Δημιουργία και επεξεργασία λευκωμάτων φωτογραφιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να προσθέσετε πράγματα, όπως χάρτες και κείμενο, στα λευκώματα φωτογραφιών σας. 

Μπορείτε να προσθέσετε έως και 20.000 φωτογραφίες ή βίντεο σε ένα λεύκωμα. 

Συμβουλή: 

 • Τα λευκώματα σε πραγματικό χρόνο δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. 
 • Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όταν πρόκειται για μεγάλο λεύκωμα.

Δημιουργία λευκώματος

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Αγγίξτε παρατεταμένα μια φωτογραφία και, έπειτα, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να συμπεριλάβετε στο νέο λεύκωμα. 
 4. Στο κάτω μέρος, πατήστε Προσθήκη σε Plus.
 5. Επιλέξτε Λεύκωμα
 6. Προαιρετικά: Προσθέστε έναν τίτλο στο νέο λεύκωμα. 
 7. Πατήστε Τέλος Done

Δημιουργία λευκώματος σε πραγματικό χρόνο 

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λεύκωμα, για να προσθέτει αυτόματα φωτογραφίες των φίλων και της οικογένειάς σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Στο επάνω μέρος, πατήστε Δημιουργία  και μετά Λεύκωμα .
  • Σημαντικό: Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επιλογή Δημιουργία , τότε στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη και μετά Λεύκωμα και μετά Νέο λεύκωμα .
 4. Πατήστε στην Επιλογή ατόμων και κατοικίδιων
 5. Σε οποιαδήποτε ομάδα προσώπων, πατήστε Επιλογή Επιλογή.
 6. Επάνω δεξιά, πατήστε Επιβεβαίωση

Μάθετε πώς να προσθέτετε αυτόματα φωτογραφίες σε ένα υπάρχον λεύκωμα

Αλλαγή εμφάνισης λευκώματος

Αλλαγή φωτογραφίας εξωφύλλου

Αλλάξτε τη φωτογραφία που εμφανίζεται στο μπροστινό μέρος του λευκώματός σας.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Ανοίξτε τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 5. Επάνω δεξιά, πατήστε στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά  Χρήση ως εξώφυλλο λευκώματος.

Αλλαγή τίτλου λευκώματος

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Πατήστε στον τίτλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν νέο τίτλο.
 5. Πατήστε Τέλος Done

Αλλαγή θέσης στοιχείων στο λεύκωμά σας

Μετακίνηση στοιχείων

Μπορείτε να αναδιατάξετε φωτογραφίες, κείμενο, τοποθεσίες και βίντεο, σύροντάς τα.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος.
 5. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο στοιχείο εισαγωγή εξαγωγή φωτογραφιών για να κάνετε ταξινόμηση κατά νεότερο, παλαιότερο ή πρόσφατα προστιθέμενο. 
  • Μπορείτε επίσης να σύρετε στοιχεία για να τα μετακινήσετε. 
 6. Πατήστε Τέλος Done
Προσθήκη ή κατάργηση φωτογραφιών και βίντεο

Προσθήκη φωτογραφιών

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω αριστερά, πατήστε Προσθήκη στο λεύκωμα Add to album.
 5. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να προσθέσετε.
 6. Επάνω δεξιά, πατήστε Τέλος.

Αυτόματη προσθήκη φωτογραφιών

Αν επιλέξετε πολλά άτομα, θα προστεθεί αυτόματα οποιαδήποτε φωτογραφία περιέχει κάποιο από αυτά τα άτομα.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε ένα λεύκωμα. 
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επιλογές και μετά Προσθήκη .
 5. Επιλέξτε τις ομάδες προσώπων που θέλετε να προστίθενται αυτόματα. 
 6. Επάνω δεξιά, πατήστε Επιβεβαίωση

Θα ειδοποιείστε κάθε φορά που μια φωτογραφία προστίθεται στο λεύκωμα. Για να σταματήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, απενεργοποιήστε την επιλογή Να ειδοποιούμαι

