Tìm kiếm theo người, sự vật và địa điểm trong ảnh

Tìm kiếm ảnh của bạn theo tiêu chí bất kỳ. Ví dụ: bạn có thể tìm kiếm: 

 • Đám cưới mà bạn tham dự vào mùa hè năm ngoái
 • Người bạn thân nhất
 • Một vật nuôi
 • Thành phố bạn yêu thích 

Quan trọng: Một số tính năng chưa có tại một số quốc gia, một số miền hoặc một số loại tài khoản.

Tìm kiếm ảnh

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/search.
 2. Trong hộp, ở phía trên cùng, hãy nhập nội dung bạn muốn tìm, ví dụ:
  • Thành phố New York
  • Tên hay biệt hiệu của người hoặc thú cưng (nếu bạn đã gắn nhãn).

Tìm ảnh của một người hoặc thú cưng rồi thêm tên

Để dễ dàng tìm kiếm và quản lý ảnh của bạn hơn, bạn có thể gắn nhãn cho người hoặc thú cưng mà Google Photos nhận dạng được.

Quan trọng: Tính năng này chưa có tại một số quốc gia, một số miền hoặc một số loại tài khoản.

Bước 1: Tìm ảnh của một người hoặc thú cưng

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/people.
 2. Hãy nhấp vào một khuôn mặt để xem các ảnh có mặt họ.

Nếu bạn không nhìn thấy một hàng khuôn mặt, thì tức là:

Mẹo: Để tìm ảnh của một người mà không cần tìm kiếm, hãy nhấp vào Album sau đó Người và thú cưng.

Bước 2: Thêm tên

 1. Ở đầu nhóm khuôn mặt, hãy nhấp vào Thêm tên.
 2. Nhập tên hoặc biệt hiệu.

Bạn có thể dùng hộp tìm kiếm để tìm kiếm bằng nhãn tên đó. Chỉ bạn mới nhìn thấy nhãn khuôn mặt riêng tư đã chọn, ngay cả khi bạn chia sẻ những bức ảnh đó.

Mẹo: Để tìm ảnh mà không dùng tính năng tìm kiếm, hãy nhấp vào Album. Ở trên cùng, bạn có thể nhấp vào các mục như Mọi người, Địa điểm hoặc Sự vật.

Bật hoặc tắt tính năng nhóm khuôn mặt

Bạn có thể dừng nhóm các khuôn mặt giống nhau trong ảnh của mình.

Nếu tắt tính năng nhóm khuôn mặt, bạn sẽ xóa:

 • Các nhóm khuôn mặt trong tài khoản của bạn
 • Các mẫu khuôn mặt dùng để tạo các nhóm khuôn mặt đó
 • Các nhãn khuôn mặt mà bạn đã tạo

Cách bật hoặc tắt tính năng nhóm khuôn mặt:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/settings.
 2. Bên cạnh tùy chọn "Nhóm các khuôn mặt giống nhau", hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị thêm Mũi tên xuống.
 3. Bật hoặc tắt tính năng Nhóm khuôn mặt.
  • Để chỉ tắt tính năng nhóm khuôn mặt đối với thú cưng, hãy tắt tùy chọn Hiển thị thú cưng cùng với mọi người.

Mẹo nâng cao

Thay đổi hoặc xóa một nhãn

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nhãn nhóm khuôn mặt.

 • Để thay đổi nhãn: Nhấn vào thư mục Mọi người sau đó biểu tượng Thêm sau đó Chỉnh sửa nhãn tên.
 • Để xóa nhãn:  Nhấn vào thư mục Mọi người sau đó biểu tượng Thêm sau đó Xóa nhãn tên.
Hợp nhất các nhóm khuôn mặt

Nếu khuôn mặt của cùng một người xuất hiện trong nhiều nhóm, thì bạn có thể hợp nhất các nhóm khuôn mặt đó.

 1. Gắn nhãn một trong các nhóm khuôn mặt bằng tên hoặc biệt hiệu.
 2. Chọn nhóm khuôn mặt khác trong số các tên đề xuất rồi gắn nhãn cho nhóm đó bằng tên hoặc biệt hiệu giống như trên.
 3. Khi bạn xác nhận tên hoặc biệt hiệu thứ hai, Google Photos sẽ hỏi xem bạn có muốn hợp nhất các nhóm khuôn mặt không.

Bạn có thể nhận được đề xuất hợp nhất hai nhóm khuôn mặt. Nếu các khuôn mặt đó là của cùng một người, hãy nhấp vào .

Xóa một nhóm khuôn mặt khỏi trang tìm kiếm

Nếu không muốn thấy một nhóm khuôn mặt nào đó trên trang tìm kiếm, bạn có thể xóa nhóm khuôn mặt đó.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/people.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm sau đó Hiển thị và ẩn khuôn mặt.
 3. Nhấp vào khuôn mặt bạn muốn ẩn. Để hiển thị khuôn mặt, hãy nhấp lại vào hộp đó.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Xong.
Xóa một ảnh hoặc video khỏi nhóm

Nếu thấy một ảnh không thuộc đúng nhóm, bạn có thể xóa ảnh đó khỏi nhóm.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/people.
 2. Nhấp vào nhóm khuôn mặt mà bạn muốn xóa một ảnh hoặc video nào đó.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm sau đó Xóa kết quả.
 4. Chọn ảnh hoặc video bạn muốn xóa khỏi nhóm.
 5. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Xóa.

Mẹo: Nếu bạn xóa một ảnh hoặc video khỏi nhóm, thì thao tác này sẽ không xóa ảnh hoặc video đó khỏi thư viện Google Photos của bạn.

Thay đổi ảnh nổi bật
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/people.
 2. Nhấp vào một nhóm khuôn mặt.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thêm sau đó Thay đổi ảnh nổi bật.
 4. Chọn một ảnh để đặt làm ảnh nổi bật.
Tìm hiểu về các mẫu khuôn mặt

Quá trình nhóm khuôn mặt gồm 3 bước:

 1. Chúng tôi tìm xem có ảnh nào chứa khuôn mặt không.
 2. Nếu tính năng nhóm khuôn mặt đang bật, hệ thống dùng các mô hình thuật toán để dự đoán điểm giống nhau giữa những bức ảnh và ước tính xem 2 ảnh có chứa cùng một khuôn mặt hay không.
 3. Các ảnh có nhiều khả năng chứa cùng một khuôn mặt được nhóm lại với nhau. Bạn luôn có thể xóa ảnh khỏi một nhóm nếu cho rằng ảnh đó không thuộc đúng nhóm.

Khi tính năng nhóm khuôn mặt đang bật, Google Photos cũng có thể thêm các ảnh vào một nhóm cụ thể dựa trên các đặc điểm khác. Nhóm này bao gồm những ảnh chụp trong thời gian gần nhau và phát hiện thấy một người mặc cùng một trang phục trên các ảnh khi khuôn mặt không hiển thị.

Nhóm khuôn mặt, nhãn khuôn mặt và chia sẻ

 • Nhãn khuôn mặt chỉ dành riêng cho từng tài khoản và không được chia sẻ giữa các tài khoản.
 • Nhóm khuôn mặt không được chia sẻ khi bạn chia sẻ ảnh.
 • Theo mặc định, các nhóm khuôn mặt và nhãn khuôn mặt trong tài khoản của bạn chỉ hiển thị với bạn.
 • Bạn có thể chọn gắn nhãn một nhóm khuôn mặt là “Tôi” để giúp ứng dụng Google Photos của những người liên hệ nhận ra khuôn mặt bạn trong ảnh. Điều này giúp những người liên hệ nhận được đề xuất chia sẻ với bạn ảnh có mặt bạn. Tìm hiểu cách gắn nhãn nhóm khuôn mặt.

Khi tính năng nhóm khuôn mặt đang bật, thì chúng tôi hiểu rằng bạn muốn tạo mẫu khuôn mặt của mình.

Để xóa mẫu khuôn mặt, hãy tắt tính năng Nhóm khuôn mặt.

Xóa, thêm hoặc thay đổi nhãn người và vật nuôi cho ảnh
Nếu Google Photos bỏ lỡ hoặc nhóm ảnh không đúng, bạn có thể thay đổi, xóa hoặc thêm ảnh vào nhóm khuôn mặt.
Bạn không dùng được tính năng này ở một số quốc gia.

Thay đổi nhóm khuôn mặt chứa ảnh

Bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi nhãn khuôn mặt khi Google Photos gắn nhãn sai người hoặc vật nuôi.
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
 2. Chọn một ảnh.
 3. Nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin.
 4. Chuyển đến mục “Mọi người” rồi nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 5. Xóa, thêm hoặc thay đổi nhãn:
  • Cách xóa nhãn: Trên nhãn khuôn mặt, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
  • Cách thêm nhãn: Trong mục “Có thể thêm”, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm trên nhãn khuôn mặt. Sau đó, trong ảnh, hãy nhấp vào nhãn bạn muốn thêm hoặc nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm để tạo nhãn mới.
  • Cách thay đổi nhãn:
   1. Trên nhãn khuôn mặt, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.
   2. Trong mục “Có thể thêm”, trên nhãn khuôn mặt, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
   3. Chọn một nhãn khuôn mặt bạn muốn thêm.
 6. Nhấp vào Xong.

Trang liên quan

Không thể tìm thấy ảnh của bạn? Nhận trợ giúp tìm ảnh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false