Magbahagi ng mga larawan at video

Puwede kang magbahagi ng mga larawan, video, album, at pelikula sa sinuman sa iyong mga contact, kahit na hindi sila gumagamit ng Google Photos app.

Bago ka magsimula

Magbahagi sa isang pag-uusap

Puwede kang direktang magbahagi sa sinumang may Google Account kung nasa mga contact mo siya o sa pamamagitan ng paghahanap ng kanyang email address o numero ng telepono. Para sa iba pa, puwede kang gumawa ng link na ibabahagi.

Kung hindi nauugnay ang numero ng telepono ng iyong contact sa kanyang Google Account, puwede mo siyang tulungang mahanap ka at makakonekta sa iyo. Kung walang Google Account ang iyong contact, puwede mo siyang padalhan ng link o puwede kang magbahagi sa kanya gamit ang ibang app.

Para magbahagi sa ibang tao sa isang pag-uusap:

 1. Sa iyong mobile device, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Pumili ng larawan, album, o video.
 4. I-tap ang Ibahagi Ibahagi.
 5. Sa ilalim ng "Ipadala sa Google Photos," piliin ang mga taong babahagian. 
  • Para magbahagi sa isang tao, i-tap ang kanyang pangalan.
  • Para humanap ng partikular na tao, i-tap ang Maghanap . Ilagay ang kanyang pangalan, numero ng telepono, o email address.
  • Para magbahagi sa mahigit sa isang tao, pumili ng maraming tao.
   • (Opsyonal) Magdagdag ng mensaheng isasama sa ibabahagi mong media.
 6. Para magbahagi, i-tap ang Ipadala. Gagawa ito ng tuloy-tuloy na thread ng pag-uusap kung saan puwedeng maglagay ng mga karagdagang larawan, video, komento, at like sa paglipas ng panahon ang mga tao kung kanino ka nagbahagi.  

Tandaan: 20,000 larawan ang limitasyon sa mga pag-uusap. 

Puwede mo ring awtomatikong ibahagi ang iyong buong library sa iba.

Gumawa ng nakabahaging album

 1. Sa iyong mobile device, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Mag-sign in sa iyong Google Account.
 3. Sa ibaba, i-tap ang Mga Larawan.
 4. Piliin ang mga larawan o video para sa album. 
 5. Sa itaas, i-tap ang Idagdag
 6. I-tap ang Nakabahaging album
 7. Maglagay ng pamagat ng album. 
 8. Kapag kumpleto na ang album, i-tap ang Ibahagi
 9. Piliin kung kanino mo ibabahagi ang iyong album.

Mahalaga:

Magpadala ng link o magbahagi sa iba pang app

 1. Sa iyong mobile device, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Pumili ng larawan, album, o video.
 3. I-tap ang Ibahagi Ibahagi.
 4. Sa ilalim ng “Ibahagi sa mga app,” pumili ng isa pang app kung saan magbabahagi. Mag-swipe pakaliwa para humanap pa ng mga app. 
 5. Para gumawa at magbahagi ng link, i-tap ang Gumawa ng link.

Matitingnan ng sinumang mayroon ng nakabahaging link ang album. Alamin kung paano baguhin ang iyong mga opsyon sa pagbabahagi.

Ano ang mangyayari kapag nagbahagi ka

 • Kapag nagpadala ka sa isang contact sa Google Photos:
  • Makakatanggap ng in-app na notification at push notification mula sa app ang mga contact kung kanino ka nagbahagi. Lalabas sa kanilang page na Pagbabahagi ang (mga) ibinahaging item.
  • Kapag nagbahagi ka ng bagong album o pag-uusap sa kanila, makakatanggap din sila ng notification sa email.
  • Idaragdag sa album o pag-uusap ang larawan sa profile o inisyal ng kanilang account at mananatili itong malabo hanggang sa tingnan nila ang album o pag-uusap.
  • Kapag tiningnan nila ang album o pag-uusap, lalabas ang larawan sa profile o inisyal ng kanilang account sa view ng aktibidad sa tabi ng mga pinakabagong larawan, komento, o like na natingnan nila.
  • Kung sasali sila sa isang nakabahaging album o kung magla-like, magkokomento, o magdaragdag sila ng mga larawan sa isang nakabahaging album o pag-uusap, mapapalitan ang kanilang larawan sa profile ng larawan sa profile o inisyal ng kanilang account.
 • Kapag nagdagdag ka ng mga larawan o video sa mga album o pag-uusap, lalabas ang larawan sa profile o inisyal ng iyong account sa tabi ng mga pinakabagong larawang idinagdag mo.
 • Kung nagbabahagi ka ng video na slow motion o may mga bahaging slow motion, puwedeng makita ng iba ang anumang bahagi ng video nang mas mabagal sa sarili nilang player.

