Spravovanie diel, návrhov a kariet Pripomeňte si

V sekcii Pre vás aplikácie Fotky Google sa môžu zobrazovať návrhy albumov alebo návrhy na archiváciu, diela a ďalšie položky.

Pomocou sekcie Pre vás vo Fotkách Google môžete:

  • nájsť efekty, ktoré boli vytvorené pre vás z vašich fotiek a videí,
  • pripomenúť si fotky spred jedného alebo dvoch rokov,
  • nájsť návrhy alebo pridať fotky do albumu či do archívu,
  • uvoľniť priestor v zariadení, ak používate telefón alebo tablet.

Kontrola diel, návrhov a ďalších položiek

V počítači prejdite na photos.google.com/foryou.

Typy kariet Pre vás

Tip: Ak chcete zobraziť ďalšie karty, odfoťte ďalšie fotky alebo nasnímajte ďalšie videá a potom ich zálohujte.

Uloženie diel

Keď pre vás niekto niečo vytvorí, napríklad film alebo animáciu, môžete to uložiť. Tu si môžete pozrieť diela, ktoré ste uložili.

Kontrola, či pre vás bolo niečo vytvorené

  1. V počítači prejdite na photos.google.com/foryou
  2. Hľadajte karty s textom ako Nový film alebo Nová štylizovaná fotka.
  3. V dolnej časti kliknite na Zobraziť neuložené diela
Ak sa vám žiadna z týchto položiek nezobrazuje, nemáte žiadne diela na zobrazenie.

Pridanie navrhovanej fotky do albumu

Ak máte nové fotky, ktoré môžu súvisieť s existujúcim albumom, môže sa zobraziť karta Pre vás na pridanie týchto fotiek do albumu.

Pred pridaním fotiek do albumu môžete fotky aj album skontrolovať.

Presunutie fotiek do archívu

Ak máte fotky dokumentov, potvrdení alebo čohokoľvek, čo nechcete vidieť v knižnici Fotiek, môžete použiť kartu Pre vás a presunúť tieto fotky do archívu.

Skôr ako fotky skryjete, ich môžete skontrolovať. Ďalšie informácie o archivovaní fotiek

Odstránenie karty

Ak chcete kartu odstrániť, kliknite na Odstrániť Odstrániť.

Zastavenie zobrazovania kariet

Ak chcete zastaviť zobrazovanie návrhov, diel alebo kariet Pripomeňte si tento deň:

  1. V počítači prejdite na photos.google.com/settings.
  2. Kliknite na Návrhy.
  3. Návrh, ktorý nechcete, vypnite.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?