יצירה ועריכה של אלבומי תמונות

תוכל ליצור ולערוך אלבומי תמונות, ולהוסיף להם דברים כמו מפות וטקסט. 

יצירת אלבום חדש

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. גע בתמונה או בסרטון שתרצה להעביר לאשפה והחזק אותם. 
 4. למעלה, מקישים על סמל ההוספה הוסף.
 5. בחר באפשרות אלבום
 6. אופציונלי: הוסף שם לאלבום החדש. 
 7. מקישים על סמל הסיום בוצעה

שינוי המראה של האלבום

שינוי של תמונת השער

אפשר לשנות את התמונה שמוצגת כשער של האלבום.

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. פותחים את התמונה שבה רוצים להשתמש.
 5. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז בחירה כשער לאלבום.

שינוי השם של האלבום

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. מקישים על השם ומזינים שם חדש.
 5. מקישים על סמל הסיום בוצעה

שינוי הפריטים שבאלבום

סידור הפריטים

תוכל לסדר מחדש את התמונות, הסרטונים, הטקסט והמיקומים שבאלבום על ידי גרירתם.

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. גרור פריטים כדי לסדר אותם.
 6. מקישים על סמל הסיום בוצעה

הוספה, העלאה או הסרה של תמונות וסרטונים

הוספת תמונות

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'הוספה לאלבום' Add to album.
 5. בחר את הפריטים שתרצה להוסיף.
 6. בצד שמאל למעלה, הקש על סיום.

הסרת תמונות

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google'‏ תמונות Google במכשיר ה-Android. 
 2. נכנסים לחשבון Google.
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישיםעל סמל ההסרה הסר ליד הפריטים שרוצים להסיר. התמונות והסרטונים שתסיר מהאלבומים יישארו בספרייה שלך בתמונות Google עד שתמחק אותם מהקטע הראשי 'תמונות'.
 6. מקישים על סמל הסיום בוצעה

הוספה של מפות ומיקומים

הוספת מיקומים

תוכל להוסיף מיקומים ומפות לאלבומים שתיצור. אם תשתף את האלבום, גם הם ישותפו.

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל המיקום .
 6. בחר מה להוסיף:
  • מיקום: השם של מיקום אחד.
  • מפה: מפה שמראה איפה היית.
  • כל המיקומים המוצעים: המיקומים והמפות המוצעים על ידי תמונות Google.
 7. מקישים על סמל הסיום בוצעה.
 8. כדי להעביר מיקום לפריט אחר באלבום, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום ואז גוררים את המיקום לתמונה שאליה הוא שייך ואז מקישים על סמל הסיום בוצעה

הסרת מיקומים

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google'‏ תמונות Google במכשיר ה-Android. 
 2. נכנסים לחשבון Google.
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל ההסרה הסר ליד הפריטים שרוצים להסיר.
 6. מקישים על סמל הסיום בוצעה

הוספה או שינוי של טקסט

הוספת טקסט

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל הטקסט .
 6. מוסיפים טקסט ומקישים על סמל הסיום בוצעה.
 7. כדי להעביר תיבת טקסט, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום ואז גוררים את התיבה למקום אחר ואז מקישים על סמל הסיום בוצעה

שינוי או מחיקה של טקסט

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google'‏ תמונות Google במכשיר ה-Android. 
 2. נכנסים לחשבון Google.
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
  • עריכת הטקסט: הקש על הטקסט ושנה אותו.
  • מחיקת הטקסט: מקישים על סמל ההסרה הסר.
 5. מקישים על סמל הסיום בוצעה

מחיקת אלבום

 1. פותחים את אפליקציית 'תמונות Google‏' תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז מחיקת האלבום. התמונות והסרטונים שבאלבום יישארו בספרייה שלך בתמונות Google עד שתמחק אותם מהקטע הראשי 'תמונות'.

אם לא יצרת את האלבום

 • רק מי שיצר את האלבום יכול לשנות אותו.
 • אם אתה שותף עריכה באלבום (אך לא יצרת אותו) תוכל רק להוסיף תמונות וסרטונים.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?