Radera foton och videor

Säkerhetskopierade foton och videor som du raderar finns kvar i papperskorgen i 60 dagar innan de
raderas permanent. Det går inte att återställa foton och videor som har raderats permanent.Läs mer om att aktivera säkerhetskopiering.

Innan du raderar foton och videor

Ta reda på var foton och videor tas bort och inte

Objekt som du raderar från Google Foto tas även bort från följande platser:

 • Android- och iOS-enheter med Google Foto installerat och säkerhetskopiering aktiverat
 • album i Google Foto
 • delade album och konversationer som du har lagt till dem i
 • vissa videor med höjdpunkter i Google Foto. Läs mer om raderade foton i videor med höjdpunkter.

De objekt som du raderar tas inte automatiskt bort från följande platser

 • Blogger
 • Drive
 • Gmail
 • Lokalt lagringsutrymme när filer laddas ned till iOS-enheter och vissa enheter med Android 11 eller senare
 • YouTube.

Innan du börjar

Ladda ned och installera appen Google Foto.

Radera foton och videor

Du kan radera upp till 1 500 foton och videor från Google Foto-biblioteket eller kamerarullen åt gången.

Viktigt! Om du raderar foton och videor från Google Foto-appen raderas samma objekt från din enhet. Om dessa objekt säkerhetskopieras raderas samma innehåll på alla enheter där säkerhetskopiering har aktiverats. Läs om att ta bort säkerhetskopierade foton och videor från Google Foto men inte från din enhet.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på en iPhone eller iPad.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck länge på fotot eller videon som du vill flytta till papperskorgen. Du kan välja flera foton och videor.
 4. Tryck på Radera Radera högst upp.
Tips! Vissa foton sparar utrymme när de raderas. Om du raderar ett foto som sparar lagringsutrymme på ditt Google-konto kan du få en uppskattning av det återvunna lagringsutrymmet.

Läs mer om vad som händer med foton och videor som du har raderat

 • Om du raderar ett foto eller en video som har säkerhetskopierats i Google Foto finns det/den kvar i papperskorgen i 60 dagar.
 • Om du raderar ett foto eller en video permanent från din iPhone eller iPad utan att det har säkerhetskopierats i Google Foto finns fotot eller videon kvar i papperskorgen i 30 dagar. Därefter raderas det/den permanent. Läs mer om hur du aktiverar säkerhetskopiering.

Tips! Raderade foton och videor kan finnas kvar på ett flyttbart minneskort. Använd enhetens galleriapp om du vill radera dem permanent.

Radera foton och videor permanent

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på en iPhone eller iPad.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck på Bibliotek följt av Papperskorgen följt av Välj längst ned.
 4. Välj det foto eller den video som du vill radera permanent.
 5. Klicka på Välj Välj högst upp.
 6. Tryck på Radera följt av Radera.

Tips! Du kan fortfarande se objekt som har raderats permanent från Google Foto på din iPhone eller iPad i mappen som nyss raderats i Apple Bilder.

Ta bort ett objekt från din enhet

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på en iPhone eller iPad.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Välj det foto eller den video du vill radera från din iPhone eller iPad.
 4. Tryck på Mer Mer följt av Radera från enheten högst upp.

Läs om att frigöra utrymme på enheten.

Ta bort säkerhetskopierade foton och videor från Google Foto men inte från din enhet

 1. Stäng av säkerhetskopiering i Google Foto-appen på en iPhone eller iPad.
  • Stäng av säkerhetskopiering på alla enheter där du vill att fotot eller videon ska finnas kvar.
 2. Öppna photos.google.com/login på datorn eller i den mobila webbläsaren.
 3. Radera de markerade säkerhetskopierade fotona och videorna från Google Foto.
 4. Vänta några minuter på din iPhone eller iPad och kontrollera att du är ansluten till wifi.
 5. Stäng appen och öppna den igen.
  • Raderade foton kan finnas kvar i fotovyn. De här fotona är bara lokala kopior. Om du vill kontrollera fotots status för säkerhetskopiering kan du trycka på fotot följt av Mer Mer. Scrolla ned till Detaljer.

Se till att ditt foto eller din video inte säkerhetskopieras till Google Foto igen och att din lokala kopia inte raderas genom att låta säkerhetskopieringen vara inaktiverad.

Tips!

 • Om du låter säkerhetskopiering vara inaktiverad går du miste om fördelarna med säkerhetskopiering. Läs mer om fördelarna med säkerhetskopiering.
 • Aktivera säkerhetskopiering om du vill att foton och videor ska sparas i Google-kontot igen. Läs mer om hur du aktiverar säkerhetskopiering.
 • Om du aktiverar säkerhetskopiering kan följande hända:
  • Det raderade fotot eller den raderade videon kan säkerhetskopieras igen när säkerhetskopieringen har aktiverats på nytt.
  • Enhetskopian av det raderade fotot eller den raderade videon kan raderas när säkerhetskopieringen har återaktiverats.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny