Изтриване или възстановяване на снимки и видеоклипове

Ако сте включили създаването на резервни копия и синхронизирането, снимките и видеоклиповете, които изтриете, ще останат в кошчето ви в продължение на 60 дни, преди да бъдат изтрити за постоянно. Научете как да включите създаването на резервни копия и синхронизирането.

Съвет: За да преместите всичките си снимки в друг профил, споделете своята фотобиблиотека с него.

Преди да изтриете снимки и видеоклипове

Научете откъде се премахват снимките и видеоклиповете

Елементите, които изтриете от Google Снимки, също така се премахват от:

Елементите, които изтриете, не се премахват автоматично от:

 • Blogger;
 • YouTube;
 • Gmail;
 • Google+

Преди да започнете

Изтеглете и инсталирайте приложението Google Снимки.

Изтриване на снимки и видеоклипове

Наведнъж можете да изтриете до 1500 елемента от библиотеката си в Google Снимки или от SD картата си.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете и задръжте снимка или видеоклип, които искате да преместите в кошчето. Можете да изберете няколко елемента.
 4. Докоснете кошчето Delete в горната част.

Важно:

 • Ако изтриете снимка или видеоклип с резервно копие в Google Снимки, те ще останат в кошчето ви 60 дни.
 • Ако изтриете за постоянно елемент от своя iPhone или iPad, без да му е създадено резервно копие в Google Снимки, той ще бъде изтрит завинаги. Научете как да включите създаването на резервни копия и синхронизирането.
 • Ако видите в Google Снимки снимка или видеоклип, които смятате, че сте изтрили, възможно е да са на изваждаща се карта памет. За да ги изтриете, използвайте приложението за галерия на устройството си.

За да изтриете за постоянно елемент от устройството си:

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Изберете елементите, които искате да изтриете от своя iPhone или iPad.
 4. Докоснете „Още“ Още горе вдясно и след това Изтриване от устройството.

Научете как да освободите място на устройството си.

Възстановяване на снимки и видеоклипове

Ако сте изтрили елемент и искате да си го върнете, проверете дали не е в кошчето.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на своя iPhone или iPad.
 2. Докоснете Библиотека в долната част и след това „Кошче“ Delete .
 3. Докоснете и задръжте снимката или видеоклипа, които искате да възстановите.
 4. Докоснете Възстановяване в долната част. Снимката или видеоклипът ще бъдат върнати:
 • в приложението за галерия на телефона ви;
 • в профила ви в Google Снимки;
 • в албумите, където са били първоначално.

Ако елементът не е в кошчето, може да е изтрит за постоянно.

Не виждате снимката или видеоклипа?

Ако изтрита снимка или видеоклип не са в кошчето, не можете да ги възстановите. Снимка не може да се възстанови в следните случаи:

 • Преместили сте я в кошчето преди повече от 60 дни.
 • Преместили сте я в кошчето и след това сте го изпразнили.
 • Изтрили сте я от кошчето за постоянно.
 • Изтрили сте я за постоянно от приложението за галерия на устройството си, без преди това да ѝ е създадено резервно копие.

За да намирате и възстановявате снимки лесно, включете създаването на резервни копия и синхронизирането.

Важно: Ако профилът ви в Google Снимки е неактивен в продължение на 2 години или сте надхвърлили лимита на хранилището си, съдържанието ви може да бъде засегнато.Научете повече за това.

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?