Vytváření a úpravy fotoalb

Ve fotoalbech můžete vytvářet, upravovat a přidávat prvky jako textové popisky, mapy a podobně. 

Do alba můžete přidat až 20 000 fotek nebo videí. 

Poznámka: Ve velkých albech nemusí být dostupné všechny funkce.

Vytvoření nového alba

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Podržte některou fotku a poté vyberte fotky, které chcete do alba zařadit. 
 4. Nahoře klepněte na ikonu plus Přidat.
 5. Vyberte Album
 6. Nepovinné: Album pojmenujte. 
 7. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Vytvoření rodinného alba 

Můžete nastavit, aby se do alba automaticky přidávaly fotky vašich přátel a členů rodiny.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Dole klepněte na Alba  a pak Nové album .
 4. Klepněte na Automaticky přidávat fotky lidí
 5. Vyberte skupinu obličejů Výběr.
 6. Vpravo nahoře klepněte na Zapnout

Přečtěte si, jak začít automaticky přidávat fotky k už vytvořenému albu

Změna podoby alba

Změna titulní fotky

Můžete si vybrat, která fotka se bude zobrazovat jako titulní fotka alba.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Otevřete fotku, kterou chcete použít jako titulní.
 5. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Použít jako titulní fotku alba.

Změna názvu alba

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Klepněte na jeho název a přepište ho.
 5. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Změna položek v albu

Přesunutí položek

Pořadí fotek, videí, popisků a míst můžete změnit přetažením.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album.
 5. Pořadí položek změňte přetažením.
 6. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno
Přidání, nahrání a odebrání fotek a videí

Přidání fotek

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu pro přidání do alba Add to album.
 5. Vyberte položky, které chcete přidat.
 6. Vpravo nahoře klepněte na Hotovo.

Automatické přidávání fotek

Do alba budou automaticky přidány všechny fotky, na nichž je kdokoli z vybraných lidí.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete album. 
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Možnosti a pak ikonu plus .
 5. Vyberte skupiny obličejů, jejichž fotky chcete přidávat automaticky. 
 6. Vpravo nahoře klepněte na Zapnout

Kdykoli bude do alba přidána fotka, dostanete oznámení. Pokud oznámení nechcete dostávat, vypněte možnost Dostávat oznámení

Vypnutí automatického přidávání fotek

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete album. 
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Možnosti
 5. V sekci Automaticky přidávat fotky najděte požadovanou skupinu obličejů a klepněte u ní na ikonu křížku Odstranit a pak Přestat

Když někoho odeberete, nové fotky tohoto člověka nebudou přidány. Stávající fotky v albu zůstanou.

Poznámka: Technologie seskupování obličejů není dokonalá. Někdy mohou být přidány fotky, na nichž není nikdo z vybraných lidí.

Odebrání fotek

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky
 2. Přihlaste se k účtu Google.
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album.
 5. U položek, které chcete odebrat, klepněte na ikonu křížku Odstranit. Fotky a videa, které odeberete z alba, zůstanou ve vaší knihovně Fotek Google, dokud je nesmažete v sekci Fotky.
 6. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Přidání map a míst

Přidání míst

Do alb, která jste vytvořili, můžete přidávat místa a mapy. Pokud album budete sdílet, tyto údaje budou sdíleny také.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album.
 5. Klepněte na ikonu polohy add location.
 6. Vyberte, co chcete přidat:
  • Místo: Název jednoho místa.
  • Mapu: Mapu míst, kudy jste cestovali.
  • Všechna navrhovaná místa: Místa a mapy navrhované Fotkami Google.
 7. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno.
 8. Pokud chcete místo v rámci alba přesunout, klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album a pak přetáhněte místo na požadovanou fotku a pak klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Odebrání polohy

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky
 2. Přihlaste se k účtu Google.
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album.
 5. U položek, které chcete odebrat, klepněte na ikonu křížku Odstranit.
 6. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Přidání a změna textu

Přidání textu

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album.
 5. Klepněte na ikonu textu Text.
 6. Napište text a klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno.
 7. Pokud chcete pole s textem přesunout, klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album a pak přetáhněte pole jinam a pak klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Změna a smazání textu

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky
 2. Přihlaste se k účtu Google.
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Upravit album.
  • Pokud chcete text upravit, klepněte na něj a změňte ho.
  • Pokud chcete text smazat, klepněte u něj na ikonu křížku Odstranit.
 5. Klepněte na ikonu zaškrtnutí Dokončeno

Smazání alba

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Fotky Google Fotky.
 2. Přihlaste se k účtu Google. 
 3. Otevřete požadované album.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a pak Smazat album. Fotky a videa z alba zůstanou ve vaší knihovně Fotek Google, dokud je nesmažete v sekci Fotky.

Co můžete dělat, pokud jste album nevytvořili

 • Tyto změny může provést pouze člověk, který album vytvořil.
 • Pokud na albu spolupracujete, ale nevytvořili jste jej, můžete jen přidávat fotky a videa.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?