Διαγραφή ή επαναφορά των φωτογραφιών και των βίντεό σας

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμός, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που διαγράφετε θα παραμείνουν στον κάδο για 60 ημέρες προτού διαγραφούν οριστικά. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμός.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε όλες τις φωτογραφίες σας σε έναν διαφορετικό λογαριασμό, μοιραστείτε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας με αυτόν τον λογαριασμό.

Πριν διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο

Μάθετε πού καταργούνται οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας και πού όχι

Τα στοιχεία που διαγράφετε από τις Φωτογραφίες Google καταργούνται επίσης από:

Τα στοιχεία που διαγράφετε δεν καταργούνται αυτόματα από τα εξής:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Google+

Πριν ξεκινήσετε

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google.

Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να μετακινήσετε στον κάδο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.
 4. Στην κορυφή, πατήστε στο εικονίδιο του Κάδου απορριμμάτων Delete .

Σημαντικά:

 • Εάν διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για το οποίο έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας στις Φωτογραφίες Google, θα παραμείνει στον κάδο για 60 ημέρες.
 • Εάν διαγράψετε ένα στοιχείο από τη συσκευή σας Android για το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας, θα παραμείνει στον κάδο απορριμάτων σας για 60 ημέρες.
 • Εάν βλέπετε μια φωτογραφία ή βίντεο στις Φωτογραφίες Google που πιστεύετε ότι διαγράψατε, μπορεί να έχει αποθηκευτεί σε μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης. Για να το διαγράψετε, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Συλλογή της συσκευής σας.

Άδειασμα του κάδου

Εάν εμφανίζεται το αίτημα για "Οριστική διαγραφή" όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε ένα στοιχείο στον κάδο, ο κάδος είναι γεμάτος. Ο κάδος σας έχει χωρητικότητα 1,5 GB.

Σημαντικό: Εάν αδειάσετε τον κάδο, θα διαγράψετε οριστικά τα στοιχεία που περιέχει.

Για να τον αδειάσετε:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε στη Βιβλιοθήκη και μετά Κάδος απορριμμάτων και μετά Περισσότερα Περισσότερα και μετά Άδειασμα κάδου και μετά Διαγραφή.

Κατάργηση ενός στοιχείου από τη συσκευή σας

Για να διαγράψετε οριστικά ένα στοιχείο από τη συσκευή σας:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε από το τηλέφωνο ή το tablet Android.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή από τη συσκευή.

Μάθετε πώς μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο στη συσκευή σας.

Παραχώρηση αδειών για διαγραφή φωτογραφιών από κάρτα SD

Βήμα 1: Ελέγξτε εάν διαθέτετε Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις

Αυτά τα βήματα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν έχετε Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Βήμα 2: Διαγράψτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, μπορείτε να επιτρέψετε στις Φωτογραφείς Google να διαβάσουν την κάρτα SD σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε στη Βιβλιοθήκη και μετά Φάκελοι συσκευής
 4. Ανοίξτε τον φάκελο της κάρτας SD.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε από την κάρτα SD.
 6. Πατήστε Κάδος Delete και μετά Μετακίνηση στον κάδο.
 7. Πατήστε Να επιτρέπεται και μετά Να επιτρέπεται.

Για να αλλάξετε ξανά τα δικαιώματά σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Πατήστε Εφαρμογές και μετά Φωτογραφίες και μετά Αποθηκευτικός χώρος.

Επαναφορά φωτογραφιών και βίντεο

Εάν διαγράψατε ένα στοιχείο και θέλετε να το επαναφέρετε, ελέγξτε τον κάδο, για να δείτε εάν βρίσκεται εκεί.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε στη Βιβλιοθήκη και μετά Κάδος απορριμμάτων Delete .
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να επαναφέρετε.
 4. Στο κάτω μέρος, πατήστε Επαναφορά. Θα γίνει επαναφορά της φωτογραφίας ή του βίντεο:
  • Στην εφαρμογή Συλλογή του τηλεφώνου σας
  • Στη βιβλιοθήκη των Φωτογραφιών σας Google
  • Σε οποιοδήποτε λεύκωμα βρισκόταν

Εάν το στοιχείο δεν βρίσκεται στον κάδο, μπορεί να έχει διαγραφεί οριστικά.

Δεν βλέπετε τη φωτογραφία ή το βίντεο;

Εάν μια διαγραμμένη φωτογραφία ή βίντεο δεν εμφανίζεται στον κάδο, δεν μπορείτε να την επαναφέρετε. Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε μια φωτογραφία εάν:

 • Την μετακινήσατε στον κάδο πριν από περισσότερες από 60 ημέρες.
 • Την μετακινήσατε στον κάδο και, στη συνέχεια, αδειάσατε τον κάδο.
 • Τη διαγράψατε οριστικά από τον κάδο.
 • Τη διαγράψατε οριστικά από την εφαρμογή Συλλογή της συσκευής σας, χωρίς να δημιουργήσετε πρώτα αντίγραφο ασφαλείας.

Για να βρίσκετε και να επαναφέρετε φωτογραφίες πιο εύκολα, ενεργοποιήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τον συγχρονισμό.

Σημαντικό: Εάν ο λογαριασμός σας στις Φωτογραφίες Google είναι ανενεργός για 2 έτη ή έχετε υπερβεί το όριο του αποθηκευτικού σας χώρου, το περιεχόμενό σας ενδέχεται να επηρεαστεί. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό.

 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;