Radera och återställa dina foton och videor

Om du har aktiverat Säkerhetskopiera och synkronisera finns foton och videor som du raderar kvar i papperskorgen i 60 dagar innan de raderas permanent. Läs om hur du aktiverar Säkerhetskopiera och synkronisera.

Tips! Om du vill flytta alla foton till ett annat konto kan du dela fotobiblioteket med det kontot.

Innan du tar bort foton och videor

Ta reda på var foton och videor tas bort och inte

Objekt som du raderar från Google Foto tas även bort från följande platser:

De objekt som du raderar tas inte automatiskt bort från:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Lokalt lagringsutrymme när filerna laddas ned till enheter med iOS och Android 11 eller senare

Innan du börjar

Ladda ned och installera appen Google Foto.

Radera foton och videor.

Du kan radera upp till 1 500 objekt från ditt Google Foto-bibliotek eller SD-kort åt gången.

Viktigt! Om du säkerhetskopierar foton och videor till Google Foto på en mobil enhet raderas de även från enheten när du raderar dem från Google Foto-appen. Läs om att ta bort säkerhetskopierade foton och videor från Google Foto men inte från din enhet.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på en iPhone eller iPad.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Tryck länge på fotot eller videon som du vill flytta till papperskorgen. Du kan välja flera objekt.
 4. Tryck på Radera Radera högst upp.

Läs mer om vad som händer med foton som du raderar

 • Om du raderar ett foto eller en video som har säkerhetskopierats i Google Foto finns det/den kvar i papperskorgen i 60 dagar.
 • Om du raderar ett objekt permanent från din iPhone eller iPad utan att det har säkerhetskopierats i Google Foto finns det kvar i papperskorgen i 30 dagar. Därefter raderas det för alltid. Läs om hur du aktiverar Säkerhetskopiera och synkronisera.
 • Om du ser ett foto eller en video i Google Foto som du tror att du har raderat kan det/den finnas på ett flyttbart minneskort. Radera fotot eller videon med enhetens galleriapp.

Radera foton och videor permanent

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på en iPhone eller iPad.
 2. Logga in på Google-kontot.
 3. Markera de objekt du vill radera från din iPhone eller iPad.
 4. I det övre högra hörnet trycker du på Mer Mer följt av Radera från enheten.

Läs om att frigöra utrymme på enheten.

Ta bort säkerhetskopierade foton och videor från Google Foto men inte från din enhet

 1. Stäng av Säkerhetskopiera och synkronisera i Google Foto-appen på din mobila enhet.
 2. Öppna photos.google.com på en dator eller i webbläsaren Chrome på en mobil enhet och ta bort de säkerhetskopierade foton och videor du har valt från Google Foto.
  • Om du aktiverar Säkerhetskopiera och synkronisera igen säkerhetskopieras alla foton och videor på enheten och synkroniseras igen med Google Foto.

Återställa foton och videor

Om du har raderat ett objekt och vill ha det tillbaka kontrollerar du om det finns i papperskorgen.

 1. Öppna Google Foto-appen Foto på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Bibliotek följt av Papperskorgen Radera längst ned.
 3. Tryck länge på fotot eller videon som du vill återställa.
 4. Längst ned trycker du på Återställ. Fotot eller videon kommer att vara tillbaka:
 • i telefonens galleriapp
 • i ditt Google Foto-konto
 • i alla album där det/den fanns.

Om objektet inte finns i papperskorgen kan det ha raderats permanent.

Hittar du inte fotot eller videon?

Om ett foto eller en video som raderats inte finns i papperskorgen kan du inte återställa det/den. Du kan inte återställa ett foto om

 • du flyttade det till papperskorgen för mer än 60 dagar sedan
 • du flyttade det till papperskorgen och sedan tömde papperskorgen
 • du flyttade det till papperskorgen för mer än 30 dagar sedan och det inte hade säkerhetskopierats
 • du har tagit bort det permanent från papperskorgen
 • du har raderat det permanent från enhetens galleriapp utan att säkerhetskopiera det först.

Du hittar och återställer foton enklare genom att aktivera Säkerhetskopiera och synkronisera.

Viktigt! Om ditt Google Foto-konto är inaktivt i två år eller om du har överskridit lagringsgränsen, kan innehållet påverkas. Läs mer om detta.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
105394
false
false