Ẩn ảnh và video nhạy cảm của bạn

Bạn có thể lưu ảnh và video nhạy cảm vào thư mục được phương thức khóa màn hình trên thiết bị bảo vệ trong ứng dụng Google Photos. Các mục trong Thư mục bị khóa sẽ không xuất hiện trong chế độ xem lưới của Photos, kỷ niệm, kết quả tìm kiếm hay album và sẽ không được cung cấp cho các ứng dụng khác trên thiết bị có quyền truy cập vào ảnh và video của bạn. 

Quan trọng:

 • Tính năng này chỉ có trên Android 6 trở lên.
 • Những người có quyền truy cập vào phương thức khóa màn hình thiết bị có thể mở khóa Thư mục bị khóa.
 • Ảnh và video trong Thư mục bị khóa trên thiết bị của bạn sẽ không được chuyển sang thiết bị khác trong quá trình chuyển dữ liệu qua cáp hoặc đám mây.
 • Nếu gỡ cài đặt ứng dụng Photos hoặc xóa dữ liệu ứng dụng Photos, thì bạn sẽ mất toàn bộ ảnh và video trong Thư mục bị khóa. Để lưu, hãy chuyển các ảnh và video đó ra khỏi Thư mục bị khóa trước khi bạn thực hiện thay đổi.

Thiết lập Thư mục bị khóa

Quan trọng: Bạn sẽ được nhắc thiết lập vào lần đầu tiên bạn di chuyển ảnh và video vào Thư mục bị khóa.
 1. Mở ứng dụng Google Photos Ảnh.
 2. Chuyển đến Thư viện sau đó Tiện ích sau đó Thư mục bị khóa .
 3. Nhấn vào Thiết lập Thư mục bị khóa.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để mở khóa thiết bị của bạn. Nếu thư mục trống, bạn sẽ thấy thông báo "Chưa có nội dung gì ở đây".

Lưu trực tiếp từ máy ảnh trên Pixel vào Thư mục bị khóa

Quan trọng: Tính năng này chỉ hoạt động trên các thiết bị Pixel 3 trở lên.

 1. Mở ứng dụng máy ảnh trên Pixel.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thư viện ảnh  sau đó Thư mục bị khóa  .
 3. Chụp ảnh. Ảnh bạn chụp khi đang bật Thư mục bị khóa  sẽ tự động được lưu vào Thư mục bị khóa.

Di chuyển ảnh hoặc video vào Thư mục bị khóa

Quan trọng: Bản sao lưu trên đám mây của các mục này sẽ bị xóa.
 1. Chọn ảnh và video bạn muốn đưa vào Thư mục bị khóa.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Di chuyển đến Thư mục bị khóa. 
 3. Nhấn vào Di chuyển.
Mẹo: Để di chuyển ảnh và video từ Thùng rác vào Thư mục bị khóa, trước tiên bạn cần khôi phục nội dung từ Thùng rác.

Tìm hiểu thêm về Thư mục bị khóa

Đâu là sự khác biệt giữa Thư mục bị khóa và Kho lưu trữ?
Ảnh và video đã lưu trữ sẽ vẫn xuất hiện khi bạn tìm kiếm trong Google Photos. Thư mục bị khóa giúp ẩn các mục này, đồng thời bảo vệ chúng bằng phương thức khóa màn hình trên thiết bị.
Tôi có thể làm gì với các mục trong Thư mục bị khóa?

Bạn có thể: 

 • Di chuyển ảnh và video ra khỏi Thư mục bị khóa
 • Xóa vĩnh viễn
 • Xem ảnh và video bất cứ lúc nào sau khi đã mở khóa thiết bị

Tôi không thể làm gì với ảnh và video trong Thư mục bị khóa?

Để tránh vô tình hiển thị ảnh và video nhạy cảm, bạn không thể làm những việc sau với nội dung trong Thư mục bị khóa của mình:

 • Thêm các mục vào album hoặc sách ảnh
 • Sao lưu ảnh và video
 • Chỉnh sửa ảnh và video hoặc hủy bỏ những thay đổi đã thực hiện trước khi ảnh và video được di chuyển vào Thư mục bị khóa
 • Chia sẻ ảnh và video trong Google Photos hoặc trong các ứng dụng khác như Instagram hoặc Facebook
 • Chuyển ảnh và video vào Thùng rác
 • Xem ảnh hoặc video mà thiết bị của bạn không thể hiển thị ở định dạng hoặc độ phân giải gốc

Quan trọng:

 • Ảnh và video mà bạn di chuyển vào Thư mục bị khóa sẽ bị loại bỏ khỏi các kỷ niệm và đơn đặt hàng ảnh in hiện có của bạn. Ảnh và video cũng sẽ không xuất hiện trên màn hình thông minh của Google như Nest Hub hoặc thông qua Chromecast, mặc dù có thể phải mất tới một giờ thì các ảnh và video này mới biến mất.
 • Ảnh và video trong Thư mục bị khóa sẽ không được truyền bằng phương thức truyền thiết bị USB – USB và không được giữ lại khi bạn đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu hoặc xóa dữ liệu ứng dụng.
 • Nếu bạn xóa ứng dụng Photos, thì Thư mục bị khóa và mọi ảnh và video trong đó cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn.
Tôi có thể tìm các mục trong Thư mục bị khóa ở đâu? 
Các mục mà bạn đã di chuyển vào Thư mục bị khóa sẽ nằm trong phần "Tiện ích" của thư viện ứng dụng Photos.

Các mục trong Thư mục bị khóa sẽ không xuất hiện ở đâu?

Để giữ bí mật các ảnh và video nhạy cảm của bạn, các mục trong Thư mục bị khóa:

 • Sẽ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, album, các mục được chia sẻ hay bất kỳ kỷ niệm mới nào.
 • Sẽ bị loại bỏ khỏi các kỷ niệm và bản nháp đơn đặt hàng ảnh in hiện có.
 • Không thể chia sẻ thông qua ứng dụng bên thứ ba.

Quan trọng: Ảnh và video nhạy cảm của bạn cũng sẽ không xuất hiện trên màn hình thông minh của Google như Nest Hub hoặc thông qua Chromecast, mặc dù có thể phải chờ tới một giờ thì các mục mới biến mất.

Tôi có thể xem các mục trong Thư mục bị khóa ở những nơi khác trên thiết bị Pixel của tôi được không? 
Để bảo vệ nội dung của bạn, không ứng dụng nào khác trên thiết bị của bạn có thể truy cập vào ảnh và video trong Thư mục bị khóa, trừ Google Photos và máy ảnh của thiết bị.
Tại sao mục mà tôi đã đưa vào Thư mục bị khóa lại xuất hiện ở các khu vực khác trong Photos? 
Khi bạn di chuyển ảnh hoặc video vào Thư mục bị khóa, chỉ mục gốc được di chuyển từ bất kỳ vị trí xuất hiện nào trong Google Photos. Sau khi di chuyển một mục vào Thư mục bị khóa, mọi bản sao mới vẫn giữ nguyên vị trí, bao gồm cả các mục nằm trong thùng rác, trừ trường hợp bạn cũng di chuyển hoặc xóa các mục đó.
Tại sao tôi không đủ điều kiện sử dụng Thư mục bị khóa? 
Thư mục bị khóa hiện không có sẵn trên các thiết bị được quản lý hoàn toàn và với một số loại tài khoản. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của thiết bị hoặc quản trị viên của tài khoản để biết thêm thông tin.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
105394
false