Διακοπή της αυτόματης προσθήκης φωτογραφιών

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε ένα λεύκωμα. 
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επιλογές
 5. Στην ενότητα "Αυτόματη προσθήκη φωτογραφιών", πατήστε την εικόνα του ατόμου. 
 6. Πατήστε Διακοπή

Εάν αφαιρέσετε κάποιο άτομο, δεν θα προστεθούν τυχόν νέες φωτογραφίες του. Οι φωτογραφίες που υπάρχουν ήδη θα παραμείνουν στο λεύκωμα.

Συμβουλή: Οι Ομάδες προσώπων δεν είναι τέλειες. Περιστασιακά μπορεί να προστεθούν φωτογραφίες που δεν περιέχουν κάποιο από τα επιλεγμένα άτομα.

Κατάργηση φωτογραφιών

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος.
 5. Δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε, πατήστε Κατάργηση Κατάργηση. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που καταργείτε από τα λευκώματα θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη βιβλιοθήκη σας στις Φωτογραφίες Google, εκτός αν τα διαγράψετε από την κύρια ενότητα "Φωτογραφίες".
 6. Πατήστε Τέλος Done

Προσθήκη χαρτών και τοποθεσιών

Προσθήκη τοποθεσιών

Μπορείτε να προσθέσετε τοποθεσίες και χάρτες στα λευκώματα που δημιουργείτε. Εάν μοιραστείτε το λεύκωμα, αυτά τα στοιχεία θα περιλαμβάνονται.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος.
 5. Πατήστε στην Τοποθεσία add location.
 6. Αποφασίστε αν θέλετε:
  • Τοποθεσία: Το όνομα μιας τοποθεσίας.
  • Χάρτης: Ένας χάρτης που δείχνει πού έχετε ταξιδέψει.
  • Όλες οι προτεινόμενες τοποθεσίες: Τοποθεσίες και χάρτες που προτείνονται από τις Φωτογραφίες Google.
 7. Πατήστε Τέλος Done.
 8. Για να μετακινήσετε μια τοποθεσία σε ένα λεύκωμα, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος και μετά σύρετέ το στην τοποθεσία στην οποία ανήκει και μετά πατήστε Τέλος Done

Κατάργηση τοποθεσιών

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος.
 5. Δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε, πατήστε Κατάργηση Κατάργηση.
 6. Πατήστε Τέλος Done

Προσθήκη ή αλλαγή κειμένου

Προσθήκη κειμένου

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος.
 5. Πατήστε στο Κείμενο Κείμενο.
 6. Προσθέστε κείμενο και πατήστε Τέλος Done.
 7. Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο κειμένου, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος και μετά σύρετε το πλαίσιο σε κάποιο άλλο μέρος και μετά πατήστε Τέλος Done

Αλλαγή ή διαγραφή κειμένου

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google.
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Επεξεργασία λευκώματος.
  • Για επεξεργασία ή διαγραφή κειμένου, πατήστε το κείμενο και πραγματοποιήστε αλλαγές. 
 5. Πατήστε Τέλος Done

Διαγραφή λευκώματος

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες Google Φωτογραφίες.
 2. Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google. 
 3. Ανοίξτε το λεύκωμα.
 4. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Διαγραφή λευκώματος. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο στο λεύκωμα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στη βιβλιοθήκη σας στις Φωτογραφίες Google, εκτός αν τα διαγράψετε από την κύρια ενότητα Φωτογραφίες.

Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν δημιουργήσατε εσείς το λεύκωμα

 • Μόνο το άτομο που δημιούργησε το λεύκωμα θα μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτό.
 • Αν είστε συνεργάτης σε κάποιο λεύκωμα (αλλά δεν το δημιουργήσατε), μπορείτε μόνο να προσθέσετε φωτογραφίες και βίντεο.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού