Xem và chỉnh sửa Kỷ niệm hằng tháng

Chương trình Google Photos tạo ảnh và video nổi bật dựa trên những bức ảnh đẹp nhất bạn chụp, những chuyến đi đáng nhớ nhất bạn từng có và những khoảnh khắc ăn mừng của bạn.

Kỷ niệm hằng tháng có trên thiết bị Android, iPhone và iPad.

Chỉnh sửa tiêu đề chuyến đi hoặc sự kiện

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Photos Ảnh.
  2. Di chuyển đến kỷ niệm mà bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Chỉnh sửa tiêu đề của kỷ niệm.
  4. Nhập tiêu đề mới.

Xóa chuyến đi hoặc sự kiện

Quan trọng: Nếu bạn xoá một chuyến đi hoặc sự kiện thì chỉ có kỷ niệm bị xoá. Ảnh, video và album của bạn sẽ không bị xoá khỏi thư viện.

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Photos Ảnh.
  2. Mở kỷ niệm bạn muốn xoá.
  3. Ở dưới cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm.
  4. Nhấn vào Ẩn sau đó Xoá kỷ niệm này.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính