Изтриване или възстановяване на снимки и видеоклипове

Ако сте включили създаването на резервни копия и синхронизирането, снимките и видеоклиповете, които изтриете, ще останат в кошчето ви в продължение на 60 дни, преди да бъдат изтрити за постоянно. Научете как да включите създаването на резервни копия и синхронизирането.

Съвет: За да преместите всичките си снимки в друг профил, споделете своята фотобиблиотека с него.

Преди да изтриете снимки и видеоклипове

Научете откъде се премахват снимките и видеоклиповете

Елементите, които изтриете от Google Снимки, също така се премахват от:

Елементите, които изтриете, не се премахват автоматично от:

 • Blogger;
 • YouTube;
 • Gmail;
 • локалното хранилище, когато файловете са изтеглени на устройства с iOS и Android 11 и по-нови версии.

Преди да започнете

Изтеглете и инсталирайте приложението Google Снимки.

Изтриване на снимки и видеоклипове

Важно: Ако създавате резервни копия на снимки и видеоклипове в Google Снимки от мобилно устройство, когато ги изтриете от приложението Google Снимки, те ще бъдат изтрити и от устройството ви. Научете как да премахнете снимки и видеоклипове, на които е създадено резервно копие, от Google Снимки, но не и от устройството си.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете и задръжте снимка или видеоклип, които искате да преместите в кошчето. Можете да изберете няколко елемента.
 4. Докоснете „Изтриване“ Изтриване в горната част.

Научете какво се случва с изтритите от вас снимки

 • Ако изтриете снимка или видеоклип с резервно копие в Google Снимки, те ще останат в кошчето ви 60 дни.
 • Ако изтриете елемент от устройството си с Android 11 или по-нова версия, без да му е създадено резервно копие, той ще остане в кошчето ви 30 дни.
 • Ако видите в Google Снимки снимка или видеоклип, които смятате, че сте изтрили, възможно е да са на изваждаща се карта памет. За да ги изтриете, използвайте приложението за галерия на устройството си.

Изпразване на кошчето

Ако видите съобщение с искане за изтриване за постоянно, когато се опитате да преместите елемент в кошчето, то е пълно. Капацитетът му е 1,5 ГБ.

Важно: Ако изпразните кошчето, всички елементи в него се изтриват за постоянно.

За да изпразните кошчето:

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете Библиотека в долната част и след това Кошче и след това Още Още и след това Изпразване на кошчето и след това Изтриване за постоянно.

Премахване на елемент от устройството ви

Изтриване за постоянно на снимки и видеоклипове

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Изберете елементите, които искате да изтриете от телефона или таблета си с Android.
 4. Докоснете „Още“ Още горе вдясно и след това Изтриване от устройството.

Научете как да освободите място на устройството си.

Даване на разрешение за изтриване на снимки от SD картата ви

Стъпка 1: Проверете дали използвате Android 7.0 или по-нова версия

Тези стъпки действат само ако използвате Android 7.0 или по-нова версия. Научете как да проверите версията си на Android.

Стъпка 2: Изтрийте снимка или видеоклип

Когато опитате да изтриете снимка или видеоклип, можете да позволите на Google Снимки да чете вашата SD карта.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете Библиотека в долната част и след това Снимки на устройството.
 4. Отворете папката на SD картата си.
 5. Изберете елемента, който искате да изтриете от SD картата.
 6. Докоснете „Изтриване“ Изтриване и след това Преместване в кошчето.
 7. Докоснете Разрешаване и след това Разрешаване.

За да върнете разрешенията, отворете настройките на устройството си. Докоснете Приложения и след това Снимки и след това Хранилище.

Премахване на снимките и видеоклиповете с резервно копие от Google Снимки, но не и от устройството ви

 1. На мобилното си устройство изключете създаването на резервни копия и синхронизирането в приложението Google Снимки.
 2. На компютъра си или в браузъра Chrome на мобилното си устройство отворете photos.google.com и премахнете от Google Снимки избраните от вас снимки и видеоклипове, които имат резервно копие.
  • Ако включите пак създаването на резервни копия и синхронизирането, всички снимки и видеоклипове на устройството ви отново ще бъдат синхронизирани с Google Снимки и ще им бъдат създадени резервни копия.

Възстановяване на снимки и видеоклипове

Ако сте изтрили елемент и искате да си го върнете, проверете дали не е в кошчето.

 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете „Библиотека“ в долната част и след това „Кошче“ Изтриване.
 3. Докоснете и задръжте снимката или видеоклипа, които искате да възстановите.
 4. Докоснете Възстановяване в долната част. Снимката или видеоклипът ще бъдат върнати:
  • в приложението за галерия на телефона ви;
  • в колекцията ви в Google Снимки;
  • в албумите, където са били първоначално.

Ако елементът не е в кошчето, може да е изтрит за постоянно.

Не виждате снимката или видеоклипа?

Ако изтрита снимка или видеоклип не са в кошчето, не можете да ги възстановите. Снимка не може да се възстанови в следните случаи:

 • Преместили сте я в кошчето преди повече от 60 дни
 • Преместили сте я в кошчето и след това сте го изпразнили
 • Преместили сте я в кошчето преди повече от 30 дни на устройство с Android 11 или по-нова версия и не ѝ е било създадено резервно копие
 • Изтрили сте я от кошчето за постоянно
 • Изтрили сте я за постоянно от приложението за галерия на устройството си, без преди това да ѝ е създадено резервно копие.

За да намирате и възстановявате снимки лесно, включете създаването на резервни копия и синхронизирането.

Важно: Ако профилът ви в Google Снимки е неактивен в продължение на 2 години или сте надхвърлили лимита на хранилището си, съдържанието ви може да бъде засегнато. Научете повече за това.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
105394