יצירה ועריכה של אלבומי תמונות

אפשר ליצור ולערוך אלבומי תמונות, ולהוסיף להם דברים כמו מפות וטקסט. 

אפשר להוסיף עד 20,000 תמונות וסרטונים לאלבום. 

הערה: חלק מהתכונות לא זמינות באלבומים גדולים.

יצירת אלבום חדש

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. גע בתמונה או בסרטון שתרצה להעביר לאשפה והחזק אותם. 
 4. למעלה, מקישים על סמל ההוספה הוסף.
 5. בחר באפשרות אלבום
 6. אם רוצים, נותנים שם לאלבום החדש. 
 7. מקישים על סמל הסיום בוצעה

יצירת אלבום חכם 

אפשר ליצור אלבום שאליו יתווספו אוטומטית תמונות של חברים וקרובי משפחה.

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. למטה, מקישים על אלבומים ואז אלבום חדש .
 4. מקישים על הוספת תמונות של אנשים אוטומטית
 5. מקישים על סמל הבחירה בחר ליד כל אחת מקבוצות הפנים שרוצים לבחור.
 6. בצד שמאל למעלה, מקישים על הפעלה

רוצים לדעת איך מוסיפים תמונות אוטומטית לאלבום קיים

שינוי המראה של האלבום

שינוי של תמונת השער

אפשר לשנות את התמונה שמוצגת כשער של האלבום.

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. פותחים את התמונה שבה רוצים להשתמש.
 5. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז בחירה כשער לאלבום.

שינוי השם של האלבום

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. מקישים על השם ומזינים שם חדש.
 5. מקישים על סמל הסיום בוצעה

שינוי הפריטים שבאלבום

סידור הפריטים

תוכל לסדר מחדש את התמונות, הסרטונים, הטקסט והמיקומים שבאלבום על ידי גרירתם.

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. גוררים פריטים כדי לסדר אותם.
 6. מקישים על סמל הסיום בוצעה
הוספה, העלאה או הסרה של תמונות וסרטונים

הוספת תמונות

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'הוספה לאלבום' Add to album.
 5. בחר את הפריטים שתרצה להוסיף.
 6. בצד שמאל למעלה, מקישים על סיום.

הוספה אוטומטית של תמונות

אם בוחרים כמה אנשים, כל תמונה שמכילה לפחות אחד מהם תתווסף אוטומטית.

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את אחד מהאלבומים. 
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז אפשרויות ואז הוספה .
 5. בוחרים את קבוצות הפנים שרוצים שיתווספו אוטומטית. 
 6. בצד שמאל למעלה, מקישים על הפעלה

תוצג הודעה בכל פעם שתתווסף תמונה לאלבום. כדי להפסיק לקבל הודעות, משביתים את ההגדרה אני רוצה לקבל עדכון

הפסקת ההוספה האוטומטית של תמונות

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את אחד מהאלבומים. 
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז אפשרויות
 5. בקטע 'הוספה אוטומטית של תמונות', מוצאים את קבוצת הפנים ומקישים על סמל ההסרה הסר ואז הפסקה

כשמסירים מישהו, לא יתווספו עוד תמונות חדשות שלו. עם זאת, התמונות הקיימות שלו יישארו באלבום.

הערה: הטכנולוגיה לקיבוץ תמונות פנים אינה מושלמת. יכול להיות שלפעמים יתווספו תמונות שהאנשים שנבחרו לא מופיעים בהן.

הסרת תמונות

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android. 
 2. נכנסים לחשבון Google.
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל ההסרה הסר ליד הפריטים שרוצים להסיר. התמונות והסרטונים שתסיר מהאלבומים יישארו בספרייה שלך בתמונות Google עד שתמחק אותם מהקטע הראשי 'תמונות'.
 6. מקישים על סמל הסיום בוצעה

הוספה של מפות ומיקומים

הוספת מיקומים

תוכל להוסיף מיקומים ומפות לאלבומים שתיצור. אם תשתף את האלבום, גם הם ישותפו.

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל המיקום add location.
 6. בחר מה להוסיף:
  • מיקום: השם של מיקום אחד.
  • מפה: מפה שמראה איפה היית.
  • כל המיקומים המוצעים: המיקומים והמפות המוצעים על ידי תמונות Google.
 7. מקישים על סמל הסיום בוצעה.
 8. כדי להעביר מיקום לפריט אחר באלבום, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום ואז גוררים את המיקום לתמונה שאליה הוא שייך ואז מקישים על סמל הסיום בוצעה

הסרת מיקומים

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android. 
 2. נכנסים לחשבון Google.
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל ההסרה הסר ליד הפריטים שרוצים להסיר.
 6. מקישים על סמל הסיום בוצעה

הוספה או שינוי של טקסט

הוספת טקסט

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
 5. מקישים על סמל הטקסט טקסט.
 6. מוסיפים טקסט ומקישים על סמל הסיום בוצעה.
 7. כדי להעביר תיבת טקסט, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום ואז גוררים את התיבה למקום אחר ואז מקישים על סמל הסיום בוצעה

שינוי או מחיקה של טקסט

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android. 
 2. נכנסים לחשבון Google.
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז עריכת האלבום.
  • עריכת הטקסט: מקישים על הטקסט ומשנים אותו.
  • מחיקת הטקסט: מקישים על סמל ההסרה הסר.
 5. מקישים על סמל הסיום בוצעה

מחיקת אלבום

 1. פותחים את אפליקציית תמונות Google‏ תמונות Google במכשיר ה-Android.
 2. נכנסים לחשבון Google. 
 3. פותחים את האלבום.
 4. בצד שמאל למעלה, מקישים על הסמל 'עוד' עוד ואז מחיקת האלבום. התמונות והסרטונים שבאלבום יישארו בספרייה שלכם בתמונות Google עד שהם יימחקו מהקטע הראשי 'תמונות'.

אם לא יצרתם את האלבום

 • רק מי שיצר את האלבום יכול לשנות אותו.
 • אם אתם שותפים באלבום (אבל לא יצרתם אותו) תוכלו רק להוסיף אליו תמונות וסרטונים.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?