Ano ang mangyayari kapag may nagbahagi sa iyo

Kung hindi maibabahagi ng iyong contact ang kanyang media, matutulungan mo siyang hanapin ka at kumonekta sa iyo.
 • Kapag may nagbahagi sa iyo ng album o pag-uusap, makakatanggap ka ng email. 
 • Kung nakagamit ka na ng Google Photos, makakatanggap ka rin ng in-app na notification at push notification at lalabas ang pagbabahagi sa iyong page na Pagbabahagi.
 • Kapag tiningnan mo ang album o pag-uusap, liliwanag ang larawan sa profile o inisyal ng iyong account at  lalabas ito sa tabi ng mga pinakabagong larawan, komento, o pag-like na tiningnan mo. 
 • Kung sasali ka sa nakabahaging album o kung magla-like, magkokomento, o magdaragdag ka ng mga larawan sa nakabahaging album o pag-uusap, lalabas ang larawan sa profile o inisyal ng iyong account sa tabi ng ginawa mo. 
 • Kung sa palagay mo ay may nagsa-spam sa iyo, puwede mo siyang i-block o iulat. Matuto pa tungkol sa kung sino ang puwedeng magbahagi sa iyo.

Pamahalaan ang iyong mga pag-uusap at album

 1. Sa iyong mobile device, buksan ang Google Photos app Photos.
 2. Sa ibaba, i-tap ang Pagbabahagi.
 3. Puwede mong i-access ang iyong mga nakabahaging album at aktibidad sa pagbabahagi, tulad ng mga komento at kakadagdag lang na larawan. Naka-bold ang bagong aktibidad sa pagbabahagi.

Kung hindi mo mahanap ang gusto mo, i-tap ang Magpakita pa

Magsuri ng album

 1. Buksan ang album na ibinahagi mo.

 2. I-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Opsyon.

Umalis sa isang album o pag-uusap

Kapag umalis ka sa isang nakabahaging album o pag-uusap, aalisin ang lahat ng larawan, video, komento, at like na iyong idinagdag.

Para umalis sa isang album: 

 1. I-click ang album. 
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Umalis sa album.

Para umalis sa pag-uusap:

 1. I-click ang pag-uusap. 
 2. Sa itaas, i-click ang at pagkatapos ay sa tabi ng mga pangalan ng mga tao sa pag-uusap.
 3. Sa tabi ng pangalan mo, i-click ang Umalis.

Alisin ang isang tao sa isang album

Ikaw dapat ang may-ari ng album para makapag-alis ka ng isang tao.

 1. Buksan ang gustong album.
 2. I-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Mga Opsyon.
 3. Mag-scroll para mahanap ang contact na gusto mong alisin.
 4. I-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Alisin ang tao.

Mag-alis ng mga item sa mga nakabahaging album at pag-uusap

Puwede kang mag-alis ng mga larawan, video, komento, at like na naidagdag mo sa mga pag-uusap at nakabahaging album.  

Para mag-alis ng mga larawan at video: 

 1. Sa nakabahaging album o thread ng pag-uusap, mag-click sa larawan o video. 
 2. Sa kanang bahagi sa itaas, i-click ang Higit pa Higit pa at pagkatapos ay Alisin.

Para mag-alis ng mga komento at like: 

 1. Sa isang nakabahaging album o thread ng pag-uusap, mag-click sa komento o like. 
 2. I-click ang I-delete.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
105394
false