Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Chỉnh sửa ảnh

Thêm bộ lọc, cắt ảnh và hơn thế nữa trên thiết bị di động hoặc máy tính của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đã bật sao lưu và đồng bộ hóa, chỉnh sửa của bạn sẽ đồng bộ hóa với thư viện Google Photos của bạn.

Chỉnh sửa, cắt hoặc xoay ảnh

 1. Mở ứng dụng Google Photos .
 2. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn vào Chỉnh sửa . Ở dưới cùng, chọn những việc cần thực hiện:
  • Chỉnh Basic adjustments: Tự động điều chỉnh màu và độ phơi sáng, thay đổi độ sáng theo cách thủ công, điều chỉnh màu hoặc thêm hiệu ứng theo cách thủ công.
  • Bộ lọc : Thêm hoặc điều chỉnh bộ lọc.
  • Cắt Crop & rotate: Cắt hoặc xoay.
  Mẹo: Trong khi chỉnh sửa, bạn có thể chạm và giữ ảnh để so sánh bản chỉnh sửa của bạn với bản gốc.
   
 4. Ở dưới cùng bên phải, nhấn vào Xong .
 5. Ở phía trên cùng bên phải, nhấn vào LƯU.

Chỉnh sửa của bạn sẽ được áp dụng cho ảnh nhưng bạn có thể hoàn tác chúng bất kỳ lúc nào.

Thay đổi dấu ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi dấu ngày và giờ cho ảnh và video bằng máy tính.

 1. Sử dụng máy tính, truy cập photos.google.com.
 2. Đặt con trỏ chuột lên ảnh hoặc video. Nhấp vào Chọn Chọn để chọn các mục bạn muốn cập nhật.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Khác Thêm.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa ngày và giờ. Nếu đã chọn nhiều mục, bạn sẽ thấy hai tùy chọn.
  • Để chỉ định ngày và giờ cho mục đầu tiên và tự động điều chỉnh ngày và giờ cho các mục khác có liên quan đến mục đó, nhấp vào Chuyển ngày và giờ.
  • Để đặt cùng một ngày và giờ cho tất cả các mục bạn đã chọn, nhấp vào Đặt một ngày và giờ.
 5. Làm theo hướng dẫn để kết thúc.

Hoàn tác chỉnh sửa

 1. Truy cập photos.google.com.

 2. Mở ảnh bạn muốn xóa các chỉnh sửa rồi nhấp vào Chỉnh sửaChỉnh sửa.
 3. Chọn Khác Thêm, sau đó chọn Quay lại bản gốc.
 4. Chọn LƯU.

Andrea là chuyên gia về Ảnh đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.