Quản lý các thẻ đề xuất

Bạn có thể nhận thẻ đề xuất trong mục Tiện ích của Google Photos. 

Xem các thẻ đề xuất

Trong mục "Tiện ích" của Google Photos, bạn có thể:

  • Tìm thẻ đề xuất hoặc thêm ảnh vào album/mục lưu trữ.
  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com.
  2. Ở bên trái, hãy chọn Tiện ích .
  3. Bạn có thể nhận được đề xuất chuyển ảnh vào mục Lưu trữ, chuyển vào Album hoặc xoay ảnh.

Nếu không có bất kỳ thẻ nào trong số này, thì bạn không có đề xuất nào để xem.

Mẹo: Trên máy tính,  bạn có thể truy cập vào photos.google.com/managelibrary để xem các đề xuất. 

Xóa thẻ

Để xóa một thẻ, hãy nhấp vào "x" để đóng thẻ đó Xóa.

Tắt thẻ

Cách tắt đề xuất:

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào photos.google.com/settings.
  2. Nhấp vào Đề xuất.
  3. Tắt loại thẻ đề xuất mà bạn không muốn nhận.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false