ลบหรือกู้คืนรูปภาพและวิดีโอ

หากเปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูลไว้ รูปภาพและวิดีโอที่ลบไปจะยังอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นระบบจะลบรายการดังกล่าวทิ้งอย่างถาวร ดูวิธีเปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูล

เคล็ดลับ: หากต้องการย้ายรูปภาพทั้งหมดไปยังบัญชีอื่น ให้แชร์คลังภาพของคุณกับบัญชีดังกล่าว

ก่อนที่คุณจะลบรูปภาพและวิดีโอ

ดูข้อมูลว่าระบบจะนำหรือไม่นำรูปภาพและวิดีโอจากที่ใดออกบ้าง

ระบบจะนำรายการที่คุณลบจาก Google Photos ออกจากตำแหน่งต่อไปนี้ด้วย

ระบบจะไม่นำรายการที่คุณลบออกจากตำแหน่งต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปยังอุปกรณ์ iOS และ Android 11 ขึ้นไป

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Google Photos

ลบรูปภาพและวิดีโอ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะค้างไว้ โดยคุณจะเลือกได้หลายรายการ
 4. แตะลบ ลบ ที่ด้านบน

สำคัญ:

 • หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอที่สำรองไว้ใน Google Photos ข้อมูลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน
 • หากคุณลบรายการจากอุปกรณ์ Android 11 ขึ้นไปโดยไม่ได้สำรองข้อมูล รายการดังกล่าวจะยังคงอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 30 วัน
 • หากเห็นรูปภาพหรือวิดีโอใน Google Photos ซึ่งคุณคิดว่าลบไปแล้ว แสดงว่าข้อมูลนั้นอาจอยู่ในการ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ ให้ใช้แอปแกลเลอรีที่อยู่ในอุปกรณ์เพื่อลบออก

ล้างข้อมูลในถังขยะ

หากเห็นคำขอให้ "ลบอย่างถาวร" เมื่อพยายามย้ายรายการไปที่ถังขยะ แสดงว่าถังขยะเต็มแล้ว โดยถังขยะจะเก็บข้อมูลได้ 1.5 GB

สำคัญ: การล้างข้อมูลในถังขยะจะลบรายการต่างๆ ในถังขยะออกอย่างถาวร

หากต้องการล้างข้อมูล ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลังภาพ แล้ว ถังขยะ แล้ว เพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ล้างข้อมูลในถังขยะ แล้ว ลบถาวร

นำรายการออกจากอุปกรณ์

หากต้องการลบรายการออกจากอุปกรณ์อย่างถาวร ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. เลือกรายการที่ต้องการลบออกจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบจากอุปกรณ์ที่ด้านขวาบน

ดูวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างในอุปกรณ์

ให้สิทธิ์ในการลบรูปภาพออกจากการ์ด SD

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณใช้ Android เวอร์ชัน 7.0 หรือใหม่กว่า

ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมี Android 7.0 หรือใหม่กว่า ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ที่คุณใช้

ขั้นตอนที่ 2: ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

เมื่อพยายามลบรูปภาพหรือวิดีโอ คุณจะให้สิทธิ์ Google Photos อ่าน SD ของคุณได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะคลังภาพ แล้ว โฟลเดอร์อุปกรณ์ ที่ด้านล่าง
 4. เปิดโฟลเดอร์การ์ด SD
 5. เลือกรายการที่ต้องการลบจากการ์ด SD
 6. แตะลบ ลบ แล้ว ย้ายไปที่ถังขยะ
 7. แตะอนุญาต แล้ว อนุญาต

หากต้องการยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง ให้เปิดการตั้งค่าของอุปกรณ์ แตะแอป แล้ว Photos แล้ว พื้นที่เก็บข้อมูล

กู้คืนรูปภาพและวิดีโอ

หากลบรายการและต้องการกู้คืน ให้ตรวจสอบถังขยะเพื่อดูว่ารายการดังกล่าวยังอยู่ในนั้นไหม

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะคลังภาพ แล้ว ถังขยะ ลบ ที่ด้านล่าง
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการกู้คืนค้างไว้
 4. แตะกู้คืนที่ด้านล่าง จากนั้นรูปภาพหรือวิดีโอจะกลับคืนมา
  • ในแอปแกลเลอรีของโทรศัพท์
  • ในคลังภาพ Google Photos
  • ในอัลบั้มเดิมทั้งหมดที่เคยอยู่

หากรายการไม่ได้อยู่ในถังขยะ แสดงว่ารายการนั้นอาจถูกลบถาวรแล้ว

หากไม่เห็นรูปภาพหรือวิดีโอ

หากรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกลบไม่อยู่ในถังขยะ คุณจะกู้คืนไม่ได้ โดยคุณจะกู้คืนรูปภาพไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณย้ายไปไว้ที่ถังขยะนานเกิน 60 วันแล้ว
 • คุณย้ายไปไว้ที่ถังขยะและล้างข้อมูลในถังขยะแล้ว
 • คุณย้ายไปไว้ที่ถังขยะนานเกิน 30 วันแล้วในอุปกรณ์ Android 11 ขึ้นไป โดยที่ไม่ได้มีการสำรองข้อมูล
 • คุณลบข้อมูลออกจากถังขยะอย่างถาวรแล้ว
 • คุณลบข้อมูลออกจากแอปแกลเลอรีของอุปกรณ์อย่างถาวรแล้ว โดยไม่ได้สำรองข้อมูลไว้

หากต้องการค้นหาและกู้คืนรูปภาพได้อย่างง่ายดาย ให้เปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูล

สําคัญ: หากไม่มีการใช้งานบัญชี Google Photos เป็นระยะเวลา 2 ปีหรือใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้า เนื้อหาของคุณอาจได้รับผลกระทบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
105394
false