Διαγραφή ή επαναφορά των φωτογραφιών και των βίντεό σας

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμός", οι φωτογραφίες και τα βίντεο που διαγράφετε θα παραμείνουν στον κάδο για 60 ημέρες προτού διαγραφούν οριστικά. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και συγχρονισμός".

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε όλες τις φωτογραφίες σας σε έναν διαφορετικό λογαριασμό, μοιραστείτε τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας με αυτόν τον λογαριασμό.

Πριν διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο

Μάθετε πού καταργούνται οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας και πού όχι

Τα στοιχεία που διαγράφετε από τις Φωτογραφίες Google καταργούνται επίσης από:

Τα στοιχεία που διαγράφετε δεν καταργούνται αυτόματα από τα εξής:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Τον τοπικό αποθηκευτικό χώρο όταν η λήψη των αρχείων γίνεται σε συσκευές iOS και συσκευές με Android 11 και μεταγενέστερες εκδόσεις

Πριν ξεκινήσετε

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google.

Διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο

Σημαντικό: Εάν δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας φωτογραφιών και βίντεο στις Φωτογραφίες Google σε μια κινητή συσκευή, όταν διαγράφετε αυτές τις φωτογραφίες και τα βίντεο από την εφαρμογή Φωτογραφίες Google, διαγράφονται και από τη συσκευή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε φωτογραφίες και βίντεο για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας από τις Φωτογραφίες Google αλλά όχι από τη συσκευή σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Πατήστε παρατεταμένα μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που θέλετε να μετακινήσετε στον κάδο. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία.
 4. Στο επάνω μέρος, πατήστε Διαγραφή Διαγραφή.

Μάθετε τι συμβαίνει με τις φωτογραφίες που έχετε διαγράψει

 • Εάν διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για το οποίο έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας στις Φωτογραφίες Google, θα παραμείνει στον κάδο για 60 ημέρες.
 • Εάν διαγράψετε ένα στοιχείο από μια συσκευή με Android 11 ή νεότερη έκδοση, για το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας, θα παραμείνει στον κάδο για 30 ημέρες.
 • Εάν βλέπετε μια φωτογραφία ή βίντεο στις Φωτογραφίες Google που πιστεύετε ότι διαγράψατε, μπορεί να έχει αποθηκευτεί σε μια αφαιρούμενη κάρτα μνήμης. Για διαγραφή, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Gallery της συσκευής σας.

Άδειασμα του κάδου

Εάν εμφανίζεται το αίτημα για "Οριστική διαγραφή" όταν προσπαθείτε να μετακινήσετε ένα στοιχείο στον κάδο, ο κάδος είναι γεμάτος. Ο κάδος σας έχει χωρητικότητα 1,5 GB.

Σημαντικό: Εάν αδειάσετε τον κάδο, θα διαγράψετε οριστικά τα στοιχεία που περιέχει.

Για να τον αδειάσετε:

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη και μετά Κάδος και μετά Περισσότερα Περισσότερα και μετά Άδειασμα κάδου και μετά Οριστική διαγραφή.

Κατάργηση ενός στοιχείου από τη συσκευή σας

Οριστική διαγραφή φωτογραφιών και βίντεο

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε από το τηλέφωνο ή το tablet Android.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή από τη συσκευή.

Μάθετε πώς μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο στη συσκευή σας.

Παραχώρηση αδειών για διαγραφή φωτογραφιών από κάρτα SD

Βήμα 1: Ελέγξτε εάν διαθέτετε Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις

Αυτά τα βήματα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο εάν έχετε Android 7.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Βήμα 2: Διαγράψτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

Όταν προσπαθείτε να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, μπορείτε να επιτρέψετε στις Φωτογραφείς Google να διαβάσουν την κάρτα SD σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη και μετά Φωτογραφίες στη συσκευή.
 4. Ανοίξτε τον φάκελο της κάρτας SD.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε από την κάρτα SD.
 6. Πατήστε Διαγραφή Διαγραφή και μετά Μετακίνηση στον κάδο.
 7. Πατήστε Να επιτρέπεται και μετά Να επιτρέπεται.

Για να αλλάξετε ξανά τα δικαιώματά σας, ανοίξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας. Πατήστε Εφαρμογές και μετά Φωτογραφίες και μετά Αποθηκευτικός χώρος.

Κατάργηση φωτογραφιών και βίντεο για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας από τις Φωτογραφίες Google αλλά όχι από τη συσκευή σας

 1. Στην κινητή συσκευή σας, απενεργοποιήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τον συγχρονισμό στην εφαρμογή Φωτογραφίες Google.
 2. Στον υπολογιστή σας ή στο πρόγραμμα περιήγησης Chrome στην κινητή συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση photos.google.com και καταργήστε τις επιλεγμένες φωτογραφίες και τα βίντεο για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας από τις Φωτογραφίες Google.
  • Εάν ενεργοποιήσετε ξανά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τον συγχρονισμό, θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο στη συσκευή σας και θα συγχρονιστούν ξανά με τις Φωτογραφίες Google.

Επαναφορά φωτογραφιών και βίντεο

Εάν διαγράψατε ένα στοιχείο και θέλετε να το επαναφέρετε, ελέγξτε τον κάδο, για να δείτε εάν βρίσκεται εκεί.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη και μετά Κάδος Διαγραφή.
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να επαναφέρετε.
 4. Στο κάτω μέρος, πατήστε Επαναφορά. Θα γίνει επαναφορά της φωτογραφίας ή του βίντεο:
  • Στην εφαρμογή Συλλογή του τηλεφώνου σας
  • Στη βιβλιοθήκη των Φωτογραφιών σας Google
  • Σε οποιοδήποτε λεύκωμα βρισκόταν

Εάν το στοιχείο δεν βρίσκεται στον κάδο, μπορεί να έχει διαγραφεί οριστικά.

Δεν βλέπετε τη φωτογραφία ή το βίντεο;

Εάν μια διαγραμμένη φωτογραφία ή βίντεο δεν εμφανίζεται στον κάδο, δεν μπορείτε να την επαναφέρετε. Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε μια φωτογραφία εάν:

 • Την μετακινήσατε στον κάδο πριν από περισσότερες από 60 ημέρες.
 • Τη μετακινήσατε στον κάδο και, στη συνέχεια, αδειάσατε τον κάδο.
 • Τη μετακινήσατε στον κάδο πριν από περισσότερες από 30 ημέρες σε μια συσκευή με Android 11 ή νεότερη έκδοση και δεν διέθετε αντίγραφα ασφαλείας.
 • Τη διαγράψατε οριστικά από τον κάδο.
 • Τη διαγράψατε οριστικά από την εφαρμογή Συλλογή της συσκευής σας, χωρίς να δημιουργήσετε πρώτα αντίγραφο ασφαλείας.

Για να βρίσκετε και να επαναφέρετε φωτογραφίες πιο εύκολα, ενεργοποιήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τον συγχρονισμό.

Σημαντικό: Εάν ο λογαριασμός σας στις Φωτογραφίες Google είναι ανενεργός για 2 έτη ή έχετε υπερβεί το όριο του αποθηκευτικού σας χώρου, το περιεχόμενό σας ενδέχεται να επηρεαστεί. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
105394