Начин на работа и редактиране на местоположенията

Снимката ви може да съдържа местоположение в следните случаи:

 • Устройството ви запазва местоположението ви.
 • Добавили сте местоположение.
 • Google Снимки може да определи приблизително местоположение, например като използва данните от Google История на местоположенията, съхранявани в профила ви в Google, или посредством забележителности, открити в снимката, например Айфеловата кула.

Добавяне на местоположение

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Отворете снимката или видеоклипа.
 3. Кликнете върху „Информация“ Информация и след това Къде е заснето това?
 4. Добавете или изберете местоположение.

Редактиране или премахване на местоположение

 1. На компютъра си отворете photos.google.com.
 2. Отворете снимката или видеоклипа.
 3. Кликнете върху „Информация“ Информация.
 4. До местоположението кликнете върху „Още“ Още и след това „Редактиране“ Редактиране.
 5. Добавете или изберете местоположението.
 6. За да премахнете местоположението, кликнете върху Няма местоположение.

Можете също така да редактирате местоположението на няколко снимки: Изберете снимките и кликнете върху „Още“ Още и след това Редактиране на местоположението.


 

Споделяне на снимка с местоположение

Ако споделите снимка посредством връзка, местоположението на снимката ви може да бъде споделено, ако сте го добавили, променили сте го или е било определено приблизително от устройството ви.

Следните ситуации възникват, ако не сте спрели възможността да се вижда местоположението на снимките ви

 • Ако добавите местоположение към снимка и я споделите с някого в ​​Google Снимки, ще споделите и местоположението.
 • Ако устройството ви приблизително е определило местоположението и споделите снимката в Google Снимки, ще се вижда местоположението, определено от устройството.
 • Ако сте редактирали местоположение, определено от устройството ви, и след това споделите снимката в Google Снимки, ще се вижда редактираното местоположение.
 • Ако споделите снимка с местоположение, определено приблизително от Google Снимки, и след това споделите тази снимка в Google Снимки, това местоположение няма да бъде споделено.

Предотвратяване на възможността да се види местоположението на снимките ви

 1. От компютър посетете photos.google.com/settings.
 2. Кликнете върху Споделяне
 3. Включете Премахване на географското местоположение в елементите, споделени чрез връзка. Всичко, което споделите чрез връзка, няма да съдържа подробности за местоположението.

Местоположението пак може да се показва в следните случаи:

 • Вече сте споделили снимката, видеоклипа или албума чрез връзка, преди да промените настройките си.
 • Ако споделите снимка или видеоклип по друг начин, например ги изтеглите и изпратите по електронната поща на някого. В такъв случай ще се вижда първоначалното местоположение, запазено от устройството ви, без редакциите ви в Google Снимки. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?