „Brak lokalizacji”, aby ją usunąć.

Możesz też zmienić lokalizację wielu zdjęć jednocześnie. Aby to zrobić, zaznacz zdjęcia a potem kliknij Więcej Więcej a potem Edytuj lokalizację.

 

Najważniejsze informacje o edytowaniu lokalizacji

 • Możesz edytować lokalizację, która została przez Ciebie dodana lub oszacowana przez Zdjęcia Google.
 • Gdy zmienisz lokalizację zapisaną przez GPS aparatu, zostanie ona zastąpiona, ale nie usunięta. Oryginalna lokalizacja zapisana przez GPS aparatu będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy pobierzesz zdjęcie lub udostępnisz je innym aplikacjom. Dodana lokalizacja będzie widoczna tylko w Zdjęciach Google.

Udostępnianie zdjęcia z lokalizacją

Poniższe sytuacje mogą wystąpić tylko wtedy, gdy nie zablokujesz innym możliwości sprawdzenia lokalizacji, gdzie zostały zrobione Twoje zdjęcia. Dowiedz się, jak zmienić ustawienia

 • Jeśli dodasz lokalizację do zdjęcia i udostępnisz je komuś w Zdjęciach Google, lokalizacja też zostanie udostępniona.
 • Jeśli udostępnisz zdjęcie z lokalizacją oszacowaną przez Zdjęcia Google, lokalizacja nie zostanie udostępniona.
 • Jeśli zmienisz lokalizację oszacowaną przez urządzenie i udostępnisz to zdjęcie w Zdjęciach Google, wyświetlana będzie zmieniona lokalizacja.
 • Jeśli zmienisz lokalizację zapisaną przez GPS aparatu i udostępnisz to zdjęcie innym aplikacjom lub pobierzesz je, może być wyświetlana oryginalna lokalizacja zapisana przez GPS aparatu.

Uniemożliwianie innym sprawdzania lokalizacji, gdzie zostały zrobione Twoje zdjęcia

Gdy udostępnisz zdjęcie przez link, lokalizacja może zostać udostępniona, jeśli została przez Ciebie dodana lub dołączona przez GPS aparatu. 

Blokowanie udostępniania szczegółów lokalizacji

 1. Na komputerze otwórz stronę photos.google.com/settings.
 2. Kliknij Udostępnianie Strzałka w dół.
 3. Włącz Usuwaj dane lokalizacji podczas udostępniania przez link. Wszystko, co udostępnisz przez link, nie będzie zawierało szczegółów lokalizacji.

Uwaga:

 • Jeśli udostępnisz zdjęcie lub film w inny sposób, na przykład przez pobranie i przesłanie go innej osobie e-mailem, dany plik będzie zawierał szczegóły lokalizacji dołączone przez GPS aparatu.
 • Jeśli zdjęcie lub film udostępniono przez link przed zmianą tego ustawienia, szczegóły lokalizacji będą nadal widoczne.
 • Nawet jeśli zdjęcie lub film nie zawiera szczegółów lokalizacji, każdy może ją oszacować.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?