Crear i editar àlbums de fotos

Pots crear i editar els teus àlbums de fotos, i afegir-hi elements com ara mapes i text. 

Pots afegir fins a 20.000 fotos o vídeos a un àlbum. 

Notes: 

 • Els àlbums en temps real no estan disponible en tots els països. 
 • És possible que algunes funcions no estiguin disponibles en els àlbums més grossos.

Crear un àlbum

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Mantén premuda una foto i, a continuació, selecciona les fotos que vulguis per al teu àlbum nou. 
 4. A la part superior, toca Afegeix Afegeix.
 5. Selecciona Àlbum
 6. Opcional: afegeix un títol per a l'àlbum nou. 
 7. Toca Fet Fet

Crear un àlbum en temps real 

Pots configurar un àlbum perquè s'hi afegeixin fotos dels amics i de la família automàticament.

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. A la part inferior, toca Àlbums  i, a continuació, Àlbum nou .
 4. Toca Selecciona persones i animals domèstics
 5. Toca Selecciona Selecciona en qualsevol grup de cares.
 6. A la part superior dreta, toca Confirma

Obtén informació sobre com pots afegir fotos a un àlbum existent automàticament

Canviar l'aspecte dels àlbums

Canviar la foto de portada

Segueix aquests passos per canviar la foto que es mostra a la portada de l'àlbum:

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. Obre la foto que vulguis utilitzar.
 5. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Utilitza com a portada de l'àlbum.

Canviar el títol d'un àlbum

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. Toca el títol i, a continuació, escriu-ne un de nou.
 5. Toca Fet Fet

Modificar els elements de l'àlbum

Moure elements

Arrossega les fotos, els vídeos, el text i les ubicacions per canviar-ne l'ordre.

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum.
 5. Arrossega els elements per moure'ls.
 6. Toca Fet Fet
Afegir, penjar o suprimir fotos i vídeos

Afegir fotos

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Afegeix a l'àlbum Add to album.
 5. Selecciona els elements que vols afegir-hi.
 6. A la part superior dreta, toca Fet.

Afegir fotos automàticament

Si tries diverses persones, qualsevol foto en què una d'elles surti s'afegirà automàticament.

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre un àlbum. 
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Opcions i, a continuació, Afegeix .
 5. Selecciona els grups de cares que vols que s'afegeixin automàticament. 
 6. A la part superior dreta, toca Confirma

Rebràs una notificació sempre que s'afegeixi una foto a l'àlbum. Per deixar de rebre notificacions, desactiva Envia'm notificacions

Deixar d'afegir fotos automàticament

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre un àlbum. 
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Opcions
 5. A "Afegeix fotos automàticament", toca la foto de la persona. 
 6. Toca Atura

Si suprimeixes algú, les seves fotos noves no s'afegiran, però les fotos existents continuaran a l'àlbum.

Nota: la tecnologia d'agrupació per cares no és perfecta. És possible que a vegades s'afegeixin fotos que no contenen cap de les persones seleccionades.

Suprimir fotos

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android. 
 2. Inicia la sessió al Compte de Google.
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum.
 5. Toca Suprimeix Suprimeix als elements que vols suprimir. Les fotos i els vídeos que suprimeixis dels àlbums continuaran estant disponibles a la biblioteca de Google Fotos tret que els suprimeixis de la secció "Fotos" principal.
 6. Toca Fet Fet

Afegir mapes i ubicacions

Afegir ubicacions

Pots afegir ubicacions i mapes als àlbums que creïs. Si comparteixes els àlbums, s'hi inclouran.

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum.
 5. Toca Ubicació add location.
 6. Decideix què vols incloure-hi:
  • Ubicació: el nom d'una ubicació.
  • Mapa: un mapa que mostra on has anat.
  • Totes les ubicacions suggerides: les ubicacions i els mapes suggerits per Google Fotos.
 7. Toca Fet Fet.
 8. Per moure una ubicació dins de l'àlbum, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum i, a continuació, arrossega la ubicació a la foto corresponent i, a continuació, toca Fet Fet

Suprimir ubicacions

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android. 
 2. Inicia la sessió al Compte de Google.
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum.
 5. Toca Suprimeix Suprimeix als elements que vols suprimir.
 6. Toca Fet Fet

Afegir text o modificar-lo

Afegir text

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum.
 5. Toca Text Text.
 6. Afegeix text i toca Fet Fet.
 7. Per moure un quadre de text, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum i, a continuació, arrossega el quadre a un altre lloc i, a continuació, toca Fet Fet

Modificar o suprimir el text

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android. 
 2. Inicia la sessió al Compte de Google.
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Edita l'àlbum.
  • Edita el text: toca el text i, a continuació, modifica'l.
  • Suprimeix el text: toca Suprimeix Suprimeix.
 5. Toca Fet Fet

Suprimir un àlbum

 1. Obre l'aplicació Google Fotos Google Fotos al telèfon o a la tauleta Android.
 2. Inicia la sessió al Compte de Google. 
 3. Obre l'àlbum.
 4. A la part superior dreta, toca Més Més i, a continuació, Suprimeix l'àlbum. Les fotos i els vídeos de l'àlbum continuaran estant disponibles a la biblioteca de Google Fotos tret que els suprimeixis de la secció "Fotos" principal.

Opcions disponibles si no ets el creador de l'àlbum

 • Només la persona que ha creat l'àlbum pot fer-hi aquests canvis.
 • Si col·labores en un àlbum, però no l'has creat, només pots afegir-hi fotos i vídeos.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?