Redigera Google-foton

Lägg till filter, beskär foton och mer på din mobila enhet eller dator.

Tips: Om du har aktiverat säkerhetskopiering och synkronisering synkroniseras ändringarna med ditt Google Foto-bibliotek.

Innan du börjar

Ladda ned och installera appen Google Foto.

Tips!
 • När du redigerar ett foto blir ikonerna blå för att visa att du har använt en viss funktion på fotot.
 • Tryck och håll nere på förhandsgranskningen för att jämföra det redigerade fotot med originalet.
 • Om du vill ångra ändringar i ett redigerat foto trycker du på Redigera Redigera följt av Återställ. Det går inte att ångra ändringar av foton som du sparar som en kopia.
 • När du har redigerat ett foto trycker du på Spara längst ned till höger för att spara ändringarna. Det finns två sätt att spara:
  • Spara: Sparar dina ändringar i det ursprungliga fotot. Du kanske inte kan använda det här alternativet för vissa redigeringar.
  • Spara som kopia: Gör ett nytt foto med ändringarna och ändrar inte originalet.
Använd föreslagna ändringar
Google Foto föreslår redigeringsalternativ utifrån den typ av foto som du vill redigera. Du kan tillämpa detta med ett tryck.
 1. Öppna fotot som du vill redigera och tryck på Redigera Redigera.
 2. Om du vill tillämpa en föreslagen ändring trycker du på förslagets namn.
  • Tryck till exempel på Förbättra .
 3. Om du vill ångra ändringarna trycker du på det föreslagna redigeringsalternativet igen.
 4. Tryck på Spara när du är klar.
Beskära eller rotera ett foto
 1. Öppna det foto som du vill redigera.
 2. Tryck på Redigera Redigera följt av Beskär.
  • Om du vill beskära bilden till olika bildproportioner, exempelvis en kvadrat, trycker du på Bildproportioner .
  • Om du vill ändra fotots perspektiv trycker du på Omvandla . Dra punkterna till kanterna på fotot du vill ha eller tryck på Auto.
  • Om du vill rotera ett foto 90 grader trycker du på Rotera .
   • Om du vill göra små justeringar för att räta fotot använder du reglaget ovanför Rotera .
   • Tryck på Auto om du vill beskära fotot automatiskt.
    • Obs! Tillgängligheten för automatisk uträtning beror på fotot.
 3. Om du vill spara en kopia av fotot med dina ändringar trycker du på Spara längst ned till höger.
Justera foton
 1. Öppna det foto som du vill redigera.
 2. Tryck på Redigera Redigera följt av Justera.
 3. Välj vilken typ av effekt du vill använda på fotot och flytta ringen för att göra ändringar.
 4. Tryck på Klart.
 5. Om du vill ångra en effekt avmarkerar du alternativet eller trycker på Avbryt.

Läs om fler sätt att justera foton

Viktigt! Vissa funktioner är kanske inte tillgängliga på enheten.
 • Tryck på Oskärpa för att justera en oskarp bakgrund.
 • Tryck på Djup för att justera vilka djup i fotot som görs suddiga i stället för att vara i fokus.
 • Tryck på Färgfokus om du vill minska mättnaden i bakgrunden, men se till att förgrunden är i färg.
 • Tryck på Porträttljus  och justera placeringen och ljusstyrkan för belysning vid porträtt av en person.
 • Tryck på Ljusstyrka för att justera ljusstyrkan eller mörkret generellt.
 • Tryck på Kontrast  för att justera skillnaden i toner.
 • Tryck på Vitpunkt för att justera det ljusaste värdet.
 • Tryck på Svartpunkt för att justera det mörkaste värdet.
 • Tryck på Högdagrar  för att justera detaljerna i de ljusaste områdena.
 • Tryck på Skuggor för att justera detaljerna i de mörkaste områdena.
 • Tryck på Mättnad för att justera intensiteten hos färgerna.
 • Tryck på Värme för att justera färgtemperaturen.
 • Tryck på Ton  för att justera nyans.
 • Tryck på Hudfärg för att justera mättnaden för de hudfärgade tonerna.
 • Tryck på Blåton för att justera mättnaden för de blå tonerna, som himmel eller vatten.
 • Tryck på Färgutsnitt  för att justera lokal kontrast för kanter.
 • Tryck på Vinjettering  för att minska ljusstyrkan runt fotots kanter.
Lägg till ett filter
 1. Öppna det foto som du vill redigera.
 2. Tryck på Redigera Redigera följt av Filter.
 3. Välj ett filter.
 4. Tryck på filtret igen och flytta reglaget för att ändra filterstyrkan på fotot.
 5. Välj Original om du vill ångra ett filter.
Rita på, markera eller lägga till text i ett foto
 1. Öppna det foto som du vill redigera.
 2. Tryck på Redigera Redigera.
 3. Skrolla åt höger och tryck på Mer Mer följt avMärkning Gesture.
  • Tryck på Penna Penna om du vill rita.
  • Trycker du på Markera Markering om du vill lägga till markeringar.
  • Tryck på Text Text om du vill lägga till text på ett foto.
   • Om du vill flytta runt textrutan trycker du länge på den och drar den.
 4. Tryck på Klart.
 5. Om du vill spara en kopia av fotot med dina ändringar trycker du på Spara som kopia.
Spara nya bilder från dina rörelsefoton
När du tar ett rörelsesfoto av en vän eller en grupp, rekommenderar Google Foto ibland en annan bild från ditt rörelsesfoto. Du kan även välja din favoritbild.
 1. Öppna appen Google Foto Foto på din telefon eller surfplatta med Android.
 2. Öppna ett rörelsefoto.
 3. Svep upp på bilden.
 4. Tryck på Bilder i det här fotot.
 5. Bläddra igenom bilderna i fotot och välj din favorit.
  • Om du har tagit fotot med en Pixel 3 ser du kanske rekommenderade bilder. Ovanför rekommenderade bilder visas en vit prick.
  • Ovanför originalfotot visas en grå prick.
 6. Om du vill spara ett nytt foto trycker du på Spara kopia.

Bilder som du sparar visas bredvid originalbilden.

Extra redigeringsfunktioner

Om du är medlem i Google One eller använder Pixel kan du få fler redigeringsfunktioner via Google Foto-appen. Enheten måste ha minst 3 GB RAM och Android 8.0 eller senare.

Prenumerera på Google One för att låsa upp funktioner:

 1. Tryck på Redigera Redigera på ett foto.
 2. Tryck på en funktion som är tillgänglig för Google One-medlemmar Google One.
 3. Lås upp funktioner med ett Google One-medlemskap genom att trycka på bannern.
 4. Följ anvisningarna på skärmen om du vill gå med i Google One.

Använd dessa extra redigeringsfunktioner: 

 • Porträttljus : Ändra placering och ljusstyrka för foton på personer.  
 • Oskärpa : Göra bakgrunden oskarp på vissa foton på personer som inte har tagits i stående läge.
 • Färgfokus : Minska ljusstyrkan på bakgrunden samtidigt som du behåller förgrunden i färg för foton på personer. 
 • Smarta förslag : Enkla redigeringar med ett tryck som anpassas efter varje fotos innehåll. 

Viktigt! Du kan fortfarande använda oskärpa, färgfokus och färgutsnitt på foton som har tagits i stående läge (med djupinformation) även om du inte är Google One-medlem eller använder Pixel.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?