ลบหรือกู้คืนรูปภาพและวิดีโอ

หากเปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูลไว้ รูปภาพและวิดีโอที่ลบไปจะยังอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นระบบจะลบรายการดังกล่าวทิ้งอย่างถาวร ดูวิธีเปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูล

เคล็ดลับ: หากต้องการย้ายรูปภาพทั้งหมดไปยังบัญชีอื่น ให้แชร์คลังภาพของคุณกับบัญชีดังกล่าว

ก่อนที่จะลบรูปภาพและวิดีโอ

ดูข้อมูลว่าระบบจะนำหรือไม่นำรูปภาพและวิดีโอจากที่ใดออกบ้าง

ระบบจะนำรายการที่คุณลบจาก Google Photos ออกจากตำแหน่งต่อไปนี้ด้วย

ระบบจะไม่นำรายการที่คุณลบออกจากตำแหน่งต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Google+

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Google Photos

ลบรูปภาพและวิดีโอ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะค้างไว้ โดยคุณจะเลือกได้หลายรายการ
 4. แตะถังขยะ ลบ ที่ด้านบน

สิ่งสำคัญ

 • หากคุณลบรูปภาพหรือวิดีโอที่สำรองไว้ใน Google Photos ข้อมูลเหล่านั้นจะยังคงอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน
 • หากคุณลบรายการจากอุปกรณ์ Android โดยไม่ได้สำรองข้อมูล รายการดังกล่าวจะยังคงอยู่ในถังขยะเป็นเวลา 60 วัน
 • หากเห็นรูปภาพหรือวิดีโอใน Google Photos ซึ่งคุณคิดว่าลบไปแล้ว แสดงว่าข้อมูลนั้นอาจอยู่ในการ์ดหน่วยความจำแบบถอดได้ ให้ใช้แอปแกลเลอรีที่อยู่ในอุปกรณ์เพื่อลบออก

ล้างข้อมูลในถังขยะ

หากเห็นคำขอให้ "ลบอย่างถาวร" เมื่อพยายามย้ายรายการไปที่ถังขยะ แสดงว่าถังขยะเต็มแล้ว โดยถังขยะจะเก็บข้อมูลได้ 1.5 GB

สำคัญ: การล้างข้อมูลในถังขยะจะลบรายการต่างๆ ในถังขยะออกอย่างถาวร

หากต้องการล้างข้อมูล ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านล่าง แตะคลังภาพ จากนั้น ถังขยะ จากนั้น เพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ล้างข้อมูลในถังขยะ จากนั้น ลบ

นำรายการออกจากอุปกรณ์

หากต้องการลบรายการออกจากอุปกรณ์อย่างถาวร ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. เลือกรายการที่ต้องการลบออกจากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบจากอุปกรณ์ที่ด้านขวาบน

ดูวิธีเพิ่มพื้นที่ว่างในอุปกรณ์

ให้สิทธิ์ในการลบรูปภาพออกจากการ์ด SD

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคุณใช้ Android เวอร์ชัน 7.0 หรือใหม่กว่า

ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมี Android 7.0 หรือใหม่กว่า ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android ที่คุณใช้

ขั้นตอนที่ 2: ลบรูปภาพหรือวิดีโอ

เมื่อพยายามลบรูปภาพหรือวิดีโอ คุณจะให้สิทธิ์ Google Photos อ่าน SD ของคุณได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. ที่ด้านล่าง แตะคลังภาพ จากนั้น โฟลเดอร์อุปกรณ์ 
 4. เปิดโฟลเดอร์การ์ด SD
 5. เลือกรายการที่ต้องการลบจากการ์ด SD
 6. แตะถังขยะ ลบ จากนั้น ย้ายไปที่ถังขยะ
 7. แตะอนุญาต จากนั้น อนุญาต

หากต้องการยกเลิกสิทธิ์เข้าถึง ให้เปิดการตั้งค่าของอุปกรณ์ แตะแอป จากนั้น Photos จากนั้น พื้นที่เก็บข้อมูล

กู้คืนรูปภาพและวิดีโอ

หากลบรายการและต้องการกู้คืน ให้ตรวจสอบถังขยะเพื่อดูว่ารายการดังกล่าวยังอยู่ในนั้นไหม

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ที่ด้านล่าง แตะคลังภาพ จากนั้น ถังขยะ ลบ
 3. แตะรูปภาพหรือวิดีโอที่ต้องการกู้คืนค้างไว้
 4. แตะกู้คืนที่ด้านล่าง จากนั้นรูปภาพหรือวิดีโอจะกลับคืนมา
  • ในแอปแกลเลอรีของโทรศัพท์
  • ในคลังภาพ Google Photos
  • ในอัลบั้มเดิมทั้งหมดที่เคยอยู่

หากรายการไม่ได้อยู่ในถังขยะ แสดงว่ารายการนั้นอาจถูกลบถาวรแล้ว

หากไม่เห็นรูปภาพหรือวิดีโอ

หากรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกลบไม่อยู่ในถังขยะ คุณจะกู้คืนไม่ได้ โดยคุณจะกู้คืนรูปภาพไม่ได้ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณย้ายไปไว้ที่ถังขยะนานเกิน 60 วันแล้ว
 • คุณย้ายไปที่ถังขยะ และล้างข้อมูลในถังขยะแล้ว
 • คุณลบข้อมูลออกจากถังขยะอย่างถาวรแล้ว
 • คุณลบข้อมูลออกจากแอปแกลเลอรีของอุปกรณ์อย่างถาวรแล้ว โดยไม่ได้สำรองข้อมูลไว้

หากต้องการค้นหาและกู้คืนรูปภาพได้อย่างง่ายดาย ให้เปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูล

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร