Chia sẻ ảnh và video

Bạn có thể chia sẻ ảnh, video, album và video khoảnh khắc nổi bật với bất kỳ người liên hệ nào, ngay cả khi họ không dùng ứng dụng Google Photos.

Trước khi bạn bắt đầu

Chia sẻ ảnh và video trong một cuộc trò chuyện

Bạn có thể chia sẻ trực tiếp với bất kỳ ai có Tài khoản Google nếu họ có trong danh bạ của bạn hoặc bằng cách tìm theo địa chỉ email hay số điện thoại của họ. Đối với những người khác, bạn có thể tạo một đường liên kết để chia sẻ.

Nếu số điện thoại của người liên hệ không liên kết với Tài khoản Google của họ, thì bạn có thể giúp họ tìm và kết nối với bạn. Nếu người liên hệ của bạn không có Tài khoản Google, thì bạn có thể gửi cho họ đường liên kết hoặc chia sẻ bằng một ứng dụng khác.

Cách chia sẻ với người khác trong cuộc trò chuyện:

 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn một bức ảnh, album hoặc video.
 4. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 5. Trong mục "Gửi trong Google Photos", hãy chọn người để chia sẻ. 
  • Để chia sẻ với một người, hãy nhấn vào tên của người đó.
  • Để tìm một người cụ thể, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm . Nhập tên, số điện thoại hoặc địa chỉ email của họ.
  • Để chia sẻ với nhiều người, hãy chọn nhiều người.
  • (Không bắt buộc) Thêm một thông điệp để gửi cùng với nội dung nghe nhìn bạn chia sẻ.
  • Google đưa ra đề xuất dựa trên hoạt động tương tác của bạn. Tìm hiểu thêm về các đề xuất.
 6. Để chia sẻ, hãy nhấn vào Gửi. Thao tác này sẽ tạo một chuỗi trò chuyện liên tục mà bạn và người được chia sẻ có thể thêm ảnh, video, bình luận và lượt thích khác theo thời gian.  

Mẹo: 

 • Các cuộc trò chuyện được có tối đa 20.000 ảnh. 
 • Để ẩn một người liên hệ mà bạn được đề xuất chia sẻ ảnh/video, hãy nhấn và giữ ảnh hồ sơ của người đó rồi nhấn vào Ẩn người liên hệ đề xuất. Nếu sau này bạn muốn tìm lại người đó để chia sẻ ảnh/video, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm , nhập tên của người đó rồi nhấn vào Hiện những người liên hệ đã ẩn.

Bạn cũng có thể tự động chia sẻ toàn bộ thư viện của mình với người khác.

Tạo một album chia sẻ
 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Ảnh.
 4. Chọn ảnh hoặc video cho album. 
 5. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm
 6. Nhấn vào Album chia sẻ
 7. Nhập tiêu đề album. 
 8. Khi tạo xong album, hãy nhấn vào Chia sẻ
 9. Chọn người mà bạn muốn chia sẻ album.

Quan trọng:

Gửi đường liên kết hoặc chia sẻ đến các ứng dụng khác
 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn một bức ảnh, album hoặc video.
 4. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 5. Trong mục “Chia sẻ với ứng dụng”, hãy chọn một ứng dụng khác để chia sẻ. Vuốt sang trái để tìm thêm ứng dụng. 
 6. Để tạo và chia sẻ một đường liên kết, hãy nhấn vào Tạo liên kết.

Bất cứ ai có đường liên kết mà bạn đã chia sẻ đều có thể xem album. Tìm hiểu cách thay đổi các lựa chọn chia sẻ.

Quản lý, kiểm tra hoặc rời khỏi cuộc trò chuyện và album

Tìm album và cuộc trò chuyện mà bạn đã chia sẻ
 1. Trên thiết bị di động, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Chia sẻ .
  • Quan trọng: Đối với một số người dùng, thẻ Chia sẻ  có thể nằm ở dưới cùng.
 3. Bạn có thể truy cập vào các album chia sẻ và hoạt động chia sẻ, chẳng hạn như những bình luận và ảnh đã thêm gần đây. Hoạt động chia sẻ mới sẽ được in đậm.
Kiểm tra album
 1. Mở album mà bạn đã chia sẻ.

 2. Nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tuỳ chọn.

Rời khỏi album

Khi bạn rời khỏi một album chia sẻ, tất cả ảnh, video, bình luận và lượt thích bạn đã thêm sẽ bị xoá.

Cách rời khỏi một album:

 1. Nhấp vào album đó.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Rời khỏi album.
Rời khỏi cuộc trò chuyện

Khi bạn rời khỏi một cuộc trò chuyện được chia sẻ, tất cả ảnh, video, bình luận và lượt thích bạn đã thêm sẽ bị xoá.

Cách rời khỏi một cuộc trò chuyện:

 1. Nhấn vào cuộc trò chuyện đó.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Tuỳ chọn.
 3. Bên cạnh tên của bạn, hãy nhấn vào Rời khỏi.

Remove people or items from albums & conversations

Xoá người khác khỏi album

Xóa người nào đó khỏi album

Bạn phải là chủ sở hữu của album thì mới xóa được người nào đó.

 1. Mở album mà bạn muốn.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tùy chọn.
 3. Di chuyển lên và xuống để tìm người liên hệ mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa người.
Xoá ảnh và video

Bạn có thể xoá ảnh và video mà mình thêm vào cuộc trò chuyện và album chia sẻ.

Cách xoá ảnh và video:

 1. Trong album chia sẻ hoặc chuỗi trò chuyện, hãy nhấp vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xoá.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêmsau đó Xoá.
Xoá bình luận và lượt thích

Cách xoá bình luận và lượt thích:

 1. Trong album chia sẻ hoặc chuỗi trò chuyện, hãy nhấp vào bình luận hoặc lượt thích mà bạn muốn xoá. 
 2. Nhấp vào Xoá.

Learn about what happens when you share photos & videos

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn chia sẻ
 • Khi bạn gửi cho một người liên hệ trong Google Photos:
  • Người liên hệ mà bạn chia sẻ sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng và thông báo đẩy từ ứng dụng. (Các) mục được chia sẻ sẽ xuất hiện trong trang Chia sẻ của người liên hệ đó.
  • Khi bạn chia sẻ một album mới hoặc cuộc trò chuyện với người liên hệ, họ cũng sẽ nhận được thông báo qua email.
  • Ảnh hồ sơ tài khoản hoặc tên họ viết tắt của họ sẽ được thêm vào album hoặc cuộc trò chuyện đó và sẽ hiển thị mờ khi họ chưa xem album hoặc cuộc trò chuyện.
  • Khi họ xem album hoặc cuộc trò chuyện, ảnh hồ sơ hoặc tên họ viết tắt của họ sẽ xuất hiện trong chế độ xem hoạt động bên cạnh ảnh, bình luận hoặc lượt thích mới nhất mà họ đã xem.
  • Nếu họ tham gia album chia sẻ hoặc thích, bình luận hay thêm ảnh vào album chia sẻ/cuộc trò chuyện, thì ảnh hồ sơ của họ sẽ đổi thành ảnh hồ sơ tài khoản hoặc tên họ viết tắt đó.
 • Khi bạn thêm ảnh hay video vào album hoặc cuộc trò chuyện, thì ảnh hồ sơ hoặc tên họ viết tắt của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh ảnh mới nhất mà bạn đã thêm.
 • Nếu bạn chia sẻ một video được quay hoàn toàn hoặc một phần ở chế độ chuyển động chậm, thì những người khác có thể xem bất kỳ phần nào của video đó ở tốc độ chậm hơn thông qua trình phát của chính họ.
 • Nếu bạn chỉnh sửa một bức ảnh mà bạn từng chia sẻ qua tính năng chia sẻ đường liên kết, thì mọi người có thể tạm thời xem được phiên bản chưa chỉnh sửa thông qua đường liên kết ban đầu.
Điều gì sẽ xảy ra khi ai đó chia sẻ với bạn
Nếu người liên hệ của bạn không thể chia sẻ nội dung nghe nhìn, thì bạn có thể giúp họ tìm và kết nối với bạn.
 • Bạn sẽ nhận được một email khi ai đó chia sẻ album hoặc cuộc trò chuyện với bạn. 
 • Nếu đã sử dụng Google Photos, thì bạn cũng sẽ nhận được thông báo trong ứng dụng và thông báo đẩy, đồng thời nội dung chia sẻ sẽ xuất hiện trong trang Chia sẻ của bạn.
 • Khi bạn xem album hoặc cuộc trò chuyện, ảnh hồ sơ tài khoản hoặc họ tên viết tắt của bạn trong album sẽ sáng lên và  xuất hiện bên cảnh ảnh, bình luận hoặc lượt thích mới nhất mà bạn đã xem. 
 • Nếu bạn tham gia một album chia sẻ hoặc thích, bình luận hay thêm ảnh vào một album chia sẻ/cuộc trò chuyện, thì ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt cho tài khoản của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh hoạt động mà bạn đã làm. 
 • Nếu có người chỉnh sửa một bức ảnh sau khi chia sẻ đường liên kết với bạn, thì phiên bản được chia sẻ qua đường liên kết ban đầu có thể chưa cập nhật ngay thành phiên bản mới của bức ảnh đó.
 • Nếu cho rằng có người đang làm phiền mình hoặc vi phạm các chính sách khác về hành vi sử dụng sai trái, bạn có thể chặn hoặc báo cáo người đó. Tìm hiểu thêm về các chính sách của chúng tôi đối với hành vi sử dụng sai trái.
Lưu ảnh và video được chia sẻ với bạn

Khi lưu ảnh hoặc video được chia sẻ với bạn, bạn sẽ nhận được một bản sao của ảnh hoặc video đó trong thư viện. Mọi nội dung chỉnh sửa đối với ảnh gốc (đã chia sẻ) sau khi ảnh được lưu sẽ không áp dụng cho bản sao đã lưu của bạn. Ảnh và video đã lưu sẽ được tính vào hạn mức của bạn, ngoại trừ một số trường hợp chia sẻ với người thân. Tìm hiểu thêm về tính năng chia sẻ với người thân.

Để tìm ảnh hoặc video trong ứng dụng thư viện trên thiết bị, bạn phải tải các bức ảnh hoặc video đó xuống. Tìm hiểu cách tải ảnh hoặc video xuống.

Cách lưu ảnh và video được chia sẻ với bạn trong cuộc trò chuyện:

 1. Trong cuộc trò chuyện, hãy di chuyển đến ảnh hoặc video mà bạn muốn lưu. 
 2. Bên dưới ảnh hoặc video đó, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu 

Trong album được chia sẻ, bạn có thể:

 • Lưu ảnh hoặc video vào thư viện của bạn: Nhấn vào ảnh hoặc video mà bạn muốn lưu. Ở phía trên cùng, hãy nhấn vào Lưu.
 • Lưu tất cả ảnh và video trong album vào thư viện: Bên dưới biểu tượng người dùng, hãy nhấn vào biểu tượng Lưu .
 • Lưu album vào thẻ Thư viện: Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác  sau đó Hiển thị trong Thư viện.

Mẹo: Khi lưu một album chia sẻ vào thẻ Album, bạn sẽ nhận được một bản sao của album đó trong thẻ Album của mình. Thao tác này không lưu nội dung album vào thư viện của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính