Sắp xếp tài liệu vào các album hữu ích

Bạn có thể dùng Google Photos để tự động sắp xếp tài liệu vào các album hữu ích như ảnh chụp màn hình, giấy tờ tuỳ thân, biên nhận và thông tin sự kiện.

Tìm album ảnh tự động cho tài liệu

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm .
 3. Vuốt xuống mục "Tài liệu".
 4. Nhấn vào Xem tất cả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy album ảnh tự động, bạn có thể:

 • Kiểm tra để đảm bảo bạn đã bật tính năng sao lưu. Album tự động chỉ áp dụng cho ảnh đã sao lưu. Tìm hiểu cách bật hoặc tắt tính năng sao lưu.
 • Kiểm tra lại sau. Một số loại tài liệu có thể mất chút thời gian thì mới được sắp xếp vào album tương ứng.

Bật hoặc tắt chế độ lưu trữ tự động

Quan trọng: Thời gian tồn tại của ảnh được tính từ ngày tạo, chứ không phải từ ngày được chia sẻ.

Khi bạn bật tính năng tự động lưu trữ, ảnh chụp các tài liệu cũ hơn 30 ngày sẽ bị ẩn khỏi chế độ xem ảnh và chỉ xuất hiện trong các album tự động chứa tài liệu của bạn. Nếu bạn tắt tính năng tự động lưu trữ, những mục được lưu trữ trước đó vẫn sẽ được lưu trữ. Tìm hiểu cách huỷ lưu trữ các mục.

Cách bật hoặc tắt tính năng tự động lưu trữ:

 1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Tìm kiếm .
 3. Vuốt xuống mục "Tài liệu".
 4. Nhấn vào một danh mục.
 5. Bật hoặc tắt chế độ Lưu trữ sau 30 ngày.

Mẹo: Để lưu trữ từng ảnh trong một album theo cách thủ công, hãy chạm và giữ để chọn ảnh rồi nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Thêm sau đó Chuyển đến Kho lưu trữ.

Thông tin có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính