Správa kariet Asistenta

V sekcii Asistent aplikácie Fotky Google sa môžu zobrazovať návrhy albumov alebo návrhy na archiváciu, diela a ďalšie položky.

Kontrola Asistenta

Pomocou sekcie Asistent vo Fotkách Google môžete:

  • zobraziť efekty, ktoré boli vytvorené pre vás z vašich fotiek a videí,
  • pripomenúť si fotky spred jedného alebo dvoch rokov,
  • nájsť návrhy na pridanie fotiek do albumu alebo do archívu.

Zobrazenie sekcie Asistent

V počítači prejdite na stránku photos.google.com/assistant.

Ak chcete zobraziť ďalšie karty, odfoťte ďalšie fotky alebo nasnímajte ďalšie videá a potom ich zálohujte.

Typy kariet Asistenta

Uloženie diel

Keď pre vás niekto niečo vytvorí, napríklad film alebo animáciu, môžete to uložiť. Tu si môžete pozrieť diela, ktoré ste uložili.

Kontrola, či pre vás bolo niečo vytvorené

  1. V počítači prejdite na stránku photos.google.com/assistant.
  2. Hľadajte karty s textom ako Nový film alebo Nová štylizovaná fotka.
  3. V dolnej časti kliknite na položku Zobraziť neuložené diela (ak sa vám žiadne z týchto diel nezobrazujú, nemáte žiadne nové diela na zobrazenie).

Pridanie navrhovaných fotiek do albumu

Ak máte nové fotky, ktoré môžu súvisieť s existujúcim albumom, môže sa zobraziť karta Asistenta na pridanie týchto fotiek do albumu.

Pred pridaním fotiek do albumu môžete fotky aj album skontrolovať. 

Presunutie fotiek do archívu

Ak máte fotky dokumentov, potvrdení alebo čohokoľvek, čo nechcete vidieť v knižnici Fotiek, môžete použiť kartu Asistenta a presunúť tieto fotky do archívu.

Skôr ako fotky skryjete, ich môžete skontrolovať.

Odstránenie karty Asistenta

Ak chcete odstrániť kartu Asistenta, kliknite na položku Zavrieť Odstrániť.

Zastavenie zobrazovania kariet Asistenta

Zastavenie zobrazovania návrhov, diel alebo kariet Pripomeňte si tento deň:

  1. V počítači prejdite na stránku photos.google.com/settings.
  2. Kliknite na položku Karty Asistenta Šípka nadol.
  3. Na karte Asistenta, ktorá sa už nemá zobrazovať, kliknite na prepínač.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?