ลบรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ซึ่งคุณลบไปจะยังอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน
หลังจากนั้นระบบจะลบรายการดังกล่าวทิ้งอย่างถาวร ซึ่งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบอย่างถาวรจะกู้คืนไม่ได้ ดูวิธีเปิดการสำรองข้อมูล

ก่อนลบรูปภาพและวิดีโอ

ดูข้อมูลว่ารูปภาพและวิดีโอจากที่ใดบ้างที่จะถูกนำออกและไม่ถูกนำออก

ระบบจะนำรายการที่คุณลบจาก Google Photos ออกจากตำแหน่งต่อไปนี้ด้วย

ระบบจะไม่นำรายการที่คุณลบออกจากตำแหน่งต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • Blogger
 • ไดรฟ์
 • Gmail
 • พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์ iOS และอุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ Android 11 ขึ้นไป
 • YouTube

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Google Photos

ลบรูปภาพและวิดีโอ

สําคัญ: การลบรูปภาพและวิดีโอออกจากแอป Google Photos จะเป็นการลบรายการเดียวกันออกจากอุปกรณ์ด้วย หากมีการสำรองข้อมูลไว้แล้ว ระบบจะลบเนื้อหาเดียวกันนั้นในอุปกรณ์ทั้งหมดที่เปิดการสำรองข้อมูลไว้ ดูวิธีนํารูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ออกจาก Google Photos แต่ไม่นำออกจากอุปกรณ์

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะค้างไว้ โดยคุณสามารถเลือกรูปภาพและวิดีโอได้หลายรายการ
 4. แตะลบ ลบ ที่ด้านบน

เคล็ดลับ: การลบรูปภาพบางรูปออกจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้ หากลบรูปภาพซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลในบัญชี Google คุณจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลคืนบางส่วน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับรูปภาพและวิดีโอที่ลบไปแล้ว

 • หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ใน Google Photos ข้อมูลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน
 • หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ Android 11 ขึ้นไปโดยไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ ข้อมูลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วัน

เคล็ดลับ: รูปภาพและวิดีโอที่ลบไปแล้วอาจอยู่ในการ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ หากต้องการลบอย่างถาวร ให้ใช้แอปแกลเลอรีในอุปกรณ์

ล้างข้อมูลในถังขยะ

สำคัญ: หากได้รับข้อความแจ้งให้ "ลบถาวร" เมื่อย้ายรูปภาพและวิดีโอไปที่ถังขยะ แสดงว่าถังขยะเต็มแล้ว คุณสามารถเลือกลบรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้อย่างถาวรได้ แต่หากต้องการกู้คืนรูปภาพและวิดีโอเหล่านี้ คุณจะต้องล้างข้อมูลในถังขยะก่อน เมื่อล้างข้อมูลในถังขยะ รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดในถังขยะจะถูกลบอย่างถาวรและกู้คืนไม่ได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลังภาพ จากนั้น ถังขยะ จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลในถังขยะ จากนั้น ลบถาวร

ลบรูปภาพและวิดีโออย่างถาวร

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในอุปกรณ์ Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลังภาพ จากนั้น ถังขยะ จากนั้น เลือก
 4. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการลบอย่างถาวร
 5. คลิกเลือก เลือก ที่ด้านบน
 6. แตะลบ จากนั้น ลบถาวร

นำรายการออกจากอุปกรณ์

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในอุปกรณ์ Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการลบออกจากอุปกรณ์ Android
 4. ที่ด้านบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบจากอุปกรณ์

ดูวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างในอุปกรณ์

ให้สิทธิ์ในการลบรูปภาพออกจากการ์ด SD

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณใช้ Android เวอร์ชัน 7.0 หรือใหม่กว่า

ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมี Android 7.0 หรือใหม่กว่า ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ที่คุณใช้

ขั้นตอนที่ 2: ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

เมื่อพยายามลบรูปภาพหรือวิดีโอ คุณจะให้สิทธิ์ Google Photos อ่านการ์ด SD ของคุณได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะคลังภาพ จากนั้น รูปภาพในอุปกรณ์ ที่ด้านล่าง
 4. เปิดโฟลเดอร์การ์ด SD
 5. เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการลบจากการ์ด SD
 6. แตะลบ ลบ จากนั้น ย้ายไปที่ถังขยะ
 7. แตะอนุญาต จากนั้น อนุญาต

นํารูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ออกจาก Google Photos แต่ไม่นำออกจากอุปกรณ์

 1. ปิดการสำรองข้อมูลในแอป Google Photos บนอุปกรณ์ Android
  • ปิดการสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่คุณต้องการให้เก็บรูปภาพหรือวิดีโอนั้นไว้
 2. ไปที่ photos.google.com/login ในคอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 3. ลบรูปภาพและวิดีโอที่สำรองข้อมูลไว้ที่คุณเลือก
 4. รอสักครู่และตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi บนอุปกรณ์ Android แล้ว
 5. ปิดและเปิดแอป Google Photos อีกครั้ง
  • รูปภาพที่ลบไปแล้วอาจยังคงอยู่ในมุมมองรูปภาพ ซึ่งรูปภาพดังกล่าวเป็นเพียงสำเนาในเครื่องเท่านั้น หากต้องการตรวจสอบสถานะการสำรองข้อมูลของรูปภาพ ให้แตะรูปภาพ จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม เลื่อนลงไปที่ "รายละเอียด"

ปิดการสำรองข้อมูลไว้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะไม่สำรองข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอไปยัง Google Photos อีกและไม่ลบสำเนาในเครื่องออก

เคล็ดลับ

 • หากปิดการสำรองข้อมูลไว้ คุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากการสำรองข้อมูล ดูข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของการสํารองข้อมูล
 • หากต้องการให้ระบบบันทึกรูปภาพและวิดีโอลงในบัญชี Google โดยอัตโนมัติอีกครั้ง ให้เปิดการสำรองข้อมูล
 • หากเปิดการสำรองข้อมูล ระบบจะดำเนินการต่อไปนี้ในบางครั้ง
  • อาจสำรองข้อมูลรูปภาพหรือวิดีโอที่ลบไปแล้วให้ใหม่เมื่อเปิดใช้การสำรองข้อมูลอีกครั้ง
  • อาจลบสำเนารูปภาพหรือวิดีโอที่ลบไปแล้วในอุปกรณ์ออกเมื่อเปิดใช้การสำรองข้อมูลอีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก