Απόκρυψη των ευαίσθητων φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ευαίσθητες φωτογραφίες και βίντεο σε έναν φάκελο που προστατεύεται από το κλείδωμα οθόνης της συσκευής σας στην εφαρμογή Φωτογραφίες Google. Τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο δεν θα εμφανίζονται στο πλέγμα, στις αναμνήσεις, στην αναζήτηση ή στα λευκώματα των Φωτογραφιών και δεν θα είναι διαθέσιμα σε άλλες εφαρμογές στη συσκευή σας, οι οποίες έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. 

Ο Κλειδωμένος φάκελος προστατεύεται από τις τυπικές πρακτικές κρυπτογράφησης των Φωτογραφιών Google. Μάθετε πώς οι Φωτογραφίες Google διατηρούν τα δεδομένα σας ιδιωτικά και ασφαλή.

Ρύθμιση Κλειδωμένου φακέλου

Σημαντικό:

 • Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας Google μπορούν να ξεκλειδώσουν τον Κλειδωμένο φάκελο.
 • Αν δημιουργήσετε έναν Κλειδωμένο φάκελο στην κινητή συσκευή σας και δεν ενεργοποιήσετε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, δεν θα μπορείτε να δείτε τα στοιχεία στον φάκελο στον ιστό.
 • Την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να μετακινήσετε φωτογραφίες και βίντεο στον Κλειδωμένο φάκελο, θα σας ζητηθεί να τον ρυθμίσετε.
 1. Στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση photos.google.com.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλειδωμένος φάκελος.
 3. Πατήστε Ρύθμιση Κλειδωμένου φακέλου.
  • Ο κωδικός πρόσβασης του Κλειδωμένου φακέλου είναι ο ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης στον Λογαριασμό σας Google. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για τον Κλειδωμένο φάκελο.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Αν ο φάκελος είναι κενός, θα εμφανίζεται η ένδειξη "Δεν έχουν προστεθεί στοιχεία εδώ".

Μετακίνηση φωτογραφιών ή βίντεο στον Κλειδωμένο φάκελο

Σημαντικό:

 • Αν μετακινήσετε στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο στον υπολογιστή σας, θα είναι ορατά στον Κλειδωμένο φάκελο στις άλλες συσκευές σας.
 • Όταν μετακινείτε φωτογραφίες και βίντεο στον Κλειδωμένο φάκελο, τα σχετικά στοιχεία δεν μετακινούνται. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντίγραφα, επεξεργασμένες εκδόσεις και κοινόχρηστες φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αποθηκεύσει άλλοι χρήστες.
 1. Από την εφαρμογή Φωτογραφίες, πατήστε Φωτογραφίες.
 2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε στον Κλειδωμένο φάκελο.
 3. Επάνω δεξιά, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μετακίνηση στον Κλειδωμένο φάκελο.
 4. Πατήστε Μετακίνηση.

Συμβουλή: Για να μετακινήσετε φωτογραφίες και βίντεο από τον Κάδο στον Κλειδωμένο φάκελο, θα πρέπει πρώτα να επαναφέρετε το περιεχόμενο από τον Κάδο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Κλειδωμένο φάκελο

Η διαφορά μεταξύ του Κλειδωμένου φακέλου και του Αρχείου

Ο Κλειδωμένος φάκελος διατηρεί τα στοιχεία κρυφά και προστατευμένα από το κλείδωμα οθόνης της συσκευής σας ή τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού Google. Τα αρχειοθετημένα στοιχεία εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα.

Τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο δεν θα εμφανίζονται όταν κάνετε αναζήτηση στις Φωτογραφίες Google, ενώ τα αρχειοθετημένα στοιχεία θα εμφανίζονται.

Τι μπορείτε να κάνετε με τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο

Μπορείτε:

 • Να τα μετακινήσετε από τον Κλειδωμένο φάκελο
 • Να τα διαγράψετε οριστικά
 • Να τα βρείτε μέσα στον Κλειδωμένο φάκελο μετά το ξεκλείδωμα

Τι δεν μπορείτε να κάνετε με τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο

Για να αποφευχθεί η ακούσια προβολή των ευαίσθητων φωτογραφιών και βίντεο, δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες στο περιεχόμενο του Κλειδωμένου φακέλου:

 • Προσθήκη στοιχείων σε ένα λεύκωμα ή άλμπουμ φωτογραφιών
 • Επεξεργασία στοιχείων ή επαναφορά αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη μετακίνηση ενός στοιχείου στον Κλειδωμένο φάκελο
 • Κοινοποίηση στοιχείων στις Φωτογραφίες Google ή σε άλλες εφαρμογές, όπως το Instagram ή το Facebook
 • Μετακίνηση στοιχείων στον Κάδο
 • Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο που η συσκευή σας δεν μπορεί να προβάλλει στην αρχική μορφή ή ανάλυση

Σημαντικό:

 • Αν η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι απενεργοποιημένη, τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο που είναι αποθηκευμένα τοπικά στη συσκευή σας δεν μεταφέρονται σε USB κατά τις μεταφορές σε συσκευή USB ή τις μεταφορές δεδομένων στο Cloud.
 • Αν η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι απενεργοποιημένη, τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο διαγράφονται σε περίπτωση:
  • Επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής
  • Εκκαθάρισης των δεδομένα εφαρμογών
  • Διαγραφής της εφαρμογής Φωτογραφίες
 • Για να διατηρήσετε τα στοιχεία του Κλειδωμένου φακέλου, ενεργοποιήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τον Κλειδωμένο φάκελο ή δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας μεμονωμένων στοιχείων στον Κλειδωμένο φάκελο.
Πώς υπολογίζονται τα στοιχεία του Κλειδωμένου φακέλου στο όριο του αποθηκευτικού σας χώρου
Τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο για τα οποία δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας υπολογίζονται στο όριο του αποθηκευτικού σας χώρου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του αποθηκευτικού χώρου.
Πού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο

Για να βρείτε στοιχεία που έχετε μετακινήσει στον Κλειδωμένο φάκελο:

 • Στον υπολογιστή σας: Κάντε κλικ στην επιλογή Κλειδωμένος φάκελος.
 • Στην κινητή συσκευή σας: Μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη και μετά Βοηθητικά προγράμματα και μετά Κλειδωμένος φάκελος.

Πού δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο

Προκειμένου οι ευαίσθητες φωτογραφίες και τα βίντεό σας να παραμείνουν ιδιωτικά, τα στοιχεία στον Κλειδωμένο φάκελο:

 • Δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης, στα λευκώματα, σε κοινόχρηστα στοιχεία ή σε νέες αναμνήσεις.
 • Καταργούνται από υπάρχουσες αναμνήσεις και πρόχειρες παραγγελίες εκτύπωσης.
 • Δεν είναι διαθέσιμα για κοινοποίηση μέσω εφαρμογών τρίτου μέρους.

Σημαντικό: Οι ευαίσθητες φωτογραφίες και τα βίντεο δεν θα εμφανίζονται σε έξυπνες οθόνες της Google, όπως το Nest Hub ή μέσω του Chromecast, αν και απαιτείται έως και μία ώρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία.

Γιατί μπορεί να βρείτε αντίγραφα των στοιχείων του Κλειδωμένου φακέλου σε άλλες περιοχές των Φωτογραφιών
Όταν μετακινείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στον Κλειδωμένο φάκελο, μόνο το αρχικό στοιχείο μετακινείται από όπου και αν εμφανίζεται στις Φωτογραφίες Google. Μετά τη μετακίνηση ενός στοιχείου στον Κλειδωμένο φάκελο, τυχόν νέα αντίγραφα ή αντίγραφα που δημιουργήσατε ή επεξεργαστήκατε στο παρελθόν παραμένουν στο σημείο όπου είναι αποθηκευμένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων στον κάδο, εκτός αν τα μετακινήσετε ή τα διαγράψετε και αυτά.
Γιατί ένας παραλήπτης με τον οποίο μοιράζεστε περιεχόμενο ενδέχεται να έχει ακόμα πρόσβαση
Αν μια κοινόχρηστη φωτογραφία αποθηκευτεί αυτόματα ή αποθηκευτεί από τον χρήστη με τον οποίο τη μοιραστήκατε, οτιδήποτε κάνετε στην έκδοση της κοινόχρηστης φωτογραφίας δεν θα εφαρμόζεται στο αντίγραφο που έχει αποθηκευτεί από τον άλλο χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές, διαγραφές ή μεταφορές στον Κλειδωμένο φάκελο.
Μάθετε σχετικά με την καταλληλότητά σας για τον Κλειδωμένο φάκελο
Ο Κλειδωμένος φάκελος δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμος σε πλήρως διαχειριζόμενες συσκευές και για συγκεκριμένους τύπους λογαριασμών. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της συσκευής σας ή τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για περισσότερες πληροφορίες.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
6770759518218577131
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
105394