Nhập ảnh vào thư viện của bạn

Bạn có thể nhập ảnh vào thư viện của mình theo nhiều cách.

Quan trọng: Tất cả dịch vụ của bên thứ ba giúp người dùng nhập ảnh vào Google Photos và duy trì trạng thái đủ điều kiện trong Chương trình Đối tác API của Google Photos đều có trong danh sách các lựa chọn nhập. Nội dung mô tả dịch vụ, chương trình khuyến mãi và biểu tượng đều do bên thứ ba tương ứng cung cấp. Những dịch vụ cung cấp hoạt động số hoá phương tiện vật lý phải được xử lý và xác minh thêm trước khi được đăng lên danh sách.

Nhập vào Google Photos trên thiết bị di động

  1. Mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tạo Thêm.
  3. Trong mục "Lấy ảnh", hãy nhấn vào Nhập từ nơi khác.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính