Xóa hoặc khôi phục ảnh và video

Nếu bạn đã bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa thì ảnh và video bạn xóa sẽ lưu lại trong thùng rác 60 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Tìm hiểu cách bật tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa.

Mẹo: Để chuyển tất cả ảnh của bạn sang một tài khoản khác, hãy chia sẻ thư viện ảnh của bạn với tài khoản đó.

Trước khi xóa ảnh và video

Tìm hiểu những nơi ảnh và video cũng bị và không bị xóa theo

Các mục bạn xóa khỏi Google Photos cũng sẽ bị xóa khỏi:

Ảnh và video mà bạn xóa sẽ không tự động bị xóa khỏi:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Bộ nhớ của thiết bị nếu tệp đã được tải xuống thiết bị chạy iOS và Android 11 trở lên

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Google Photos.

Xóa ảnh và video

Bạn có thể xoá tối đa 1.500 mục cùng một lúc khỏi thư viện Google Photos hoặc thẻ SD.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn sao lưu ảnh và video trong Google Photos trên thiết bị di động, thì những mục đó sẽ bị xoá khỏi thiết bị của bạn khi bị xoá khỏi ứng dụng Google Photos. Tìm hiểu cách xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi thiết bị của bạn.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chạm và giữ ảnh hoặc video mà bạn muốn chuyển vào thùng rác. Bạn có thể chọn nhiều ảnh hoặc video.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Xoá Xóa.

Tìm hiểu những điều sẽ xảy ra với ảnh mà bạn xoá

 • Nếu bạn xoá ảnh hoặc video đã sao lưu trong Google Photos, thì mục đó sẽ lưu lại ở thùng rác trong vòng 60 ngày.
 • Nếu bạn xoá vĩnh viễn ảnh hoặc video khỏi iPhone hoặc iPad mà không sao lưu trong Google Photos, thì mục đó sẽ bị xoá vĩnh viễn. Tìm hiểu cách bật tính năng sao lưu và đồng bộ hóa.
 • Nếu bạn thấy ảnh hoặc video trong Google Photos mà bạn cho rằng mình đã xoá, thì có thể mục đó đang nằm trong thẻ nhớ di động. Để xoá ảnh hoặc video đó, hãy dùng ứng dụng thư viện trên thiết bị của bạn.

Xoá vĩnh viễn ảnh và video

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn các mục mà bạn muốn xóa khỏi iPhone hoặc iPad.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Xóa khỏi thiết bị.

Tìm hiểu cách giải phóng bộ nhớ trên thiết bị.

Xoá ảnh và video đã sao lưu khỏi Google Photos nhưng không xoá khỏi thiết bị của bạn

 1. Trên thiết bị di động, hãy tắt tính năng sao lưu và đồng bộ hoá trong ứng dụng Google Photos.
 2. Trên máy tính hoặc trong trình duyệt Chrome trên thiết bị di động, hãy truy cập vào photos.google.com rồi chọn những ảnh và video đã sao lưu mà bạn muốn xoá khỏi Google Photos.
  • Nếu bạn bật lại tính năng sao lưu và đồng bộ hoá, thì tất cả ảnh và video trên thiết bị của bạn sẽ được sao lưu và đồng bộ hoá lại trên Google Photos.

Khôi phục ảnh và video

Nếu bạn đã xóa một mục và muốn khôi phục, hãy kiểm tra xem mục đó có trong thùng rác hay không.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở dưới cùng, nhấn vào Thư viện sau đó biểu tượng Thùng rác Xóa.
 3. Chạm và giữ ảnh hoặc video bạn muốn khôi phục.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Khôi phục. Ảnh hoặc video đó sẽ được khôi phục:
 • Trong ứng dụng thư viện trên điện thoại của bạn
 • Trong tài khoản Google Photos của bạn
 • Trong bất kỳ album nào có ảnh hoặc video đó

Nếu không có trong thùng rác thì có thể ảnh hoặc video đó đã bị xoá vĩnh viễn.

Bạn không thấy ảnh hoặc video?

Nếu một ảnh hoặc video đã xóa không có trong thùng rác, thì bạn sẽ không thể khôi phục ảnh hoặc video đó. Bạn sẽ không thể khôi phục ảnh nếu:

 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 60 ngày trước.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác, sau đó dọn sạch thùng rác.
 • Bạn đã chuyển ảnh đó vào thùng rác hơn 30 ngày trước và ảnh chưa được sao lưu.
 • Bạn đã xóa vĩnh viễn ảnh đó khỏi thùng rác.
 • Bạn đã xoá vĩnh viễn ảnh đó khỏi ứng dụng thư viện trên thiết bị của mình mà không sao lưu trước.

Để dễ dàng tìm và khôi phục ảnh, hãy bật tính năng sao lưu và đồng bộ hóa.

Quan trọng: Nếu tài khoản Google Photos của bạn không hoạt động trong 2 năm hoặc bạn vượt quá hạn mức dung lượng lưu trữ thì nội dung của bạn có thể bị ảnh hưởng. Tìm hiểu thêm về điều này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false