Chỉnh sửa ảnh

Thêm bộ lọc, cắt ảnh và các tính năng khác trên thiết bị di động hoặc máy tính của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đã bật sao lưu và đồng bộ hóa, chỉnh sửa của bạn sẽ đồng bộ hóa với thư viện Google Photos của bạn.

Chỉnh sửa, cắt hoặc xoay ảnh

Ứng dụng Android
 1. Mở ứng dụng Google Photos .
 2. Chạm vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chạm vào biểu tượng bút chì . Chọn những việc cần thực hiện:
  • Biểu tượng chỉnh : Tự động điều chỉnh màu sắc và độ phơi sáng, thay đổi độ sáng theo cách thủ công, điều chỉnh màu sắc hoặc thêm hiệu ứng theo cách thủ công.
  • Biểu tượng Ảnh : Thêm hoặc điều chỉnh bộ lọc.
  • Biểu tượng Cắt : Cắt hoặc xoay.

   Mẹo: Trong khi chỉnh sửa, bạn có thể chạm và giữ ảnh để so sánh bản chỉnh sửa của bạn với bản gốc.
 4. Ở dưới cùng bên phải, chạm vào dấu kiểm .
 5. Ở trên cùng bên phải, chạm vào LƯU.

Chỉnh sửa của bạn sẽ được hiển thị trên bản sao mới của ảnh. Ảnh gốc, chưa chỉnh sửa của bạn cũng sẽ ở trong thư viện Google Photos của bạn.

Ứng dụng iOS
 1. Mở ứng dụng Google Photos .
 2. Chạm vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chạm vào biểu tượng bút chì . Chọn những việc cần thực hiện:
  • Biểu tượng chỉnh : Tự động điều chỉnh màu sắc và độ phơi sáng, thay đổi độ sáng theo cách thủ công, điều chỉnh màu sắc hoặc thêm hiệu ứng theo cách thủ công.
  • Biểu tượng Ảnh : Thêm hoặc điều chỉnh bộ lọc.
  • Biểu tượng Cắt : Cắt hoặc xoay.
  Mẹo: Trong khi chỉnh sửa, bạn có thể chạm và giữ ảnh để so sánh bản chỉnh sửa của bạn với bản gốc.
   
 4. Ở dưới cùng bên phải, chạm vào dấu kiểm .
 5. Ở trên cùng bên phải, chạm vào LƯU.

Chỉnh sửa của bạn sẽ được áp dụng cho ảnh nhưng bạn có thể hoàn tác chúng bất kỳ lúc nào.

Máy tính
 1. Truy cập vào photos.google.com.
 2. Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng bút chì . Chọn những việc cần thực hiện:
  • Biểu tượng chỉnh : Tự động điều chỉnh màu sắc và độ phơi sáng, thay đổi độ sáng theo cách thủ công, điều chỉnh màu sắc hoặc thêm hiệu ứng theo cách thủ công.
  • Biểu tượng Ảnh : Thêm hoặc điều chỉnh bộ lọc.
  • Biểu tượng Cắt : Cắt hoặc xoay.
  Mẹo: Trong khi chỉnh sửa, bạn có thể nhấp và giữ ảnh để so sánh bản chỉnh sửa của bạn với bản gốc.
   
 4. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào LƯU.

CHUYỂN TỚI ẢNH CỦA TÔI

Chỉnh sửa của bạn sẽ được áp dụng cho ảnh nhưng bạn có thể hoàn tác chúng bất kỳ lúc nào.

Hoàn tác chỉnh sửa

Ứng dụng Android

Nếu bạn chỉnh sửa ảnh bằng cách sử dụng ứng dụng Google Photos cho Android, phiên bản đã chỉnh sửa của bạn trở thành bản sao mới của ảnh.

Nếu bạn không thích các chỉnh sửa đã thực hiện, bạn có thể xóa phiên bản đã chỉnh sửa. Ảnh gốc của bạn sẽ vẫn ở trong thư viện Google Photos (trừ khi bạn đã xóa ảnh đó).

Ứng dụng iOS hoặc máy tính
 1. Mở ứng dụng Google Photos hoặc truy cập photos.google.com.
 2. Chạm hoặc nhấp vào ảnh mà bạn muốn xóa chỉnh sửa, sau đó là biểu tượng bút chì .
 3. Chạm hoặc nhấp vào menu tùy chọn > Quay lại bản gốc.
 4. Chạm hoặc nhấp vào LƯU.

Thay đổi dấu ngày và giờ

Bạn có thể thay đổi dấu ngày hoặc giờ cho ảnh hoặc video bằng cách sử dụng máy tính.

 1. Sử dụng máy tính, truy cập photos.google.com.
 2. Mở mục bạn muốn thay đổi.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng thông tin .
 4. Ở bên phải, nhấp vào ngày.
 5. Thay đổi ngày hoặc giờ > nhấp vào LƯU.

Andrea là chuyên gia về Ảnh đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy trợ giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.