Търсене по хора, неща и места в снимките ви

Търсете в снимките си каквото и да е. Можете например да търсите:

 • сватбата, на която бяхте миналото лято;
 • най-добрия си приятел;
 • домашен любимец;
 • любимия си град.

Забележка: Някои функции може да не са налице във всички държави.

Преди да започнете

Изтеглете и инсталирайте приложението Google Снимки.

Търсене в снимките ви

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. В полето в горната част въведете търсеното, като например:
  • Ню Йорк;
  • име или псевдоним, ако сте обозначили с етикет хора или домашни любимци.

Намиране на снимки на хора или домашни любимци и прилагане на етикет

За да търсите и управлявате снимките си по-лесно, можете да приложите етикет към хората или домашните любимци, разпознати от Google Снимки.

Забележка: Тази функция не е налице във всички държави.

Стъпка 1: Намиране на снимки на хора или на домашни любимци

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете лентата за търсене в горната част.
 4. Под списъка със скорошни или предложени търсения ще видите ред с лица. За да видите снимките с някое лице, докоснете го.
  • За да видите още лица, докоснете „Напред“ Напред.

Ако не виждате ред с лица:

Съвет: За да намерите снимки на човек, без да търсите, докоснете Албуми и след това Хора.

Стъпка 2: Прилагане на етикет

 1. В горната част на група с подобни лица докоснете Добавете име.
 2. Въведете име или псевдоним.

Ще можете да търсите този етикет чрез функцията за търсене. Само вие виждате избраните от вас частни етикети за лица дори ако споделите снимките.

Съвет: За да намерите снимки, без да търсите, докоснете Албуми. В горната част можете да докоснете Хора, Места или Неща.

Изключване или включване на групирането на лица

Можете да спрете групирането на подобни лица в снимките си.

Ако изключите групирането на лица, изтривате:

 • групите с подобни лица в профила си;
 • моделите на лица, използвани за създаването на тези групи;
 • създадените от вас етикети за лица.

За да изключите или включите групирането на лица:

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете менюто и след това Настройки и след това Групиране на подобни лица.
 4. Изключете или включете Групиране на лица.
  • За да изключите групирането на лица само за домашни любимци, изключете Показване на хора с домашни любимци.

Съвети за напреднали

Комбиниране на групи с подобни лица

Ако един и същ човек е в няколко групи, можете да ги обедините.

 1. Обозначете с етикет една от групите с подобни лица, като използвате име или псевдоним.
 2. Обозначете другата група с подобни лица със същото име или псевдоним, като го изберете от предложенията.
 3. Когато потвърдите второто име или псевдоним, Google Снимки ще ви попита дали искате да обедините групите с подобни лица.

Също така може да получите предложение да обедините две групи с подобни лица. Ако те са за един и същ човек, докоснете Да.

Промяна или премахване на етикет

Можете да редактирате или премахвате етикетите си за групи с подобни лица.

 • За да промените етикет: Докоснете „Още“ и след това Редактиране на етикета за име.
 • За да премахнете етикет: Докоснете „Още“ и след това Премахване на етикета за име.
Премахване на група с подобни лица от страницата за търсене

Ако не искате да виждате определена група с подобни лица на страницата си за търсене, можете да я премахнете.

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете лентата за търсене в горната част.
 4. Докоснете „Напред“ Напред до реда с лица.
 5. Докоснете „Още“ горе вдясно и след това Скриване и показване на хора.
 6. Докоснете лицата, които искате да скриете. За да покажете дадено лице, докоснете квадратчето отново.
 7. Докоснете Готово горе вдясно.
Премахване на елемент от група

Ако видите снимка, която е в неправилната група, можете да я извадите от там.

 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Влезте в профила си в Google.
 3. Докоснете лентата за търсене в горната част.
 4. Докоснете „Напред“ Напред.
 5. Изберете групата с подобни лица, от която искате да премахнете нещо.
 6. Докоснете „Още“ и след това Премахване на резултати.
 7. Изберете снимките или видеоклиповете, които искате да премахнете от групата.
 8. Докоснете Премахване горе вдясно.

Съвет: Ако премахнете елемент от група, видеоклипът или снимката няма да се изтрият от библиотеката ви в Google Снимки.

Промяна на основната снимка
 1. Отворете приложението Google Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете лентата за търсене в горната част.
 3. Докоснете „Напред“ Напред до реда с лица.
 4. Докоснете група с подобни лица.
 5. Докоснете „Още“ горе вдясно и след това Промяна на основната снимка.
 6. Изберете снимка, която да бъде основна.
Научете за моделите на лица

Групирането на лица се извършва в три стъпки:

 • Определяме дали дадена снимка съдържа лице.
 • Ако функцията за групиране на лица е включена, чрез алгоритмични модели се предвижда подобието на различни изображения и се определя дали две изображения показват едно и също лице.
 • Снимките, които вероятно съдържат едно и също лице, се групират заедно. Винаги можете да премахнете снимка от група, ако смятате, че тя не е правилната.

Когато групирането на лица е включено, Google Снимки може също да добавя снимки към определена група въз основа на други характеристики. Например ако снимките са заснети скоро една след друга или се установи, че даден човек в различните снимки е облечен еднакво, когато лицето му не се вижда.

Групи с подобни лица, етикети за лица и споделяне

 • Етикетите за лица са частни за всеки профил и не се споделят между профилите.
 • Групите с подобни лица не се споделят, когато споделяте снимки.
 • По подразбиране само вие виждате групите с подобни лица и етикетите за лица в профила си.
 • Можете да обозначите група с подобни лица с етикет „Аз“ и да помогнете на приложенията Google Снимки на контактите ви да разпознават по-лесно лицето ви в снимки. Това помага на контактите ви да получават предложения за споделяне на ваши снимки с вас. Научете как да обозначите с етикет група с подобни лица.

Когато групирането на лица е включено, ни съобщавате, че искате да създадем модел на лицето ви.

За да изтриете моделите, изключете Групиране на лица.

Премахване, добавяне или промяна на етикети на хора и домашни любимци в снимките ви
Ако Google Снимки пропусне или неправилно групира снимка, можете да промените, премахнете или добавите снимка към група с подобни лица.
Тази функция не е налице във всички държави.

Промяна на групата с подобни лица, в която е дадена снимка

Можете да добавите, премахнете или промените етикет на лице, когато Google Снимки означи с етикет неправилен човек или домашен любимец.
 1. Отворете приложението Google Снимки Снимки на телефона или таблета си с Android.
 2. Изберете снимка и след това докоснете менюто Меню.
 3. Превъртете до „Хора“ и докоснете „Редактиране“ Edit.
 4. Премахнете, добавете или променете етикет:
  • За да премахнете етикет: Докоснете „Премахване“ Remove в етикета на лице.
  • За да добавите етикет: Под „Налице за добавяне“ докоснете „Добавяне“ Добавяне в етикета на лице. След това в снимката докоснете етикет, който да добавите, или изберете „Добавяне“ Добавяне, за да създадете нов етикет.
  • За да промените етикет:
   1. В етикета на лице докоснете „Премахване“ Remove.
   2. Под „Налице за добавяне“ докоснете „Добавяне“ Добавяне в етикета на лице.
   3. Изберете етикет на лице, който да добавите.
 5. Докоснете Готово.

Сродна страница

Не можете да откриете снимките си? Получете помощ за намирането им.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?