ویرایش Google Photos

در دستگاه همراه یا رایانه خود، به عکس‌ها فیلتر اضافه کنید، آن‌ها را برش دهید، و اصلاحات بیشتری انجام دهید.

نکته: اگر پشتیبان‌گیری و همگام‌سازی را روشن کرده باشید، ویرایش‌های شما در کتابخانه Google Photos همگام‌سازی خواهد شد.

قبل از شروع به‌کار

برنامه Google Photos را بارگیری و نصب کنید.

نکته‌ها:
 • هنگام ویرایش عکس، نمادها به‌رنگ آبی درمی‌آید تا نشان دهد ویژگی خاصی را بر عکس اِعمال کرده‌اید.
 • برای مقایسه عکس ویرایش‌شده با نسخه اصلی، روی پیش‌نمایش تصویر بزنید و نگه‌دارید.
 • برای واگرد کردن تغییرات عکس ویرایش‌شده، روی «ویرایش» ویرایش و سپس برگرداندن ضربه بزنید. تغییرات عکس‌هایی را که به‌عنوان کپی ذخیره کرده‌اید، نمی‌توانید واگرد کنید.
 • برای ذخیره تغییرات پس‌از ویرایش عکس، در پایین سمت چپ، روی ذخیره ضربه بزنید. ممکن است دو گزینه برای چگونگی ذخیره داشته باشید:
  • ذخیره: تغییرات را روی عکس اصلی ذخیره می‌کند. ممکن است از این گزینه نتوانید برای ویرایش‌های خاصی استفاده کنید.
  • ذخیره به‌عنوان کپی: عکس جدیدی را با ویرایش‌هایتان ایجاد می‌کند و روی نسخه اصلی تغییری نمی‌دهد.
استفاده از ویرایش‌های پیشنهادی
گزینه‌های ویرایشی که Google Photos پیشنهاد می‌کند براساس نوع عکس‌های مورد نظر شماست تا بتوانید با یک ضربه آن ویرایش‌ها را اِعمال کنید.
 1. عکسی را که می‌خواهید ویرایش شود باز کنید و روی «ویرایش»ویرایش ضربه بزنید؛
 2. برای اِعمال ویرایش پیشنهادی، روی نام پیشنهاد ضربه بزنید؛
  • برای مثال، روی «بهسازی» بزنید؛
 3. برای واگرد کردن تغییرات، دوباره روی گزینه ویرایش پیشنهادی ضربه بزنید؛
 4. وقتی کارتان تمام شد، روی ذخیره بزنید.
برش یا چرخش عکس
 1. عکسی را که می‌خواهید ویرایش کنید باز کنید؛
 2. روی «ویرایش» ویرایش و سپس برش ضربه بزنید؛
  • برای برش عکس با نسبت‌های ابعادی مختلف، مثل مربع، روی «نسبت ابعادی» ضربه بزنید؛
  • برای تغییر چشم‌انداز عکس، روی «تبدیل» بزنید . نقطه‌ها را به‌طرف لبه‌های عکس مورد نظرتان بکشید یا روی خودکار بزنید؛
  • برای چرخاندن ۹۰ درجه‌ای عکس روی «چرخش» بزنید؛
   • برای تعدیل‌های جزئیِ تراز کردن عکس، از صفحه مدرج بالای «چرخش» استفاده کنید؛
   • برای تراز کردن خودکار عکس، روی خودکار ضربه بزنید؛
    • توجه:دسترسی به تراز خودکار، به خود عکس وابسته است؛
 3. برای ذخیره نسخه‌ای از عکس ویرایش‌شده، در پایین سمت چپ، روی ذخیره ضربه بزنید.
تعدیل عکس
 1. عکسی را که می‌خواهید ویرایش کنید باز کنید؛
 2. روی «ویرایش» ویرایش و سپس تعدیل ضربه بزنید؛
 3. نوع جلوه‌ای را که می‌خواهید روی عکستان اِعمال شود انتخاب کنید و صفحه مدرج را حرکت دهید تا تغییرات را انجام دهید؛
 4. وقتی کارتان تمام شد، روی تمام ضربه بزنید؛
 5. برای واگرد جلوه، گزینه را لغو انتخاب کنید یا روی لغو بزنید.

با روش‌های تعدیل عکس‌ها بیشتر آشنا شوید

مهم: برخی ویژگی‌ها ممکن است در دستگاه‌تان دردسترس نباشد.
 • روی «محو کردن» بزنید تا محو کردن پس‌زمینه را تنظیم کنید.
 • روی «عمق» بزنید تا میزان عمق محوشدگی عکس‌تان را تنظیم کنید و از حالت وضوح خارج کنید.
 • روی «تمرکز رنگ» بزنید تا اشباع رنگ پس‌زمینه را کم کنید، اما پیش‌زمینه را رنگی نگه‌دارید.
 • روی «نورپردازی چهره»  بزنید تا محل و روشنایی نور چهره شخص را تنظیم کنید.
 • روی «روشنایی» بزنید تا روشنایی یا تاریکی کلی را تنظیم کنید.
 • روی «کنتراست»  بزنید تا رنگ‌مایه‌های مختلف را تنظیم کنید.
 • روی «درجه سفیدی» بزنید تا میزان روشن‌ترین بخش را تنظیم کنید.
 • روی «درجه سیاهی» بزنید تا میزان تاریک‌ترین بخش را تنظیم کنید.
 • روی «نواحی پرنور»  بزنید تا جزئیات روشن‌ترین مناطق را تنظیم کنید.
 • روی «سایه‌ها» بزنید تا جزئیات تاریک‌ترین مناطق را تنظیم کنید.
 • روی «اشباع رنگ» بزنید تا شدت رنگ‌ها را تنظیم کنید.
 • روی «گرما» بزنید تا دمای رنگ را تنظیم کنید.
 • روی «سایه‌رنگ» بزنید تا فام رنگ را تنظیم کنید.
 • روی «رنگ‌مایه پوست» بزنید تا اشباع رنگ و رنگ‌مایه پوست را تنظیم کنید.
 • روی رنگ‌مایه «آبی» بزنید تا میزان اشباع رنگ‌مایه‌های آبی را (مانند آسمان یا آب) تنظیم کنید.
 • روی «پاپ فیلتر»  بزنید تا کنتراست محلی لبه‌ها را تنظیم کنید.
 • روی «حاشیه تاریک»  بزنید تا روشنایی لبه‌های عکس را کم کنید.
افزودن فیلتر
 1. عکسی را که می‌خواهید ویرایش کنید باز کنید؛
 2. روی «ویرایش» ویرایش و سپس فیلترها ضربه بزنید؛
 3. فیلتری را انتخاب کنید؛
 4. دوباره روی فیلتر بزنید و صفحه مدرج را بچرخانید تا قدرت فیلتر را روی عکس تغییر دهید؛
 5. برای واگر فیلتر، اصلی را انتخاب کنید.
طراحی، روشنی دادن، یا افزودن نوشتار به عکس
 1. عکسی را که می‌خواهید ویرایش کنید باز کنید؛
 2. روی «ویرایش» ویرایش ضربه بزنید؛
 3. به سمت چپ پیمایش کنید و روی «بیشتر» بیشتر و سپس نشانه‌گذاری Gesture ضربه بزنید؛
  • برای طراحی، روی «قلم» قلم ضربه بزنید؛
  • برای روشنی دادن، روی «نواحی پرنور» ماژیک ضربه بزنید؛
  • برای افزودن نوشتار در بالای عکس، روی «نوشتار» نوشتار ضربه بزنید؛
   • برای حرکت چارگوش نوشتاری، آن را لمس کنید و نگه‌دارید و سپس بکشید؛
 4. وقتی کارتان تمام شد، روی تمام ضربه بزنید؛
 5. برای ذخیره نسخه‌ای از عکس ویرایش‌شده، در پایین سمت چپ، روی ذخیره به‌عنوان کپی ضربه بزنید.
ذخیره کردن عکس‌های جدید از عکس‌های پویا
وقتی از دوستی یا گروهی عکس پویا می‌گیرید، Google Photos گاهی نمای دیگری از عکس پویای شما توصیه می‌کند. می‌توانید نمای دلخواهتان را هم انتخاب کنید.
 1. در تلفن یا رایانه لوحی Android، برنامه Google Photos عکس‌ها را باز کنید؛
 2. عکس حرکتی را باز کنید؛
 3. انگشتتان را روی عکس تند به‌بالا بکشید؛
 4. روی نماهای این عکس ضربه بزنید؛
 5. در نماهای عکس پیمایش کنید و نمای دلخواهتان را انتخاب کنید؛
  • اگر با Pixel 3 عکس بگیرید، ممکن است نماهای توصیه‌شده را ببینید. روی این نماها، نقطه سفیدی وجود دارد؛
  • روی عکس اصلی، نقطه‌ای خاکستری وجود دارد؛
 6. برای ذخیره کردن عکس جدید، روی ذخیره به‌عنوان کپی ضربه بزنید.

نماهایی که ذخیره می‌کنید در عکس‌هایتان و کنار عکس اصلی ظاهر می‌شود.

مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