Grupowanie dokumentów w przydatne albumy

Możesz korzystać ze Zdjęć Google, aby automatycznie grupować dokumenty w przydatne albumy, takie jak zrzuty ekranu, dokumenty tożsamości, rachunki i informacje o wydarzeniach.

Znajdowanie automatycznych albumów ze zdjęciami do dokumentów

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
  2. Na dole kliknij Szukaj .
  3. Przesuń palcem w dół do sekcji „Dokumenty”.
  4. Kliknij Wyświetl wszystko.

Wskazówka: jeśli nie możesz znaleźć automatycznych albumów ze zdjęciami, możesz wykonać te czynności:

Włączanie i wyłączanie automatycznego archiwizowania

Ważne: wiek zdjęcia jest liczony od daty jego utworzenia, a nie od daty jego udostępnienia.

Gdy włączysz automatyczne archiwizowanie, zdjęcia dokumentów starszych niż 30 dni będą ukryte w widoku Zdjęcia i będą dostępne tylko w automatycznych albumach dokumentów. Jeśli wyłączysz automatyczne archiwizowanie, wszystkie wcześniej zarchiwizowane elementy pozostaną zarchiwizowane. Dowiedz się, jak przywrócić elementy z archiwum

Aby włączyć lub wyłączyć automatyczne archiwizowanie:

  1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia na urządzeniu z Androidem.
  2. Na dole kliknij Szukaj .
  3. Przesuń palcem w dół do sekcji „Dokumenty”.
  4. Kliknij kategorię.
  5. Włącz lub wyłącz opcję Archiwizuj po 30 dniach.

Wskazówka: aby ręcznie zarchiwizować pojedyncze zdjęcia z albumu, naciśnij i przytrzymaj, aby je wybrać, a następnie kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś do archiwum.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne