Opprett og endre fotoalbum

Du kan opprette og endre fotoalbum og legge til blant annet kart og tekst i dem. 

Du kan legge til opptil 20 000 bilder eller videoer i et album. 

Merk: 

 • Sanntidsalbum er ikke tilgjengelig i alle land. 
 • Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige når du har et stort album.

Opprett nye album

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Trykk og hold på et bilde, og velg deretter bildene du vil ha med i det nye albumet. 
 4. Trykk på Legg til Legg til øverst.
 5. Velg Album
 6. Valgfritt: Gi navn til det nye albumet. 
 7. Trykk på Ferdig Ferdig

Lag sanntidsalbum 

Du kan angi at et album automatisk skal legge til bilder av venner og familie.

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Trykk på Album nederst og så   Nytt album .
 4. Trykk på Velg personer og kjæledyr
 5. Trykk på Velg Velg i en ansiktsgruppe.
 6. Trykk på Bekreft øverst til høyre. 

Finn ut hvordan du legger til bilder automatisk i et eksisterende album

Endre utseende på album

Endre forsidebildet

Bytt bildet på forsiden av albumet ditt.

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Åpne bildet du vil bruke.
 5. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Bruk som albumforside.

Endre navn på album

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Trykk på navnet, og skriv inn et nytt navn.
 5. Trykk på Ferdig Ferdig

Endre elementer i et album

Flytt elementer

Du kan endre rekkefølgen på bilder, videoer, tekst og steder ved å dra dem dit du vil ha dem.

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Endre albumet.
 5. Dra elementene for å flytte på dem.
 6. Trykk på Ferdig Ferdig
Legg til, last opp eller fjern bilder og videoer

Legg til bilder

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Trykk på Legg til i album Add to album øverst til høyre.
 5. Velg elementene du vil legge til.
 6. Trykk på Ferdig øverst til høyre.

Legg til bilder automatisk

Hvis du velger flere personer, blir alle bilder som inneholder én eller flere av dem, lagt til automatisk.

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne et album. 
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Alternativer og så Legg til .
 5. Velg ansiktsgruppene som skal legges til automatisk. 
 6. Øverst til høyre trykker du på Bekreft

Du blir varslet når et bilde blir lagt til i albumet. For å slutte å motta varsler, slå av Varsle meg

Slutt å legge til bilder automatisk

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne et album. 
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Alternativer
 5. Trykk på personens bilde under «Legg til bilder automatisk». 
 6. Trykk på Stopp

Hvis du fjerner en person, blir ikke nye bilder av vedkommende lagt til. Eventuelle eksisterende bilder blir værende i albumet.

Merk: Teknologien for ansiktsgruppering er ikke perfekt. Noen ganger kan det hende at bilder der ingen av de valgte personene er med, blir lagt til.

Fjern bilder

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett. 
 2. Logg på Google-kontoen din.
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Endre albumet.
 5. Trykk på Fjern Fjern på elementene du vil fjerne. Bilder og videoer du fjerner fra album, blir værende i Google Foto-biblioteket ditt, med mindre du sletter dem fra «Bilder»-hoveddelen.
 6. Trykk på Ferdig Ferdig

Legg til kart og steder

Legg til steder

Du kan legge til steder og kart i albumene du har opprettet. De vises hvis du deler et album.

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Endre albumet.
 5. Trykk på Posisjon add location.
 6. Velg om du vil ha
  • Sted: navnet på et sted.
  • Kart: et kart som viser hvor du har vært.
  • Alle foreslåtte steder: steder og kart foreslått av Google Foto.
 7. Trykk på Ferdig Ferdig.
 8. For å flytte et sted i albumet, trykk på Mer Mer og så Endre albumet og så dra posisjonen til bildet den tilhører og så trykk på Ferdig Ferdig

Fjern posisjoner

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett. 
 2. Logg på Google-kontoen din.
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Endre albumet.
 5. Trykk på Fjern Fjern på elementene du vil fjerne.
 6. Trykk på Ferdig Ferdig

Legg til eller endre tekst

Legg til tekst

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Endre albumet.
 5. Trykk på Tekst Tekst.
 6. Legg til tekst, og trykk på Ferdig Ferdig.
 7. Hvis du vil flytte en tekstboks, trykker du på Mer Mer og så Endre albumet og så dra boksen til et annet sted og så trykk på Ferdig Ferdig

Endre eller slett tekst

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett. 
 2. Logg på Google-kontoen din.
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Endre albumet.
  • Endre tekst: Trykk på teksten, og gjør endringene.
  • Slett tekst: Trykk på Fjern Fjern.
 5. Trykk på Ferdig Ferdig

Slett album

 1. Åpne Google Foto-appen Bilder på en Android-telefon eller et Android-nettbrett.
 2. Logg på Google-kontoen din. 
 3. Åpne albumet.
 4. Øverst til høyre trykker du på Mer Mer og så Slett albumet. Bilder og videoer i albumet blir værende i Google Foto-biblioteket ditt, med mindre du sletter dem fra «Bilder»-hoveddelen.

Dette kan du gjøre hvis albumet ikke er opprettet av deg

 • Bare den som opprettet albumet, kan gjøre disse endringene.
 • Hvis du samarbeider om et album du ikke har opprettet, kan du bare legge til bilder og videoer.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?