Запознаване със, намиране и редактиране на местоположенията в снимките

Можете да използвате местоположенията на снимките си, за да ги организирате, търсите и разглеждате според това, къде са заснети.

Снимката ви може да съдържа местоположение в следните случаи:

 • Камерата на устройството ви е запазила местоположението заедно със снимката.
 • Вие сте добавили местоположение.
 • Услугата Google Снимки е определила приблизително местоположението въз основа на информация като например забележителности, открити в снимката, и местоположенията на други ваши снимки.

Управление на местоположението на снимките ви

За да управлявате информацията за местоположението на снимката или видеоклипа си, можете да добавите местоположение към снимка, която няма такова, или да редактирате или премахнете приблизително местоположение, добавено от Снимки.

Добавяне на местоположение

Важно: За да добавите местоположение към снимка или видеоклип, първо трябва да им създадете резервно копие.

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Отворете снимката или видеоклипа.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това „Добавяне на местоположение“ .
  • Добавете или изберете местоположение от скорошните си местоположения.

Редактиране или премахване на приблизителното местоположение от снимка

Важно: Можете да актуализирате или премахвате само приблизителни местоположения. Ако местоположението на снимка или видеоклип е добавено автоматично от камерата ви, не можете да го редактирате или премахнете.

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Отворете снимката или видеоклипа.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това „Редактиране“ .
  • Добавете или изберете местоположение от скорошните си местоположения.
  • За да премахнете приблизителното местоположение, докоснете Премахване на местоположението.

Можете също така да редактирате местоположението на няколко снимки:

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Изберете снимките, чието местоположение искате да редактирате.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Редактиране на местоположението.
  • Добавете или изберете местоположението.
  • За да премахнете местоположението, докоснете Премахване на местоположението.
Съвет: Когато изберете няколко снимки или видеоклипа, е възможно да получите известие, че Google Снимки не може да редактира информацията за местоположението, добавена от камерата ви. За да продължите, премахнете избора от тези снимки или видеоклипове.

Приблизително определяне на липсващото местоположение

Важно: Ако изключите приблизителното определяне на местоположението, установените по-рано приблизителни местоположения не се премахват, но можете да ги редактирате или изтриете.

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил в горната част и след това „Настройки на Google Снимки“ .
 3. Докоснете Поверителност и след това Опции за местоположението.
 4. Включете или изключете Приблизително определяне на местопол.

Намиране на вече установени приблизителни местоположения

Когато изключите приблизителните местоположения, Снимки няма да определя приблизително местоположенията за новите снимки. Можете да управлявате приблизителните местоположения и да използвате вече установени местоположения за новите си снимки.

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския си профил в горната част и след това „Настройки на Google Снимки“ .
 3. Докоснете Поверителност и след това Опции за местоположението и след това Преглед и управление на прибл. местоположения.

Споделяне на снимка с местоположение

Ако споделите снимка с Google Снимки, местоположението на снимката ви може да бъде споделено, ако сте го добавили, променили сте го или е предоставено от камерата ви.

Във всеки споделен албум, връзка или разговор, които създавате или към които се присъединявате, можете да контролирате дали местоположението ви да се споделя. Ако настроите споделяне с партньор, всички снимки, които споделяте, ще включват подробности за местоположението.

Следните ситуации възникват, ако изберете да споделяте местоположението на снимките си:

 • Ако добавите местоположение или редактирате приблизителното местоположение на снимка, след което я споделите с някого в Google Снимки, ще споделите и местоположението.
 • Ако камерата ви добави местоположение и споделите снимката в Google Снимки, със снимката ще се показва местоположението, предоставено от камерата.
 • Ако споделите снимка с местоположение, определено приблизително от Google Снимки, то няма да бъде споделено.

Това не се отразява върху снимките и видеоклиповете, които споделяте извън Google Снимки, например когато ги изтегляте и изпращате по имейл до някого. В такъв случай ще се вижда първоначалното местоположение, запазено от устройството ви, без редакциите ви в Google Снимки.

Дори да скриете местоположенията на снимките си, хората могат да ги определят въз основа на забележителности в снимките.

Споделяне на подробности за местоположението ви в споделени албуми

Когато добавяте снимки към споделени албуми, можете да контролирате дали подробностите за местоположението на снимките ви да се споделят във всеки албум.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Споделяне“ .
 3. Изберете споделения албум.
 4. Докоснете „Още“ Още в горната част и след това Опции.
 5. Включете или изключете Споделяне на местоположението на снимката.

Можете също да контролирате дали подробностите за местоположението на снимките ви да се споделят, когато създавате нов споделен албум.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Споделяне“ и след това Създаване на споделен албум.
 3. Добавете заглавие и снимки към новия споделен албум.
 4. Докоснете Споделяне в горната част и след това Опции за албума.
 5. Включете или изключете Споделяне на местоположението на снимката.

Пояснение: Тази опция се показва и когато споделите частен албум за първи път.

Споделяне на подробности за местоположението ви в разговори

Когато добавяте снимки към нов разговор, който създавате, той няма да включва подробности за местоположението. Споделянето на местоположението е изключено по подразбиране.

Ако сте започнали разговор преди 18 август 2021 г., местоположенията на снимките, които добавите или сте добавили в него, ще се показват, освен ако преди това не сте изключили споделянето на местоположението за него.

За да споделите подробности за местоположението на снимките, които добавяте или сте добавили към конкретен разговор:

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Споделяне“ в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“ се намира в долната част.
 3. Докоснете разговора.
 4. Докоснете инициала или снимката на потребителския си профил в разговора.
 5. Включете Споделяне на местоположението на снимката.
Споделяне на подробности за местоположението ви при споделяне с партньор
Важно: Ако настроите споделяне с партньор, всички снимки, които споделяте, ще съдържат подробности за местоположението. Ако сте настроили споделяне с партньор преди 18 август 2021 г., информацията за местоположението на снимките ви ще бъде споделяна, освен ако не сте деактивирали това по-рано.

За да проверите дали споделяте подробности за местоположението при споделяне с партньор:

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Споделяне“ в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“ се намира в долната част.
 3. Докоснете името на партньора си.
 4. В горната част докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 5. В „Партньорът има достъп“ можете да проверите дали споделяте подробности за местоположението.
Съвет: Ако не споделяте подробности за местоположението, но искате да го правите, премахнете партньора и го поканете отново.

Намиране на снимките ви върху карта

Можете да намерите местоположението на снимките и видеоклиповете си на интерактивна карта.

Намиране на картографския изглед
 • Докоснете „Търсене“  в долната част.
 • Докоснете картата в секцията с информация за снимката.
 • Докоснете имената на местата в заглавките с дати на основната решетка за снимки.
Използване на картографския изглед

Решетката съдържа снимките в библиотеката ви, които са във видимата област на картата, включително споделените снимки, които сте запазили.

 • За да промените разглежданата област: Съберете пръсти и променете мащаба на картата.
 • За да намерите снимки, които сте направили във видимата област на картата: Превъртете решетката или докоснете топлинната карта.

За да проверите дали споделяте подробности за местоположението при споделяне с партньор:

 1. Отворете Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете „Споделяне“ в горната част.
  • Важно: При някои потребители функцията „Споделяне“ се намира в долната част.
 3. Докоснете името на партньора си.
 4. В горната част докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 5. В „Партньорът има достъп“ можете да проверите дали споделяте подробности за местоположението.
Преглед на хронологията ви

Можете да използвате хронологията в картата си, за да разгледате историята на снимките си. Когато преглеждате снимки в решетката, пътят ще се актуализира, за да отразява хронологията ви за съответния ден.

Тази функция е налице само ако имате данни в „История на местоположенията“. Научете как да включите или изключите „История на местоположенията“.

За да включите или изключите хронологията:
 1. В картографския изглед докоснете „Още“ Още.
 2. Включете или изключете Показване на личната ви хронология.
Съвети:
 • За картографския изглед можете да изберете „Стандартен“, „Сателит“ или „Релеф“.
 • За да видите целия път от хронологията за даден ден, докоснете „Намаляване на мащаба“ .
 • Когато скриете хронологията от картографския изглед, Снимки не премахва данните ви в „История на местоположенията“. Научете как да изтриете тези данни.

Контролиране дали камерата ви да добавя информация за местоположението

 1. Отворете Settings на устройството си с iOS.
 2. Докоснете Privacy и след това Location Services.
 3. За разрешението Camera задайте While Using the App.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню