Brisanje fotografij in videoposnetkov

Varnostno kopirane fotografije in videoposnetki, ki jih izbrišete, bodo v smetnjaku 60 dni, preden bodo
trajno izbrisani. Fotografij in videoposnetkov, ki so bili trajno izbrisani, ni mogoče obnoviti. Preberite več o tem, kako vklopite varnostno kopiranje.

Preden izbrišete fotografije in videoposnetke

Več o tem, kje fotografije in videoposnetki so in niso odstranjeni

Elementi, ki jih izbrišete iz storitve Google Foto, bodo prav tako odstranjeni iz:

Elementi, ki jih izbrišete, ne bodo samodejno odstranjeni iz storitev:

 • Blogger,
 • Google Drive,
 • Gmail,
 • lokalnega pomnilnika, ko datoteke prenesete v naprave iOS in nekatere naprave s sistemom Android 11 ali novejšim,
 • YouTube.

Pred začetkom

Prenesite in namestite aplikacijo Google Foto.

Brisanje fotografij in videoposnetkov

Pomembno: Če fotografije in videoposnetke izbrišete iz aplikacije Google Foto, izbrišete iste elemente tudi iz naprave. Če so ti elementi varnostno kopirani, bo ista vsebina izbrisana v vseh napravah z vklopljenim varnostnim kopiranjem. Preberite, kako lahko odstranite varnostno kopirane fotografije in videoposnetke iz Googla Foto, ne pa tudi iz naprave.

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Pridržite fotografijo oziroma videoposnetek, ki ga želite premakniti v smetnjak. Izberete lahko več fotografij in videoposnetkov.
 4. Na vrhu se dotaknite ikone za brisanje Izbriši.

Nasvet: Če izbrišete nekatere fotografije, lahko prihranite prostor. Če izbrišete fotografijo, s katero prihranite prostor za shranjevanje v računu Google, bo morda prikazana ocena obnovljenega prostora za shranjevanje.

Kaj se zgodi s fotografijami in videoposnetki, ki jih izbrišete

 • Če izbrišete fotografijo ali videoposnetek, ki je varnostno kopiran v Googlu Foto, ostane v smetnjaku 60 dni.
 • Če fotografijo ali videoposnetek izbrišete iz naprave s sistemom Android 11 ali novejšim in ta element ni varnostno kopiran, bo ostal v smetnjaku 30 dni.

Nasvet: Izbrisane fotografije in videoposnetki bodo morda ostali na odstranljivi pomnilniški kartici. Če jih želite trajno izbrisati, uporabite aplikacijo za galerijo v napravi.

Praznjenje smetnjaka

Pomembno: Če se pri premiku fotografij in videoposnetkov v smetnjak prikaže poziv »Trajno izbriši«, je smetnjak poln. Te fotografije in videoposnetke lahko trajno izbrišete, če pa želite imeti možnost, da jih obnovite, morate najprej izprazniti smetnjak. Ko izpraznite smetnjak, s tem trajno izbrišete vse fotografije in videoposnetke v smetnjaku in jih ne morete obnoviti.

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Na dnu se dotaknite možnosti Knjižnica in nato Smetnjak in nato ikone menija za več možnosti Več in nato Izprazni smetnjak in nato Trajno izbriši.

Trajni izbris fotografij in videoposnetkov

 1. V napravi s sistemom Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Na dnu se dotaknite možnosti Knjižnica in nato Smetnjakin nato Izberi.
 4. Izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite trajno izbrisati.
 5. Na vrhu kliknite ikono za izbiro Izberi.
 6. Dotaknite se Izbriši in nato Trajno izbriši.

Odstranjevanje elementa iz naprave

 1. V napravi s sistemom Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati iz naprave s sistemom Android.
 4. Zgoraj se dotaknite ikone za več možnosti Več in nato Izbriši iz naprave.

Več o tem, kako sprostiti prostor v napravi.

Dajanje dovoljenj za brisanje fotografij s kartice SD

1. korak: Prepričajte se, da imate Android 7.0 ali novejši

Ti koraki veljajo samo za sisteme Android 7.0 in novejše. Preberite, kako preverite, katero različico Androida uporabljate.

2. korak: Brisanje fotografije ali videoposnetka

Ko poskušate izbrisati fotografijo ali videoposnetek, lahko dovolite, da Google Foto prebere kartico SD.

 1. V telefonu oziroma tabličnem računalniku Android odprite aplikacijo Google Foto Foto.
 2. Prijavite se v račun Google.
 3. Na dnu se dotaknite Knjižnica in nato Fotografije v napravi.
 4. Odprite mapo kartice SD.
 5. Izberite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati s kartice SD.
 6. Dotaknite se ikone za brisanje Izbriši in nato Premakni v smetnjak.
 7. Dotaknite se možnosti Dovoli in nato Dovoli.

Odstranitev varnostno kopiranih fotografij in videoposnetkov iz Googla Foto, ne pa tudi iz naprave

 1. V napravi s sistemom Android v aplikaciji Google Foto izklopite varnostno kopiranje.
  • Izklopite varnostno kopiranje v vseh napravah, v katerih želite ohraniti fotografijo ali videoposnetek.
 2. V računalniku ali brskalniku za mobilne naprave pojdite na photos.google.com/login.
 3. Izbrišite izbrane varnostno kopirane fotografije in videoposnetke.
 4. V napravi Android počakajte nekaj minut in preverite, ali je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.
 5. Zaprite in znova odprite aplikacijo Google Foto.
  • Izbrisane fotografije bodo morda še vedno v pogledu fotografij. Te fotografije so samo lokalne kopije. Če želite preveriti stanje varnostnega kopiranja fotografije, se dotaknite fotografije in nato ikone menija za več možnosti Več. Pomaknite se navzdol do razdelka Podrobnosti.

Če želite zagotoviti, da fotografija ali videoposnetek ne bo znova varnostno kopiran v Google Foto in lokalna kopija ne bo izbrisana, pustite varnostno kopiranje izklopljeno.

Namigi:

 • Če pustite varnostno kopiranje izklopljeno, boste izgubili prednosti varnostnega kopiranja. Preberite več o prednostih varnostnega kopiranja.
 • Če želite, da se fotografije in videoposnetki znova samodejno shranjujejo v račun Google, lahko vklopite varnostno kopiranje.
 • Če vklopite varnostno kopiranje, se bo včasih zgodilo naslednje:
  • Izbrisana fotografija ali videoposnetek bo morda znova varnostno kopiran, ko bo varnostno kopiranje znova omogočeno.
  • Kopija izbrisane fotografije ali videoposnetka v napravi bo morda izbrisana, ko bo varnostno kopiranje znova omogočeno.

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni