สร้างและแก้ไขอัลบั้มรูปภาพ

คุณสร้าง แก้ไข และเพิ่มสิ่งต่างๆ เช่น แผนที่และข้อความในอัลบั้มรูปภาพได้ 

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอในอัลบั้มได้สูงสุด 20,000 รายการ 

เคล็ดลับ 

 • อัลบั้มเรียลไทม์มีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น 
 • ฟีเจอร์บางรายการอาจใช้งานไม่ได้เมื่อคุณมีอัลบั้มขนาดใหญ่

สร้างอัลบั้มใหม่

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. แตะรูปภาพค้างไว้ แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการให้อยู่ในอัลบั้มใหม่ 
 4. ที่ด้านล่าง ให้แตะเพิ่มใน Plus
 5. เลือกอัลบั้ม 
 6. ไม่บังคับ: เพิ่มชื่อให้อัลบั้มใหม่ 
 7. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

สร้างอัลบั้มเรียลไทม์ 

คุณจะตั้งค่าอัลบั้มเพื่อเพิ่มรูปภาพของเพื่อนและครอบครัวโดยอัตโนมัติได้

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. ที่ด้านบน ให้แตะสร้าง  จากนั้น อัลบั้ม 
  • สำคัญ: หากไม่พบสร้าง ให้ไปที่ด้านล่าง แล้วแตะคลังภาพ จากนั้น อัลบั้ม จากนั้น อัลบั้มใหม่
 4. แตะเลือกผู้คนและสัตว์เลี้ยง 
 5. แตะเลือก เลือก ที่กลุ่มใบหน้าใดก็ได้
 6. แตะยืนยันด้านขวาบน 

ดูวิธีเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ 

เปลี่ยนลักษณะหน้าตาของอัลบั้ม

เปลี่ยนรูปภาพปก

เปลี่ยนรูปภาพที่ปรากฏเป็นปกของอัลบั้ม

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. เปิดรูปภาพที่ต้องการใช้
 5. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ใช้เป็นปกอัลบั้ม

เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. แตะชื่อ แล้วพิมพ์ชื่อใหม่
 5. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

เปลี่ยนรายการในอัลบั้ม

ย้ายตำแหน่งรายการในอัลบั้ม

คุณจะเรียงรูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และสถานที่ได้ใหม่โดยลากรายการที่ต้องการ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม
 5. ที่ด้านขวาบน คลิก นำเข้าและส่งออกรูปภาพ เพื่อจัดเรียงตามความใหม่สุด เก่าสุด หรือที่เพิ่มล่าสุด
  • หรือคุณจะลากรายการต่างๆ เพื่อย้ายก็ได้ 
 6. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 
เพิ่มหรือนำรูปภาพและวิดีโอออก

เพิ่มรูปภาพ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. แตะเพิ่มในอัลบั้ม Add to album ที่ด้านซ้ายบน
 5. เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม
 6. แตะเสร็จสิ้นที่ด้านบนขวา

เพิ่มรูปภาพโดยอัตโนมัติ

หากเลือกหลายคน ระบบจะเพิ่มรูปภาพที่มีคนใดคนหนึ่งโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม 
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือก จากนั้น เพิ่ม 
 5. เลือกกลุ่มใบหน้าที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติ 
 6. แตะยืนยันที่ด้านขวาบน 

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเพิ่มรูปภาพในอัลบั้ม หากต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนให้ปิดการตั้งค่าแจ้งเตือนฉัน 

หยุดการเพิ่มรูปภาพโดยอัตโนมัติ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม 
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ตัวเลือก 
 5. แตะรูปภาพของบุคคลนั้นในส่วน "เพิ่มรูปภาพโดยอัตโนมัติ" 
 6. แตะหยุด 

หากลบบุคคลออก ระบบจะไม่เพิ่มรูปภาพใหม่ของบุคคลดังกล่าว รูปภาพที่เพิ่มไว้แล้วจะยังอยู่ในอัลบั้ม

เคล็ดลับ: กลุ่มใบหน้ายังไม่สมบูรณ์ ระบบอาจเพิ่มรูปภาพซึ่งไม่มีบุคคลที่เลือกไว้ในบางครั้ง

นำรูปภาพออก

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม
 5. แตะนำออก นำออก บนรายการที่ต้องการนำออก รูปภาพและวิดีโอที่นำออกจากอัลบั้มจะยังอยู่ในห้องสมุดรูปภาพ Google Photos จนกว่าจะลบออกจากส่วน "รูปภาพ" หลัก
 6. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

เพิ่มแผนที่และสถานที่

เพิ่มสถานที่

คุณสามารถเพิ่มสถานที่และแผนที่ในอัลบั้มที่สร้างเองได้ เมื่อแชร์อัลบั้มนั้น ก็จะมีสถานที่และแผนที่เหล่านี้รวมอยู่ด้วย

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม
 5. แตะสถานที่ add location
 6. เลือกข้อมูลที่ต้องการเพิ่มต่อไปนี้
  • สถานที่: ชื่อสถานที่
  • แผนที่: แผนที่พร้อมข้อมูลสถานที่ที่คุณเคยไป
  • สถานที่แนะนำทั้งหมด: สถานที่และแผนที่ที่ Google Photos แนะนำ
 7. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
 8. หากต้องการย้ายสถานที่ในอัลบั้ม แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม จากนั้น ลากสถานที่ไปยังตำแหน่งที่ควรอยู่ จากนั้น แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

นำสถานที่ออก

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม
 5. แตะนำออก นำออก บนรายการที่ต้องการนำออก
 6. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

เพิ่มหรือเปลี่ยนข้อความ

เพิ่มข้อความ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม
 5. แตะข้อความ ข้อความ
 6. เพิ่มข้อความแล้วแตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น
 7. หากต้องการย้ายกล่องข้อความ แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม จากนั้น ลากกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้น แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

เปลี่ยนหรือลบข้อความ

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขอัลบั้ม
  • หากต้องการแก้ไขหรือลบข้อความ ให้แตะข้อความและทําการเปลี่ยนแปลง 
 5. แตะเสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 

ลบอัลบั้ม

 1. เปิดแอป Google Photos Photos ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 3. เปิดอัลบั้ม
 4. ที่ด้านขวาบน แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบอัลบั้ม รูปภาพและวิดีโอในอัลบั้มจะยังอยู่ในคลังภาพของ Google Photos จนกว่าจะลบออกจากส่วน "รูปภาพ" หลัก

สิ่งที่ทำได้หากคุณไม่ใช่ผู้สร้างอัลบั้ม

 • มีเพียงผู้ที่สร้างอัลบั้มเท่านั้นที่ทำการเปลี่ยนแปลงในอัลบั้มได้
 • ถ้าคุณเป็นผู้ทำงานร่วมกันในอัลบั้ม แต่ไม่ใช่ผู้สร้าง คุณจะทำได้เพียงเพิ่มรูปภาพและวิดีโอเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก