Ukrywanie poufnych zdjęć i filmów

W aplikacji Zdjęcia Google możesz zapisywać poufne zdjęcia i filmy w folderze chronionym przez blokadę ekranu urządzenia. Elementy umieszczone w Folderze zamkniętym nie pojawiają się w siatce zdjęć, wspomnieniach, wynikach wyszukiwania ani albumach i nie są dostępne dla innych aplikacji na urządzeniu, które mają dostęp do Twoich zdjęć i filmów.

Folder zamknięty jest chroniony przy użyciu standardowych metod szyfrowania Zdjęć Google. Więcej informacji o tym, jak Zdjęcia Google dbają o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych

Konfigurowanie Folderu zamkniętego

Ważne:

 • Osoby, które znają hasło do Twojego konta Google, mogą odblokować Folder zamknięty.
 • Jeśli utworzysz Folder zamknięty na urządzeniu mobilnym i nie włączysz tworzenia kopii zapasowej, elementy znajdujące się w tym folderze nie będą widoczne w internecie.
 • Ważne: gdy pierwszy raz spróbujesz przenieść zdjęcia i filmy do Folderu zamkniętego, zobaczysz prośbę o jego skonfigurowanie.
 1. Na komputerze otwórz photos.google.com.
 2. Kliknij Folder zamknięty.
 3. Kliknij Skonfiguruj Folder zamknięty.
  • Hasło do Folderu zamkniętego jest takie samo jak hasło do konta Google. Nie możesz użyć innego hasła do Folderu zamkniętego.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli Twój folder jest pusty, zobaczysz komunikat „Niczego tu jeszcze nie ma”.

Przenoszenie zdjęć i filmów do Folderu zamkniętego

Ważne:

 • Jeśli przeniesiesz elementy do Folderu zamkniętego na komputerze, będą one widoczne w Folderze zamkniętym na innych urządzeniach.
 • Gdy przenosisz zdjęcia i filmy do Folderu zamkniętego, powiązane elementy nie są przenoszone. Dotyczy to kopii, edytowanych wersji oraz udostępnionych zdjęć i filmów zapisanych przez inne osoby.
 1. W aplikacji Zdjęcia kliknij Zdjęcia.
 2. Wybierz zdjęcia i filmy, które chcesz umieścić w Folderze zamkniętym.
 3. U góry kliknij Więcej Więcej a potem Przenieś do folderu zamkniętego.
 4. Kliknij Przenieś.

Wskazówka: aby przenieść zdjęcia i filmy z kosza do Folderu zamkniętego, najpierw przywróć zawartość kosza.

Więcej informacji o Folderze zamkniętym

Różnica między Folderem zamkniętym a archiwum

Elementy umieszczone w Folderze zamkniętym są ukryte i chronione przez blokadę ekranu urządzenia lub hasło do konta Google. Zarchiwizowane elementy nadal mogą być dostępne.

Elementy w Folderach zamkniętych nie będą się wyświetlać podczas wyszukiwania w Zdjęciach Google, ale zarchiwizowane elementy już tak.

Co można zrobić z elementami w Folderze zamkniętym

Dostępne opcje:

 • przenieść pliki poza Folder zamknięty,
 • usuń je trwale,
 • znajdź je w Folderze zamkniętym po jego odblokowaniu.

Czego nie można zrobić z elementami w Folderze zamkniętym

Aby zapobiec przypadkowemu ujawnieniu poufnych zdjęć i filmów, w Folderze zamkniętym nie możesz:

 • dodawać elementów do albumu czy fotoksiążki;
 • modyfikować elementów ani przywracać zmian wprowadzonych przed przeniesieniem elementu do Folderu zamkniętego;
 • udostępniać elementów w Zdjęciach Google ani innych aplikacjach, takich jak Instagram czy Facebook;
 • przenosić elementów do kosza;
 • oglądać zdjęć ani filmów, których urządzenie nie może wyświetlić w pierwotnym formacie lub oryginalnej rozdzielczości.

Ważne:

 • Jeśli kopia zapasowa jest wyłączona, elementy w Folderze zamkniętym zapisane lokalnie na urządzeniu nie są przenoszone podczas transferów danych do chmury ani między urządzeniami USB.
 • Gdy tworzenie kopii zapasowych jest wyłączone, elementy w Folderze zamkniętym zostaną usunięte w przypadku wykonania 1 z tych czynności:
  • przywrócenie urządzeń do ustawień fabrycznych,
  • wyczyszczenie danych aplikacji,
  • usunięcie aplikacji Zdjęcia.
 • Aby zachować elementy w Folderze zamkniętym, włącz kopię zapasową Folderu zamkniętego lub utwórz kopię zapasowego każdego elementu w tym folderze.
W jaki sposób elementy w Folderze zamkniętym są wliczane do limitu miejsca na dane
Do limitu miejsca na dane wliczają się elementy w Folderze zamkniętym, które mają kopie zapasowe. Więcej informacji o miejscu na dane
Skąd można uzyskać dostęp do elementów w Folderze zamkniętym

Aby znaleźć elementy przeniesione do Folderu zamkniętego:

 • Na komputerze: kliknij Folder zamknięty.
 • Na urządzeniu mobilnym: wybierz Biblioteka a potem Zablokowane.

Skąd nie można uzyskać dostępu do elementów w Folderze zamkniętym

Aby zachować prywatność poufnych zdjęć i filmów, elementy umieszczone w Folderze zamkniętym:

 • nie pojawiają się w wynikach wyszukiwania, albumach, elementach udostępnionych ani nowych wspomnieniach;
 • są usuwane z istniejących wspomnień i roboczych zamówień odbitek;
 • nie mogą być udostępniane za pomocą aplikacji innych firm.

Ważne: Twoje poufne zdjęcia i filmy nie będą pojawiać się na inteligentnych ekranach Google, takich jak Nest Hub, ani przez Chromecasta (chociaż ich ukrycie może potrwać do godziny).

Dlaczego w innych obszarach Zdjęć mogą znajdować się kopie elementów z Folderu zamkniętego
Gdy przenosisz zdjęcie lub film do Folderu zamkniętego, tylko pierwotny element jest przenoszony z miejsca, w którym się znajduje w Zdjęciach Google. Po przeniesieniu elementu do Folderu zamkniętego wszystkie nowe kopie oraz kopie, które zostały utworzone lub zmodyfikowane wcześniej (w tym elementy w koszu), pozostają na swoich miejscach, chyba że je też przeniesiesz lub usuniesz.
Dlaczego użytkownik, któremu udostępniono treści, nadal może mieć do nich dostęp
Jeśli udostępnione zdjęcie zostało zapisane przez użytkownika, któremu zostało ono udostępnione, lub zostało zapisane automatycznie, zmiany wprowadzone w Twojej wersji tego zdjęcia nie zostaną zastosowane do jego kopii zapisanej przez innego użytkownika. Dotyczy to usunięcia lub przeniesienia pliku do Folderu zamkniętego, a także wszelkich innych zmian.
Więcej informacji o możliwości korzystania z Folderu zamkniętego
Folder zamknięty jest obecnie niedostępny na w pełni zarządzanych urządzeniach i niektórych typach kont. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem swojego urządzenia lub konta.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne