ซ่อนรูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดอ่อน

คุณสามารถบันทึกรูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดอ่อนไว้ในโฟลเดอร์ที่ได้รับการป้องกันโดยการล็อกหน้าจออุปกรณ์ภายในแอป Google Photos ได้ รายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกจะไม่ปรากฏในตารางกริด ความทรงจํา การค้นหา หรืออัลบั้มใน Photos นอกจากนี้แอปอื่นๆ ในอุปกรณ์ก็จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรูปภาพและวิดีโอของคุณด้วย 

สำคัญ:

 • ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะใน Android 6 ขึ้นไปเท่านั้น
 • ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์จะสามารถปลดล็อกโฟลเดอร์ที่ล็อก
 • ระบบจะไม่ย้ายรายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกซึ่งบันทึกไว้ในอุปกรณ์ไปยังอุปกรณ์เครื่องอื่นระหว่างการโอนข้อมูลผ่านสายเคเบิลหรือระบบคลาวด์
 • หากถอนการติดตั้งแอป Photos หรือล้างข้อมูลในแอป Photos คุณจะสูญเสียรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ล็อก หากต้องการบันทึกรายการเหล่านี้ ให้นํารายการออกจากโฟลเดอร์ที่ล็อกก่อนจะทําการเปลี่ยนแปลง

สร้างโฟลเดอร์ที่ล็อก

สําคัญ: ครั้งแรกที่คุณพยายามย้ายรูปภาพและวิดีโอไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อก ระบบจะแสดงข้อความให้คุณตั้งค่าโฟลเดอร์
 1. เปิดแอป Google Photos Photos
 2. ไปที่คลังภาพ จากนั้น ยูทิลิตี จากนั้น โฟลเดอร์ที่ล็อก
 3. แตะตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ล็อก
 4. ทําตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์ หากโฟลเดอร์ว่างเปล่า คุณจะเห็นข้อความ "ยังไม่มีข้อมูลใดๆ"

บันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อกจากกล้องของ Pixel โดยตรง

สําคัญ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์ Pixel 3 ขึ้นไปเท่านั้น

 1. เปิดแอปกล้องถ่ายรูปของ Pixel
 2. ที่มุมขวาบน ให้แตะแกลเลอรีรูปภาพ  จากนั้น โฟลเดอร์ที่ล็อก
 3. ถ่ายรูป ระบบจะบันทึกรูปภาพที่ถ่ายด้วยโฟลเดอร์ที่ล็อก ไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ย้ายรูปภาพหรือวิดีโอไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ล็อก

สําคัญ: ระบบจะลบข้อมูลของรายการเหล่านี้ที่สำรองไว้ในระบบคลาวด์
 1. เลือกรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการในโฟลเดอร์ที่ล็อก
 2. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อก 
 3. แตะย้าย
เคล็ดลับ: หากต้องการย้ายรูปภาพและวิดีโอจากถังขยะไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อก ให้คืนค่าเนื้อหาจากถังขยะก่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์ที่ล็อก

โฟลเดอร์ที่ล็อกและที่เก็บถาวรต่างกันอย่างไร
รูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้จะยังคงปรากฏเมื่อคุณค้นหาใน Google Photos โฟลเดอร์ที่ล็อกจะซ่อนโฟลเดอร์ไว้และปกป้องด้วยการล็อกหน้าจออุปกรณ์ของคุณ
ฉันจะทําสิ่งใดกับรายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกได้บ้าง

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ 

 • ย้ายทางลัดออกจากโฟลเดอร์ที่ล็อก
 • ลบถาวร
 • หลังจากปลดล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณจะดูรายการเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ

สิ่งที่ไม่สามารถทำกับรายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกได้

เพื่อป้องกันไม่ให้รูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดอ่อนถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น คุณจะดําเนินการต่อไปนี้กับเนื้อหาในโฟลเดอร์ที่ล็อกไม่ได้

 • เพิ่มรายการลงในอัลบั้มหรือสมุดภาพ
 • สํารองข้อมูลรายการ
 • แก้ไขรายการหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำไว้ก่อนที่จะย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อก
 • แชร์รายการใน Google Photos หรือกับแอปอื่นๆ เช่น Instagram หรือ Facebook
 • ย้ายรายการไปที่ถังขยะ
 • ดูรูปภาพหรือวิดีโอที่อุปกรณ์ของคุณแสดงในรูปแบบหรือความละเอียดต้นฉบับไม่ได้

สำคัญ:

 • ระบบจะนำรูปภาพและวิดีโอที่คุณย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อกออกจากความทรงจําและคําสั่งซื้อรูปอัดที่มีอยู่ และจะไม่แสดงใน Smart Display ของ Google เช่น Nest Hub หรือผ่าน Chromecast แต่อาจใช้เวลาสูงสุด 1 ชั่วโมงกว่าที่รายการจะหายไป
 • ระบบจะไม่โอนรายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกผ่านการโอนระหว่าง USB กับ USB และจะไม่เก็บข้อมูลไว้เมื่อคุณรีเซ็ตอุปกรณ์เป็นค่าเริ่มต้นหรือล้างข้อมูลแอป
 • หากลบแอป Photos ระบบจะลบโฟลเดอร์ที่ล็อกและรายการต่างๆ ภายในโฟลเดอร์นั้นออกอย่างถาวรด้วย
ฉันจะค้นหารายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกได้จากที่ใด 
คุณสามารถดูรายการที่ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อกได้ในคลังภาพของแอป Photos ในส่วน "ยูทิลิตี"

รายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกจะไม่ปรากฏในส่วนใดบ้าง

หากต้องการเก็บรูปภาพและวิดีโอซึ่งมีความละเอียดอ่อนไว้เป็นส่วนตัว รายการในโฟลเดอร์ที่ล็อกจะไม่ปรากฏในส่วนต่อไปนี้

 • จะไม่ปรากฏในผลการค้นหา อัลบั้ม รายการที่แชร์ หรือความทรงจําใหม่
 • จะนำออกจากความทรงจำที่มีอยู่และคําสั่งซื้อรูปอัดฉบับร่าง
 • จะไม่สามารถแชร์ผ่านแอปของบุคคลที่สาม

สําคัญ: รูปภาพและวิดีโอที่มีความละเอียดอ่อนจะไม่แสดงใน Smart Display ของ Google เช่น Nest Hub หรือผ่าน Chromecast แต่อาจใช้เวลาสูงสุด 1 ชั่วโมงกว่าที่รายการจะหายไป

ฉันดูรายการจากโฟลเดอร์ที่ล็อกในส่วนอื่นๆ ของอุปกรณ์ Pixel ได้ไหม 
แอปอื่นๆ ในอุปกรณ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการในโฟลเดอร์ที่ล็อก ยกเว้น Google Photos และกล้องถ่ายรูปของอุปกรณ์ เพื่อปกป้องเนื้อหาของคุณ
เหตุใดรายการที่ฉันเพิ่มไว้ในโฟลเดอร์ที่ล็อกจึงแสดงในส่วนอื่นๆ ของ Photos 
เมื่อย้ายรูปภาพหรือวิดีโอไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อก ระบบจะย้ายเฉพาะรายการต้นฉบับจากทุกตําแหน่งที่ปรากฏใน Google Photos หลังจากย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ที่ล็อกแล้ว สําเนาใหม่จะยังอยู่ในตําแหน่งที่จัดเก็บไว้ โดยรวมถึงรายการในถังขยะ เว้นแต่คุณจะย้ายหรือลบออกด้วยเช่นกัน
ทําไมฉันจึงไม่มีสิทธิ์ใช้โฟลเดอร์ที่ล็อก 
ขณะนี้โฟลเดอร์ที่ล็อกจะใช้ไม่ได้ในอุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจรและในบัญชีบางประเภท โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของอุปกรณ์หรือผู้ดูแลระบบของบัญชีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
105394
false
false