Supraskite, suraskite ir redaguokite nuotraukų vietas

Pasinaudodami nuotraukų vietove galite tvarkyti, ieškoti ir tyrinėti nuotraukas pagal tai, kur jos buvo padarytos.

Nuotraukoje vietovė gali būti toliau nurodytais atvejais.

 • Įrenginio fotoaparatas nuotraukoje išsaugo jūsų vietovę.
 • Jūs pridedate vietovę.
 • „Google“ nuotraukos nustato apytikslę vietą pagal tokią informaciją kaip orientyrai, aptikti jūsų nuotraukoje, ir vietovės kitose nuotraukose.

Nuotraukų vietos tvarkymas

Jei norite tvarkyti nuotraukos ar vaizdo įrašo vietos informaciją, galite pridėti vietą nuotraukoje, kurioje vieta nenurodyta, arba galite redaguoti ar pašalinti numatomą vietą, kuri buvo pridėta nuotraukose.

Pridėti vietą

 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Atidarykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
 3. Spustelėkite „Informacija“ Informacija toliau Pridėti vietą.
  • Pridėkite arba pasirinkite vietą iš naujausių vietų.

Numatomos vietos redagavimas arba pašalinimas

Svarbu. Numatomas vietas galite tik atnaujinti arba pašalinti. Jei nuotraukos arba vaizdo įrašo vietą automatiškai pridėjo fotoaparatas, jūs negalite redaguoti ar pašalinti vietos.

 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Atidarykite nuotrauką arba vaizdo įrašą.
 3. Spustelėkite „Informacija“ Informacija.
 4. Prie vietos spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliau „Redaguoti“ .
  • Pridėkite arba pasirinkite vietą iš naujausių vietų.
  • Jei norite pašalinti numatomą vietą, spustelkite Pašalinti vietą.

Be to, galite redaguoti kelių nuotraukų vietą atlikę toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Pasirinkite norimas nuotraukas.
 3. Spustelėkite „Daugiau“ Daugiau toliau Redaguoti vietą.
  • Pridėkite arba pasirinkite vietą.
  • Jei norite pašalinti vietą, spustelėkite Pašalinti vietą.
Patarimas. Kai pasirenkate kelias nuotraukas ar vaizdo įrašus, jums gali būti pranešta, kad „Google“ nuotraukos negali redaguoti fotoaparato pridėtos vietos informacijos. Jei norite tęsti, panaikinkite tų nuotraukų ar vaizdo įrašų pasirinkimą.

Trūkstamų vietų numatymas

Svarbu: jei išjungsite vietovių numatymą, anksčiau numatytos vietovės nebus pašalintos, bet galite jas redaguoti arba ištrinti.
 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite „Nustatymai“ toliau Vieta.
 3. Įjunkite arba išjunkite parinktį Numatyti trūkstamas vietas.

Bendrinti nuotrauką su vietove

Jei bendrinate nuotrauką naudodamiesi „Google“ nuotraukomis, jūsų nuotraukos vieta gali būti bendrinama, jei ją pridėjote, pakeitėte arba jei ją nurodė jūsų fotoaparatas.

Galite valdyti, ar jūsų vieta bendrinama kiekviename bendrinamame albume, nuorodoje ar pokalbyje, kurį sukuriate ar prie kurio prisijungiate. Jei nustatysite bendrinimą su partneriu, į visas jūsų bendrinamas nuotraukas bus įtraukta išsami vietos informacija. 

Jei pasirinksite bendrinti nuotraukų vietą, susiklostys toliau nurodytos situacijos. 

 • Jei pridėsite vietą arba redaguosite numatomą nuotraukos vietą ir bendrinsite ją su kitais žmonėmis „Google“ nuotraukose, jūs taip pat bendrinsite ir vietą.
 • Jei fotoaparatas pridės vietą, o jūs bendrinsite nuotrauką „Google“ nuotraukose, nuotraukoje bus rodoma fotoaparato pateikta vieta.
 • Jei bendrinsite nuotrauką su vieta, kurią apytiksliai nustatė „Google“ nuotraukos, tada vieta nebus bendrinama.

Tai neturės įtakos nuotraukoms ar vaizdo įrašams, kuriuos bendrinate ne per „Google“ nuotraukas, pavyzdžiui, kai juos atsisiunčiate ir siunčiate kam nors el. paštu. Tokiu atveju bus rodoma pradinė įrenginio išsaugota vieta be jokių „Google“ nuotraukose atliktų pakeitimų.

Net jei paslėpsite nuotraukų vietas nuo žmonių, jie gali jas atspėti pagal nuotraukoje esančius orientyrus.

Išsamios vietos informacijos bendrinimas bendrinamuose albumuose

Kai prie naujų bendrinamų albumų pridėsite nuotraukų, išsami vietos informacija nebus įtraukta. Pagal numatytuosius nustatymus vietovės bendrinimas yra išjungtas. 

Jei bendrinamą albumą sukūrėte iki 2021 m. rugpjūčio 18 d., visose nuotraukose, kurias pridėsite arba anksčiau pridėjote prie to bendrinamo albumo, bus rodomos jų vietos, nebent būsite anksčiau išjungę paskyros vietovės bendrinimą.

Jei norite bendrinti išsamią nuotraukų, kurias pridedate arba pridėjote prie konkretaus bendrinamo albumo ar nuorodos, vietos informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Kairėje spustelėkite „Bendrinimas“ .
 3. Spustelėkite bendrinamą albumą. 
 4. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite „Daugiau“ Daugiauir tada Parinktys.
 5. Įjunkite parinktį Bendrinti nuotraukos vietą.
Išsamios vietos informacijos bendrinimas pokalbiuose

Kai prie naujo sukurto pokalbio pridėsite nuotraukų, išsami vietos informacija nebus įtraukta. Pagal numatytuosius nustatymus vietovės bendrinimas yra išjungtas. 

Jei pokalbį pradėjote iki 2021 m. rugpjūčio 18 d., visose nuotraukose, kurias pridėsite arba anksčiau pridėjote prie to pokalbio, bus rodomos jų vietos, nebent būsite anksčiau išjungę to pokalbio vietovės bendrinimą. 

Jei norite bendrinti išsamią nuotraukų, kurias pridedate arba pridėjote prie konkretaus pokalbio, vietos informaciją, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Spustelėkite meniu Meniu ir tada „Bendrinimas“ .
 3. Spustelėkite pokalbį. 
 4. Pokalbyje spustelėkite paskyros profilio nuotrauką arba inicialą.
 5. Įjunkite parinktį Bendrinti nuotraukų vietą.
Išsamios vietos informacijos bendrinimas su partneriu 
Svarbu: jei nustatysite bendrinimą su partneriu, į visas jūsų bendrinamas nuotraukas bus įtraukta išsami vietos informacija. Jei bendrinimą su partneriu nustatysite iki 2021 m. rugpjūčio 18 d., nuotraukų vietos informacija bus bendrinama, nebent būsite anksčiau tai išjungę.

Jei norite patikrinti, ar bendrinate išsamią vietos informaciją, naudodami bendrinimą su partneriu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kompiuteryje eikite adresu photos.google.com.
 2. Spustelėkite meniu Meniu ir tada „Bendrinimas“ .
 3. Spustelėkite partnerio vardą. 
 4. Viršuje dešinėje spustelėkite „Daugiau“ Daugiau ir tada Nustatymai.
 5. Skiltyje „Jūsų partneris gali pasiekti“ galite patikrinti, ar bendrinate išsamią vietos informaciją.
Patarimas: jei nebendrinate išsamios vietos informacijos, bet norėtumėte tai daryti, pašalinkite partnerį ir pakvieskite jį dar kartą. 
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
false
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
105394