Nahrávanie hovorov pomocou telefónnej aplikácie

Telefónnou aplikáciou môžete:

 • kedykoľvek nahrávať hovory z neznámych čísiel,
 • kedykoľvek nahrávať hovory od vybraných kontaktov,
 • nahrať individuálny hovor.

Uložené nahrávky si môžete prehrávať. Môžete tiež prispôsobiť, ako dlho budú nahrané hovory uchovávané.

Dôležité: Nahrávanie hovorov podporujú iba určité zariadenia a operátori. V Pixeli nie je táto funkcia k dispozícii. Niektoré právne predpisy vyžadujú, aby všetci účastníci hovoru vyjadrili súhlas s jeho nahrávaním. Pred začatím hovoru sú účastníci upozornení, že sa hovor nahráva.

Ak chcete nahrávať telefonické hovory, musíte:

 • používať v zariadení Android 9 alebo novší;
 • používať najnovšiu verziu telefónnej aplikácie;
 • sa nachádzať v krajine alebo oblasti, v ktorej je nahrávanie hovorov podporované. Nahrávanie hovorov je bežne dostupné, ale nie vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Funkcie sa v rôznych krajinách či oblastiach líšia.

Zapnutie možnosti Vždy nahrávať pre neznáme čísla

Dôležité: Za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa nahrávania telefonických konverzácií zodpovedáte vy. Nahrávanie hovorov používajte zodpovedne a zapínajte ho iba v prípade potreby. Momentálne je automatické nahrávanie hovorov k dispozícii len v Indii.
 1. Otvorte v zariadení s Androidom telefónnu aplikáciu .
 2. Vpravo hore klepnite na Ďalšie možnosti Viac a potom Nastavenia a potom Nahrávanie hovorov.
 3. V sekcii Vždy nahrávať zapnite Čísla, ktoré nemáte v kontaktoch.
 4. Klepnite na Vždy nahrávať.

Zapnutie možnosti Vždy nahrávať pre vybrané kontakty

Dôležité: Za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa nahrávania telefonických konverzácií zodpovedáte vy. Nahrávanie hovorov používajte zodpovedne a zapínajte ho iba v prípade potreby. Momentálne je automatické nahrávanie hovorov k dispozícii len v Indii.
 1. Otvorte v zariadení s Androidom telefónnu aplikáciu .
 2. Vpravo hore klepnite na Ďalšie možnosti Viac a potom Nastavenia a potom Nahrávanie hovorov.
 3. V sekcii Vždy nahrávať klepnite na Vybrané čísla.
 4. Zapnite Vždy nahrávať vybrané čísla.
 5. Vpravo hore klepnite na Pridať Pridať.
 6. Vyberte kontakt.
 7. Klepnite na Vždy nahrávať.
 8. (Nepovinné): Zopakujte tieto kroky pri každom kontakte, ktorý chcete nahrávať.
Tip: Nahrávanie hovorov môžete zapnúť tiež otvorením určitého kontaktu. Klepnite v pravom dolnom rohu kontaktu na Upraviť kontakt a potom Vždy nahrávať hovory.

Spustenie nahrávania v rámci hovoru

Dôležité: Pri prvom nahrávaní hovoru sa vám zobrazí upozornenie, že musíte dodržiavať miestne právne predpisy týkajúce sa nahrávania hovorov. Mnoho jurisdikcií vyžaduje na nahrávanie hovoru súhlas všetkých strán.

Keď začnete nahrávať, obe strany budú sprístupnením informácií upozornené, že sa hovor nahráva. Zaistí sa tak ochrana súkromia všetkých používateľov. Keď nahrávanie zastavíte, obe strany budú sprístupnením informácií upozornené, že sa hovor už nenahráva.

 1. Otvorte telefónnu aplikáciu telefón.
 2. Zavolajte alebo prijmite hovor.
 3. Ak chcete hovor zaznamenať, klepnite na aktuálnej obrazovke hovoru na Nahrať Nahrať
 4. Zaznamenávanie zastavíte klepnutím na Zastaviť nahrávanie Zastaviť nahrávanie.

Upozornenie

Prebiehajúci hovor nemôžete nahrať:

 • pred tým, než ho prijmete;
 • ak je pozdržaný;
 • keď vytvoríte konferenčný hovor.

Vyhľadanie nahraného hovoru

Nahrávky sa ukladajú vo vašom zariadení, aby sa zaistila ich dôvernosť. Hovory sa neukladajú ani nezálohujú mimo zariadenia.

Nahrávku nájdete takto:

 1. Otvorte telefónnu aplikáciu telefón.
 2. Klepnite na Nedávne Nedávne.
 3. Klepnite na volajúceho, ktorého ste nahrali.
  • Ak ste nahrali posledný hovor: prejdite na prehrávač na obrazovke Nedávne.
  • Ak ste nahrali predchádzajúci hovor: klepnite na položku História. Potom vyberte v zozname hovorov požadovanú nahrávku.
 4. Klepnite na Prehrať Prehrať.
 5. Nepovinné: Ak chcete zdieľať nahraný hovor, klepnite na Zdieľať Zdieľanie cez Bluetooth.

Tip: Nahrané hovory môžete zdieľať s podporovanými aplikáciami, ako sú e‑mailové aplikácie alebo komunikátory.

Nastavenie obdobia uchovávania nahraných hovorov

Dôležité: Za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa nahrávania telefonických konverzácií zodpovedáte vy. Nahrávanie hovorov používajte zodpovedne a zapínajte ho iba v prípade potreby. Momentálne je automatické nahrávanie hovorov k dispozícii len v Indii.
 1. Otvorte v zariadení s Androidom telefónnu aplikáciu .
 2. Vpravo hore klepnite na Ďalšie možnosti Viac a potom Nastavenia a potom Nahrávanie hovorov.
 3. V sekcii Nahrávky klepnite na Odstrániť nahrávky.
 4. Nastavte, ako dlho chcete nahraný hovor uchovať, než bude automaticky odstránený.
 5. Klepnite na Potvrdiť.
Nepovinné: Ak chcete vymazať všetky nahrávky, klepnite na Odstrániť všetky nahrávky a potom Odstrániť.

Odstránenie nahraného hovoru

Dôležité: Za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa nahrávania telefonických konverzácií zodpovedáte vy. Nahrávanie hovorov používajte zodpovedne a zapínajte ho iba v prípade potreby. Momentálne je automatické nahrávanie hovorov k dispozícii len v Indii.
 1. Otvorte telefónnu aplikáciu .
 2. Klepnite na Nedávne Nedávne.
 3. Vyhľadajte číslo alebo kontakt nahraného hovoru, ktorý chcete odstrániť.
 4. Klepnite na položku História.
 5. V zozname hovorov nájdite nahrávanie a potiahnite doľava.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
97205