Vytváranie a úprava fotoalbumov

Vo svojich fotoalbumoch môžete vytvoriť, upraviť a pridať veci, ako napríklad mapy a text. 

Do albumu môžete pridať až 20 000 fotiek alebo videí. 

Poznámky: 

 • Rodinné albumy nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. 
 • Ak máte veľký album, niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.

Vytvorenie nového albumu

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Na fotke kliknite na položku Vybrať Vybrať.
 4. Vyberte ďalšie fotky, ktoré chcete mať v albume.
 5. V hornej časti kliknite na položku Pridať Pridať.
 6. Vyberte položky Album a potom Nový album.
 7. Voliteľné: Pridajte názov svojho nového albumu.
 8. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Vytvorenie rodinného albumu

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Prihláste sa do svojho účtu Google.
 3. Vľavo kliknite na položky Albumy a potom Nový album .
 4. Kliknite na položku Vyberte ľudí a zvieratká.
 5. Na ľubovoľnej skupine tvárí kliknite na položku Vybrať Vybrať.
 6. Vpravo hore kliknite na položku Potvrdiť.

Ako automaticky pridávať fotky do existujúceho albumu

Zmena vzhľadu albumu

Zmena titulnej fotky

Zmeňte fotku, ktorá sa zobrazuje na prednej strane vášho albumu.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album a potom fotku, ktorú chcete použiť.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Použiť ako titulnú fotku albumu.

Zmena názvu albumu

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Kliknite na názov a zadajte nový názov.
 4. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Zmena položiek v albume

Premiestnenie položiek

Usporiadanie fotiek, videí, textu a miest môžete zmeniť tak, že ich presuniete.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album.
 4. Presuňte položky.
 5. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.
Pridávanie, nahrávanie alebo odstraňovanie fotiek a videí

Pridanie fotiek

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položku Pridať do albumu Add to album.
 4. Vyberte položky, ktoré chcete pridať.
 5. Vpravo hore kliknite na položku Hotovo.

Automatické pridávanie fotiek

Ak vyberiete viac osôb, automaticky bude pridaná každá fotka, na ktorej sa niektorá z týchto osôb nachádza.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Možnosti a potom Pridať Pridať.
 4. Vyberte všetky skupiny tvárí, ktoré chcete automaticky pridávať.
 5. Vpravo hore kliknite na položku Potvrdiť.

Zastavenie automatického pridávania fotiek

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Možnosti.
 4. V časti Automaticky pridávať fotky kliknite na obrázok osoby.
 5. Kliknite na položku Zastaviť.

Ak niekoho odoberiete, jeho nové fotky sa už nebudú pridávať. Existujúce fotky v albume zostanú.

Poznámka: Technológia zoskupovania tvárí nie je dokonalá. Príležitostne môžu byť pridané aj fotky, na ktorých sa nenachádza nikto z vybraných ľudí.

Nahranie fotiek

Prejdite na photos.google.com a kliknite na položku Nahrať.

Ak sa fotka alebo video nenahralo, možno nemajú správnu veľkosť alebo typ súboru. Prečítajte si, prečo sa fotka alebo video nenahralo.

Odstránenie fotiek

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album.
 4. Pri položkách, ktoré chcete odstrániť, kliknite na položku Odstrániť Odstrániť. Fotky a videá, ktoré odstránite z albumov, zostanú vo vašej knižnici Fotiek Google, pokiaľ ich neodstránite v hlavnej sekcii Fotky.
 5. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Pridanie máp a miest

Pridanie miest

K albumom, ktoré vytvoríte, môžete pridať miesta a mapy. Ak budete album zdieľať, zahrnú sa aj tieto položky.

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album.
 4. Kliknite na položku Miesto add location.
 5. Rozhodnite sa, či chcete:
  • Miesto: názov jedného miesta.
  • Mapa: mapa zobrazujúca miesta, kam ste cestovali.
  • Všetky navrhované miesta: miesta a mapy navrhované Fotkami Google.
 6. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.
 7. Ak chcete presunúť miesto v rámci albumu, kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album a potom presuňte miesto k fotke, ku ktorej patrí a potom kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Odstránenie miest

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album.
 4. Pri položkách, ktoré chcete odstrániť, kliknite na položku Odstrániť Odstrániť.
 5. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Pridanie alebo zmena textu

Pridanie textu

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album.
 4. Kliknite na položku Text Text.
 5. Pridajte text.
 6. Vľavo hore kliknite na položku Hotovo Hotovo.
 7. Ak chcete presunúť textové pole, kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album a potom presuňte pole na iné miesto a potom kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Zmena alebo odstránenie textu

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Upraviť album.
  • Úprava textu: Kliknite na text a zmeňte ho.
  • Odstránenie textu: Kliknite na položku Odstrániť Odstrániť.
 4. Kliknite na položku Hotovo Hotovo.

Odstránenie albumu

 1. V počítači prejdite na photos.google.com.
 2. Otvorte album.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viaca potom Odstrániť album. Fotky a videá v albume zostanú vo vašej knižnici Fotiek Google, pokiaľ ich neodstránite v hlavnej sekcii Fotky.

Čo môžete robiť, ak ste album nevytvorili

 • Tieto zmeny bude môcť v albume vykonať len osoba, ktorá ho vytvorila.
 • Ak ste album nevytvorili, ale spolupracujete na ňom, môžete iba pridávať fotky a videá.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?