Radera foton och videor

Säkerhetskopierade foton och videor som du raderar finns kvar i papperskorgen i 60 dagar innan de
raderas permanent. Det går inte att återställa foton och videor som har raderats permanent.Läs mer om att aktivera säkerhetskopiering.

Innan du raderar foton och videor

Ta reda på var foton och videor tas bort och inte

Objekt som du raderar från Google Foto tas även bort från följande platser:

 • Android- och iOS-enheter med Google Foto installerat och säkerhetskopiering aktiverat
 • album i Google Foto
 • delade album och konversationer som du har lagt till dem i
 • vissa videor med höjdpunkter i Google Foto. Läs mer om raderade foton i videor med höjdpunkter.

De objekt som du raderar tas inte automatiskt bort från följande platser

 • Blogger
 • Drive
 • Gmail
 • Lokalt lagringsutrymme när filer laddas ned till iOS-enheter och vissa enheter med Android 11 eller senare
 • YouTube.

Innan du börjar

Ladda ned och installera appen Google Foto.

Radera foton och videor

Viktigt! Om du raderar foton och videor från Google Foto-appen raderas samma objekt från din enhet. Om dessa objekt säkerhetskopieras raderas samma innehåll på alla enheter där säkerhetskopiering har aktiverats. Läs om att ta bort säkerhetskopierade foton och videor från Google Foto men inte från din enhet.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck länge på fotot eller videon som du vill flytta till papperskorgen. Du kan välja flera foton och videor.
 4. Tryck på Radera Radera högst upp.

Tips! Vissa foton sparar utrymme när de raderas. Om du raderar ett foto som sparar lagringsutrymme på ditt Google-konto kan du få en uppskattning av det återvunna lagringsutrymmet.

Läs mer om vad som händer med foton och videor som du har raderat

 • Om du raderar ett foto eller en video som har säkerhetskopierats i Google Foto finns det/den kvar i papperskorgen i 60 dagar.
 • Om du raderar ett foto eller en video som inte har säkerhetskopierats från din enhet med Android 11 eller senare finns det/den kvar i papperskorgen i 30 dagar.

Tips! Raderade foton och videor kan finnas kvar på ett flyttbart minneskort. Använd enhetens galleriapp om du vill radera dem permanent.

Tömma papperskorgen

Viktigt! Om du får en uppmaning om att radera permanent när du flyttar foton och videor till papperskorgen är papperskorgen full. Du kan välja att radera dessa foton och videor permanent, men om du vill kunna återställa dem måste du först tömma papperskorgen. När du tömmer papperskorgen raderar du alla foton och videor i papperskorgen permanent och de kan inte återställas.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck på Bibliotek följt av Papperskorgen följt av Mer Mer följt av Töm papperskorgen följt av Radera permanent längst ned.

Radera foton och videor permanent

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på Android-enheten.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck på Bibliotek följt av Papperskorgenföljt avVälj längst ned.
 4. Välj det foto eller den video som du vill radera permanent.
 5. Klicka på Välj Välj högst upp.
 6. Tryck på Radera följt av Radera permanent.

Ta bort ett objekt från din enhet

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på Android-enheten.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Välj det foto eller den video som du vill radera från din Android-enhet.
 4. Tryck på Mer Mer följt av Radera från enheten högst upp.

Läs om hur du frigör utrymme på enheten.

Ge behörighet att radera foton från SD-kortet

Steg 1: Kontrollera om du har Android 7.0 eller senare

De här stegen fungerar bara om du har Android 7.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Steg 2: Radera ett foto eller en video

När du försöker radera ett foto eller en video kan du låta Google Foto läsa ditt SD-kort.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck på Bibliotek följt av Foton på enheten längst ned.
 4. Öppna SD-kortmappen.
 5. Välj det foto eller den video du vill radera från SD-kortet.
 6. Tryck på Radera Radera följt av Flytta till papperskorgen.
 7. Tryck på Tillåt följt av Tillåt.

Ta bort säkerhetskopierade foton och videor från Google Foto men inte från din enhet

 1. Stäng av säkerhetskopiering i Google Foto-appen på Android-enheten.
  • Stäng av säkerhetskopiering på alla enheter där du vill att fotot eller videon ska finnas kvar.
 2. Öppna photos.google.com/login på datorn eller i den mobila webbläsaren.
 3. Radera de säkerhetskopierade foton och videor som du har valt.
 4. Vänta några minuter på Android-enheten och kontrollera att du är ansluten till wifi.
 5. Stäng och öppna Google Foto-appen igen.
  • Raderade foton kan finnas kvar i fotovyn. De här fotona är bara lokala kopior. Om du vill kontrollera fotots status för säkerhetskopiering kan du trycka på fotot följt av Mer Mer. Scrolla ned till Detaljer.

Se till att ditt foto eller din video inte säkerhetskopieras till Google Foto igen och att din lokala kopia inte raderas genom att låta säkerhetskopieringen vara inaktiverad.

Tips!

 • Om du låter säkerhetskopiering vara inaktiverad går du miste om fördelarna med säkerhetskopiering. Läs mer om fördelarna med säkerhetskopiering.
 • Aktivera säkerhetskopiering om du vill att foton och videor ska sparas automatiskt i Google-kontot igen.
 • Om du aktiverar säkerhetskopiering kan följande hända:
  • Det raderade fotot eller den raderade videon kan säkerhetskopieras igen när säkerhetskopieringen har aktiverats på nytt.
  • Enhetskopian av det raderade fotot eller den raderade videon kan raderas när säkerhetskopieringen har återaktiverats.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny