Edytowanie zdjęć i filmów w aplikacji Zdjęcia Google na Androida na Chromebooku

W aplikacji Zdjęcia Google na Androida na Chromebooku możesz edytować zdjęcia i materiały wideo oraz tworzyć filmy z najciekawszymi momentami.

Ważne:

Edytowanie i ulepszanie zdjęcia lub filmu

Ważne: niektóre funkcje, takie jak Magiczny edytor, Magiczna gumka i Usuń rozmycie, są dostępne tylko dla użytkowników Chromebooka Plus w aplikacji Zdjęcia Google na Androida. Dowiedz się więcej o funkcjach edycji dostępnych na Chromebooku Plus

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia.
 2. Wybierz element (zdjęcie lub film), który chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj .
 4. Wybierz narzędzie do edycji, w którym chcesz edytować zdjęcie lub film. Oto niektóre z dostępnych funkcji:
  • Sugestie : podaje sugestie dotyczące ulepszonych narzędzi do edycji, takich jak Portret i Wyostrzenie kolorów.
  • Narzędzia : wybierz inne narzędzia do edycji, np. rozmycie portretowe czy Niebo.
  • Dostosuj : możesz ręcznie wprowadzić bardziej szczegółowe zmiany w ustawieniach Jasność, Kontrast i Cienie.
  • Filtry Filtr: możesz dodać gotowe filtry, aby ożywić zdjęcia i filmy.
  • Znacznik : możesz ręcznie dodać do zdjęć pismo odręczne lub tekst.
 5. Gdy skończysz, kliknij Zapisz u góry strony. Najnowsza wersja z ostatnimi zmianami zostanie zapisana, zastępując pierwotny plik.

Wskazówka: jeśli nie możesz znaleźć dodatkowych narzędzi do edycji, takich jak magiczna gumka :

 1. Sprawdź, czy masz połączenie z Wi-Fi i czy Twoje urządzenie ma odpowiednio dużo wolnej pamięci.
 2. Wybierz obraz w Zdjęciach Google i kliknij Edytuj . Możesz otrzymać powiadomienie o aktualizacji.
 3. Po kilku minutach zamknij aplikację i otwórz ją ponownie.
 4. Aby jeszcze raz sprawdzić narzędzia do edycji, wybierz obraz i kliknij Edytuj .

Aby jeszcze raz sprawdzić narzędzia do edycji, wybierz obraz i kliknij Edytuj .

Dostępne funkcje edycji

Niektóre funkcje edycji w Zdjęciach Google:

 • Aby dostosować pozycję i jasność źródła światła na portrecie, kliknij Światło portretowe .
 • Aby dostosować rozmycie tła, kliknij Rozmycie .
  • Aby określić, które obszary na zdjęciu mają być rozmyte, kliknij Głębię .
 • Aby wybrać spośród kilku palet kolorów i dostosować kolory oraz kontrast na niebie, kliknij Niebo .
 • Aby zmniejszyć nasycenie tła i pozostawić pierwszy plan w kolorze, kliknij Skoncentrowany kolor .
 • Aby poprawić jasność i kontrast całego zdjęcia, a przy tym uzyskać jego optymalny wygląd, wybierz HDR .

Wskazówka: do wykorzystania masz jeszcze więcej funkcji edycji. Dowiedz się więcej o edytowaniu zdjęć i filmów

Tworzenie zdjęcia filmowego
 1. Na Chromebooku Plus otwórz Zdjęcia Zdjęcia.
 2. Kliknij Narzędzia.
 3. W sekcji „Utwórz nowe” kliknij Zdjęcie filmowe.
 4. Wybierz zdjęcie.
 5. U dołu kliknij Zapisz.
Tworzenie i edytowanie kolaży w Zdjęciach Google

Kolaże można tworzyć i edytować przy użyciu zdjęć z biblioteki Zdjęć Google w aplikacji lub w internecie. Aby edytować kolaże na urządzeniu mobilnym, skorzystaj z aplikacji Zdjęcia Google. Niektóre funkcje nie są dostępne w przeglądarce.

Krok 1. Wybierz zdjęcia

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia.
 2. Wybierz maksymalnie 6 zdjęć.
 3. Na dole kliknij Dodaj do Utwórz a potem Kolaż.

Krok 2. Wybierz projekt i edytuj zdjęcia

Zanim zapiszesz kolaż, możesz wyedytować, obrócić i zmodyfikować rozmiar zdjęć, a także zmienić ich kolejność w kolażu.

 1. Wybierz projekt kolażu.
 2. Wyedytuj zdjęcia.
  • Aby zastąpić zdjęcie:
   1. Kliknij zdjęcie, które chcesz zastąpić a potem Zastąp.
   2. Wybierz nowe zdjęcie.
   3. Kliknij Gotowe.
  • Aby edytować zdjęcie, kliknij je a potem Edytuj.
  • Aby obrócić zdjęcie:
   1. Naciśnij i przytrzymaj zdjęcie.
   2. Obracaj je, aż znajdzie się w odpowiednim położeniu.
  • Powiększanie i zmniejszanie kadru: ściągnij palce do siebie, aby zmniejszyć obraz, lub rozsuń palce, aby go powiększyć.
  • Zmiana kolejności zdjęć: naciśnij i przytrzymaj zdjęcie, a następnie przeciągnij je w wybrane miejsce.

Krok 3. Sprawdź i zapisz kolaż

Gdy wybierzesz układ kolażu i wprowadzisz zmiany w zdjęciach, kliknij Zapisz, aby zapisać kolaż.

Krok 4. Znajdź kolaże

 1. Otwórz Zdjęcia Google Zdjęcia na Chromebooku.
 2. U dołu kliknij Szukaj .
 3. W sekcji „Kompozycje” kliknij Zapisane kompozycje.

Tworzenie filmu z najciekawszymi momentami

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia.
 2. Kliknij Kompozycje .
 3. Wybierz Utwórz nowy Dodaj a potem Film .
  • Aby utworzyć sugerowany film z najciekawszymi momentami, wybierz opcjonalny gotowy motyw.
  • Możesz też kliknąć Nowy film i wybrać zdjęcia oraz klipy wideo, które chcesz do niego dodać.

Wskazówka: aby utworzyć filmy z najciekawszymi momentami, możesz też otworzyć Menu z aplikacjami i wyszukać „film”.

Dodawanie zdjęć lub klipów wideo do filmu z najciekawszymi momentami

U dołu ekranu znajdziesz scenorys filmu z najciekawszymi momentami. Do scenorysu możesz dodawać zdjęcia i klipy wideo. Możesz je też przeciągać i upuszczać, aby ustawić je w odpowiedniej kolejności.

 1. Wybierz Dodaj Dodaj.
 2. Wybierz nowe zdjęcie lub film .
Edytowanie zdjęć i klipów wideo w filmie z najciekawszymi momentami
 1. Kliknij klip, aby wybrać zdjęcie lub film.
 2. W panelu edycji wybierz narzędzie, którego chcesz użyć. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco.
 3. Aby zamknąć panel edycji, kliknij .
Dodawanie muzyki do filmu z najciekawszymi momentami
 1. Wybierz Dodaj Dodaj.
 2. U góry kliknij Dodaj ścieżkę dźwiękową.
 3. Kliknij Moja muzyka lub Motywy muzyczne.
  • Aby dodać muzykę z osobistej biblioteki, kliknij Moja muzyka.
  • Aby dodać muzykę dostępną w bibliotece ścieżek dźwiękowych aplikacji, kliknij Motywy muzyczne.
 4. Wybierz muzykę, którą chcesz dodać.

Dodatkowe funkcje dostępne na Chromebooku Plus

Jeśli masz Chromebooka Plus, możesz korzystać z dodatkowych funkcji edycji.

Magiczny edytor
Ważne:
 • Musisz używać Chromebooka Plus z ChromeOS w wersji 125 lub nowszej.
 • Opisywana funkcja jest nadal w fazie eksperymentalnej i może nie zawsze działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Użytkownicy Chromebooków Plus mogą zapisywać zmiany w Magicznym edytorze bez ograniczeń.

Możesz przesuwać i usuwać fragmenty zdjęcia oraz stosować kontekstowe gotowe ustawienia, takie jak „Niebo” czy „Złota godzina”.

Edytowanie zdjęcia za pomocą Magicznego edytora

 1. Na Chromebooku otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia.
 2. Kliknij zdjęcie, które chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj Regulacja głośności a potem Magiczny edytor.

Stosowanie kontekstowego gotowego ustawienia

 1. W trybie Magiczny edytor kliknij Gotowe ustawienia Edit Fix Auto.
 2. Wybierz gotowe ustawienie.
 3. Aby przewinąć opcje, przesuń palcem w lewo.
 4. Kliknij znacznik wyboru Done.
 5. Jeśli chcesz dalej edytować zdjęcie, powtórz kroki 1–3.
 6. Po zakończeniu edytowania kliknij Zapisz kopię.

Wskazówka: opcje gotowych ustawień zależą od zdjęcia. Nie wszystkie opcje są dostępne jednocześnie.

Przenoszenie lub usuwanie części zdjęcia albo zmiana jego rozmiaru

 1. W trybie Magiczny edytor kliknij, narysuj okrąg lub użyj pędzla, aby zaznaczyć fragment zdjęcia.
  1. Powiększanie dla lepszej dokładności
  2. Aby przenieść zaznaczony fragment, przytrzymaj go i przeciągnij w wybrane miejsce.
  3. Aby zmienić rozmiar zaznaczonego fragmentu, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift oraz:
   1. Naciśnij + na klawiaturze, aby powiększyć zaznaczony fragment.
   2. Naciśnij - na klawiaturze, aby zmniejszyć zaznaczony fragment.
  4. Aby usunąć zaznaczenie, kliknij Wymaż.
 2. Aby zastosować zmianę, kliknij znacznik wyboru Done.
 3. Jeśli chcesz dalej edytować zdjęcie, powtórz kroki 1–2.
 4. Po zakończeniu edytowania kliknij Zapisz kopię.

Wskazówka: wygenerowanie opcji dla zdjęcia w Magicznym edytorze może chwilę potrwać.

Magiczna gumka
Ważne: musisz używać Chromebooka Plus z ChromeOS w wersji 118 lub nowszej.
 1. W aplikacji Zdjęcia na Androida otwórz zdjęcie, które chcesz edytować.
 2. Kliknij Edytuj a potem Narzędzia a potem Magiczna gumka.
 3. Kliknij sugestię. Możesz też użyć okręgu lub pędzla, aby usunąć ze zdjęcia więcej zakłóceń.
 4. Aby zmieszać obiekty ze zdjęciem, kliknij Zakamufluj i użyj pędzla.
 5. Aby zakończyć, kliknij Gotowe.
Usuń rozmycie
Możesz poprawić rozmyte zdjęcia za pomocą funkcji Usuń rozmycie.
 1. Otwórz aplikację Zdjęcia Google Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj zdjęcie Regulacja głośności a potem Narzędzia a potem Usuń rozmycie.

Wskazówka: funkcji Wyraźne zdjęcie możesz użyć w przypadku nowych i starszych zdjęć.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne