Начин на работа и редактиране на местоположенията

Снимката ви може да съдържа местоположение в следните случаи:

 • Устройството ви запазва местоположението ви.
 • Добавили сте местоположение.
 • Google Снимки може да определи приблизително местоположение, например като използва данните от Google История на местоположенията, съхранявани в профила ви в Google, или посредством забележителности, открити в снимката, например Айфеловата кула.

Добавяне на местоположение

 1. От компютър посетете photos.google.com.
 2. Отворете снимката или видеоклипа.
 3. Кликнете върху „Информация“ Информация и след това Къде е заснето това?
 4. Добавете или изберете местоположение.

Редактиране или премахване на местоположение

 1. От компютър посетете photos.google.com.
 2. Отворете снимката или видеоклипа.
 3. Кликнете върху „Информация“ Информация
 4. Кликнете върху „Още“ Още и след това „Редактиране“ Редактиране до местоположението.
 5. Добавете или изберете местоположението. Също така можете да изберете Няма местоположение, за да премахнете местоположението.

Можете да редактирате местоположението и на няколко снимки, като ги изберете и след това „Още“ Още и след това Редактиране на местоположението.

Какво трябва да знаете за редактирането на местоположения

 • Можете да редактирате местоположение, което е добавено от вас или е определено приблизително от Google Снимки.
 • Когато редактирате местоположението, запазено от GPS на фотоапарата ви, то ще бъде заменено, но няма да бъде изтрито. Първоначалното местоположение, запазено от фотоапарата, ще се показва само когато изтеглите снимката или я споделите с други приложения. Добавеното от вас местоположение ще се споделя само в Google Снимки.

Споделяне на снимка с местоположение

Следните ситуации ще възникнат само ако не сте спрели възможността да се вижда местоположението на снимките ви. Научете как да промените настройките си по-долу.

 • Ако добавите местоположение към снимка и я споделите с някого в ​​Google Снимки, ще споделите и местоположението.
 • Ако споделите снимка с местоположение, определено приблизително от Google Снимки, то няма да бъде споделено.
 • Ако сте променили местоположение, определено от устройството ви, и след това споделите снимката в Google Снимки, ще се вижда редактираното местоположение.
 • Ако сте променили местоположение, запазено от GPS на фотоапарата ви, и след това споделите снимката с други приложения или я изтеглите, може да се вижда първоначалното местоположение, запазено от GPS.

Предотвратяване на възможността да се види местоположението на снимките ви

Когато споделите снимка посредством връзка, местоположението на снимката ви може да бъде споделено, ако сте го добавили или ако е било прикрепено към снимката от GPS на фотоапарата ви. 

Спиране на споделянето на подробности за местоположението

 1. От компютър посетете photos.google.com/settings.
 2. Кликнете върху „Споделяне" Стрелка за надолу.
 3. Включете Премахване на географското местоположение в елементите, споделени чрез връзка. Всичко, което споделите чрез връзка, няма да съдържа подробности за местоположението.

Забележка:

 • Ако споделите снимка или видеоклип по друг начин, например ги изтеглите и изпратите по електронната поща на някого, те ще съдържат информацията за местоположението, добавена от GPS на фотоапарата.
 • Ако сте споделили снимката или видеоклипа чрез връзка, преди да промените тази настройка, подробностите за местоположението ще продължат да се показват.
 • Дори ако снимката или видеоклипът не съдържат подробности за местоположението, възможно е всеки да успее да го определи приблизително.

Местоположението пак може да се показва в следните случаи:

 • Вече сте споделили снимката, видеоклипа или албума чрез връзка, преди да промените настройките си.
 • Ако споделите снимка или видеоклип по друг начин, например ги изтеглите и изпратите по електронната поща на някого. В такъв случай ще се вижда първоначалното местоположение, запазено от устройството ви, без редакциите ви в Google Снимки. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?