درک، یافتن و ویرایش مکان‌های عکس‌ها

می‌توانید از مکان عکس‌هایتان برای سازمان‌دهی، جستجو و کاوش عکس‌ها براساس جایی که گرفته شده‌اند استفاده کنید.

ممکن است عکستان مکان داشته باشد اگر:

 • دوربین دستگاهتان مکان را با عکس ذخیره کرده باشد.
 • مکان اضافه کرده باشید.
 • Google Photos با استفاده از اطلاعاتی مثل «سابقه مکان Google» یا نشانگر مکانی شناسایی‌شده در عکس‌تان، مکان را تخمین زده باشد.

افزودن مکان

 1. در رایانه به photos.google.com بروید؛
 2. عکس یا ویدیو را باز کنید؛
 3. روی «اطلاعات» اطلاعات و سپس این عکس کجا گرفته شده است؟ کلیک کنید؛
 4. مکانی را اضافه یا انتخاب کنید.

ویرایش یا حذف مکان

 1. در رایانه به photos.google.com بروید؛
 2. عکس یا ویدیو را باز کنید؛
 3. روی «اطلاعات» اطلاعات کلیک کنید؛ 
 4. در کنار مکان، روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش ویرایش کلیک کنید؛
 5. مکان را اضافه یا انتخاب کنید؛
 6. برای برداشتن مکان، روی بدون مکان کلیک کنید.

همچنین می‌توانید مکان چندین عکس را ویرایش کنید: عکس‌هایتان را انتخاب کنید. روی «بیشتر» بیشتر و سپس ویرایش مکان کلیک کنید.

هم‌رسانی عکس دارای مکان

وقتی با استفاده از Google Photos عکسی را هم‌رسانی می‌کنید، درصورتی‌که مکان را اضافه کرده باشید، تغییر داده باشید، یا توسط دستگاهتان تخمین زده شده باشد، ممکن است مکان عکس‍تان هم‌رسانی شود.

شرایط زیر فقط درصورتی اتفاق می‌افتد که نمایش مکان عکس‌هایتان را برای افراد متوقف نکرده باشید

 • اگر مکانی را به عکسی اضافه کرده باشید و سپس آن را با فردی در Google Photos هم‌رسانی کرده باشید، مکان را نیز هم‌رسانی خواهید کرد.
 • اگر دستگاهتان مکانی را تخمین زده باشد و آن عکس را با Google Photos هم‌رسانی کرده باشید، این عکس مکانی را که دستگاه تخمین زده نمایش می‌دهد.
 • اگر مکانی را که دستگاهتان تخمین زده است ویرایش کرده باشید و سپس آن عکس را در Google Photos هم‌رسانی کرده باشید، این عکس مکان ویرایش‌شده را نمایش خواهد داد.
 • اگر عکسی را با مکانی که Google Photos تخمین زده است هم‌رسانی کرده باشید و سپس آن عکس را در Google Photos هم‌رسانی کرده باشید، مکان تخمین‌زده‌شده هم‌رسانی نمی‌شود.

پنهان کردن مکان‌های عکس‌ها از دیگران

 1. در رایانه، به photos.google.com/settings بروید؛
 2. در بالا، روی «هم‌رسانی» هم‌رسانی کردن حبابک نوشتار کلیک کنید؛
 3. پنهان کردن داده‌های مکان عکس را فعال کنید. 

آلبوم‌ها، پیوندها، مکالمه‌ها یا موارد جدیدی که با شریک هم‌رسانی کرده‌اید، جزئیات مکان ندارد.

این تنظیمات روی مکالمه‌ها یا آلبوم‌های هم‌رسانی‌شده‌ای که قبلاً در آن‌ها مشارکت داشتید اثری نمی‌گذارد. همچنین این تغییرات روی عکس ها یا ویدیوهایی که به روشی دیگر هم‌رسانی کرده‌اید (مثل وقتی که آن‌ها را بارگیری کرده‌اید یا به ایمیل فردی فرستاده‌اید) اثری نمی‌گذارد. در این صورت، مکان اصلی که دستگاهتان ذخیره کرده است نمایش داده می‌شود، بدون ویرایش‌هایی که در Google Photos انجام داده‌اید.

حتی اگر مکان عکس‌هایتان را از افراد پنهان کرده باشید، ممکن است بتوانند براساس نشانگرهای مکانی درون عکس، مکانتان را حدس بزنند.

مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