Gesprekken opnemen met de app Telefoon

Met de app Telefoon kun je:

 • gesprekken vanaf onbekende nummers altijd opnemen,
 • gesprekken van geselecteerde contacten altijd opnemen,
 • een afzonderlijk gesprek opnemen.
Tips:
 • Je kunt opgeslagen opnamen afspelen en ook aanpassen hoelang opgenomen gesprekken worden bewaard.
 • Aan de hand van de indicator voor gespreksopname kun je zien wanneer opname van gesprek actief is.

Belangrijk: Alleen bepaalde apparaten en providers ondersteunen gespreksopnamen. Deze functie is niet beschikbaar op de Pixel. Sommige wetten vereisen dat alle mensen die deelnemen aan het gesprek, toestemming geven voor opname. Vóór het gesprek krijgen de deelnemers een melding dat het wordt opgenomen.

Voor telefoongespreksopnamen geldt het volgende:

 • Je apparaat moet Android 9 of hoger hebben.
 • Je moet de nieuwste versie van de app Telefoon hebben.
 • Je moet je in een land of regio bevinden waar gespreksopnamen worden ondersteund. Opname van gesprekken is breed beschikbaar, maar niet in alle landen of regio's. De beschikbare functies verschillen per land of regio.

Altijd opnemen aanzetten voor onbekende nummers

Belangrijk: Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wetten voor telefoongespreksopnamen. Ga verantwoord om met de opnamefunctie voor gesprekken en zet deze alleen aan als het nodig is. Automatische opname van gesprekken is momenteel alleen beschikbaar in India.
 1. Open de app Telefoon  op je Android-apparaat.
 2. Tik rechtsboven op Meer opties Meer en dan Instellingen en dan Gespreksopnamen.
 3. Zet onder Altijd opnemen de optie Nummers die niet in je contacten staan aan.
 4. Tik op Altijd opnemen.

Altijd opnemen aanzetten voor geselecteerde contacten

Belangrijk: Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wetten voor telefoongespreksopnamen. Ga verantwoord om met de opnamefunctie voor gesprekken en zet deze alleen aan als het nodig is. Automatische opname van gesprekken is momenteel alleen beschikbaar in India.
 1. Open de app Telefoon  op je Android-apparaat.
 2. Tik rechtsboven op Meer opties Meer en dan Instellingen en dan Gespreksopnamen.
 3. Tik onder Altijd opnemen op Geselecteerde nummers.
 4. Zet Geselecteerde nummers altijd opnemen aan.
 5. Tik rechtsboven op Toevoegen Toevoegen.
 6. Kies een contact.
 7. Tik op Altijd opnemen.
 8. (Optioneel): Herhaal deze stappen voor elk contact dat je wilt opnemen.
Tip: Je kunt ook een contact openen om gespreksopname aan te zetten. Tik rechtsonder op de contactkaart op Contact bewerken en dan Gesprekken altijd opnemen.

Een opname starten vanuit een gesprek

Belangrijk: De eerste keer dat je een gesprek opneemt, word je erop gewezen dat je moet voldoen aan de lokale wetgeving over gespreksopnamen. In veel rechtsgebieden moeten alle partijen toestemming geven voor gespreksopnamen.

We willen de privacy van alle gebruikers beschermen. Als je begint met opnemen, krijgen beide partijen daarom een melding dat het gesprek wordt opgenomen. Als je stopt met opnemen, krijgen beide partijen een melding dat het gesprek niet meer wordt opgenomen.

 1. Open de app Telefoon .
 2. Bel iemand of wacht tot je wordt gebeld.
 3. Tik op het scherm van het actieve gesprek op Opnemen Opnemen om je gesprek op te nemen.
 4. Tik op Opname stoppen Opname stoppen om de opname te stoppen.

Houd rekening met het volgende

Belangrijk: Als een gebruiker een gesprekslijst verwijdert, wordt de opname van het gesprek ook verwijderd.

Je kunt een actief gesprek niet opnemen:

 • totdat het gesprek wordt beantwoord,
 • als het gesprek in de wacht is geplaatst,
 • als je in een telefonische vergadering zit.

Een opgenomen gesprek vinden

Je opnamen worden op je apparaat opgeslagen, zodat ze privé blijven. Gesprekken worden niet opgeslagen en er wordt geen back-up van gemaakt buiten het apparaat.

Je opname vinden:

 1. Open de app Telefoon .
 2. Tik op Recent Recent.
 3. Tik op de beller die je hebt opgenomen.
  • Als je het meest recente gesprek hebt opgenomen: Ga naar het afspeelprogramma in het scherm Recent.
  • Als je een eerder gesprek hebt opgenomen: Tik op Geschiedenis. Selecteer dan de opname in de lijst met gesprekken.
 4. Tik op Afspelen Afspelen.
 5. Optioneel: Als je een opgenomen gesprek wilt delen, tik je op Delen Blauw icoon voor delen.

Tip: Je kunt opgenomen gesprekken delen met ondersteunde apps, zoals e-mail- of berichten-apps.

Instellen hoelang gesprekken bewaard moeten blijven

Belangrijk: Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wetten voor telefoongespreksopnamen. Ga verantwoord om met de opnamefunctie voor gesprekken en zet deze alleen aan als het nodig is. Automatische opname van gesprekken is momenteel alleen beschikbaar in India.
 1. Open de app Telefoon  op je Android-apparaat.
 2. Tik rechtsboven op Meer opties Meer en dan Instellingen en dan Gespreksopnamen.
 3. Tik onder Opnamen op Opnamen verwijderen.
 4. Stel in hoelang je een opgenomen gesprek wilt bewaren voordat het automatisch wordt verwijderd.
 5. Tik op Bevestigen.
Optioneel: Als je alle opnamen wilt verwijderen, tik je op Alle opnamen nu verwijderen en dan Verwijderen.

Een opgenomen gesprek verwijderen

Belangrijk: Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wetten voor telefoongespreksopnamen. Ga verantwoord om met de opnamefunctie voor gesprekken en zet deze alleen aan als het nodig is. Automatische opname van gesprekken is momenteel alleen beschikbaar in India.
 1. Open de app Telefoon .
 2. Tik op Recent Recent.
 3. Zoek het nummer of het contact van het opgenomen gesprek dat je wilt verwijderen.
 4. Tik op Geschiedenis.
 5. Zoek de opname in de lijst met gesprekken en swipe naar links.
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu