Nahrávání hovorů pomocí aplikace Telefon

Pomocí aplikace Telefon můžete:

 • Vždy zaznamenávat hovory z neznámých čísel.
 • Vždy zaznamenávat hovory od vybraných kontaktů.
 • Zaznamenávat jednotlivé hovory.

Uložené nahrávky si můžete přehrát. Můžete také nastavit, jak dlouho mají být nahrané hovory uloženy.

Důležité: Nahrávání hovorů podporují pouze některá zařízení a operátoři. Některé právní předpisy vyžadují, aby všichni účastníci hovoru poskytli souhlas s nahráváním. Před začátkem hovoru dostanou účastníci oznámení, že je hovor nahráván.

Požadavky pro nahrávání telefonních hovorů:

 • Zařízení musí používat systém Android 9 nebo novější.
 • Musíte používat nejnovější verzi aplikace Telefon.
 • Musíte být v zemi nebo oblasti, kde je nahrávání hovorů podporováno. Nahrávání hovorů není k dispozici všude. Funkce se liší podle země nebo oblasti.

Zapnutí možnosti Vždy nahrávat pro neznámá čísla

Důležité: Máte povinnost dodržovat všechny právní předpisy ohledně nahrávání telefonních konverzací. Používejte nahrávání hovorů zodpovědně a jen, když je to nutné.

 1. V zařízení Android otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a poté Nastavení a poté Nahrávání hovorů.
 3. V sekci Vždy nahrávat zapněte možnost Čísla, která nemáte v kontaktech.
 4. Klepněte na Vždy nahrávat.

Zapnutí možnosti Vždy nahrávat pro vybrané kontakty

Důležité: Máte povinnost dodržovat všechny právní předpisy ohledně nahrávání telefonních konverzací. Používejte nahrávání hovorů zodpovědně a jen, když je to nutné.

 1. V zařízení Android otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a poté Nastavení a poté Nahrávání hovorů.
 3. V sekci Vždy nahrávat klepněte na Vybraná čísla.
 4. Zapněte možnost Vždy nahrávat vybraná čísla.
 5. Vpravo nahoře klepněte na ikonu Přidat Přidat.
 6. Vyberte kontakt.
 7. Klepněte na Vždy nahrávat.
 8. (Volitelné:) Tyto kroky opakujte u každého kontaktu, který chcete nahrávat.
Tip: Nahrávání hovorů můžete zapnout také po otevření příslušného kontaktu. V pravém dolním rohu karty kontaktu klepněte na Upravit kontakta poté Vždy nahrávat hovory.

Zahájení nahrávání hovoru

Důležité: Při prvním nahrávání hovoru budete upozorněni na nutnost dodržování místních právních předpisů ohledně nahrávání hovorů. Mnohé jurisdikce vyžadují při nahrávání konverzací souhlas všech zúčastněných stran.

Když zahájíte nahrávání, obě strany uslyší oznámení, že se hovor nahrává. Cílem tohoto opatření je chránit soukromí uživatelů. Když nahrávání ukončíte, druhá strana uslyší oznámení, že nahrávání bylo ukončeno.

 1. Otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Někomu zavolejte nebo přijměte hovor.
 3. Pokud chcete hovor nahrát, na obrazovce probíhajícího hovoru klepněte na Nahrát Nahrát
 4. Chcete-li nahrávání zatavit, klepněte na Zastavit nahrávání Zastavit nahrávání.

Upozornění

Probíhající hovor nelze zaznamenat:

 • Pokud volající hovor ještě nepřijal.
 • Pokud je hovor podržen.
 • Pokud je hovor ztlumen.
 • Když vytvoříte konferenční hovor.

Vyhledání nahraného hovoru

Aby vaše nahrávky zůstaly soukromé, zůstanou uloženy v zařízení. Hovory nejsou ukládány ani zálohovány mimo zařízení.

Záznam naleznete takto:

 1. Otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na Poslední Poslední.
 3. Klepněte na hovor, který jste nahráli.
  • Pokud jste nahráli poslední hovor: Přejděte na přehrávač na obrazovce Poslední.
  • Pokud jste nahráli dřívější hovor: Klepněte na Historie. Pak vyberte nahrávku ze seznamu hovorů.
 4. Klepněte na Přehrát Přehrát.
 5. Pokud chcete nahraný hovor sdílet, klepněte na Sdílet Sdílet (modrá ikona).

Tip: Nahrané hovory můžete sdílet s podporovanými aplikacemi, jako jsou aplikace na práci s e-maily a zprávami.

Nastavení doby ponechání nahraných hovorů

Důležité: Máte povinnost dodržovat všechny právní předpisy ohledně nahrávání telefonních konverzací. Používejte nahrávání hovorů zodpovědně a jen, když je to nutné.

 1. V zařízení Android otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Více a poté Nastavení a poté Nahrávání hovorů.
 3. V sekci Nahrávky klepněte na Smazat nahrávky.
 4. Nastavte, jak dlouho má být uložený hovor ponechán, než bude automaticky smazán.
 5. Klepněte na Potvrdit.
Volitelné: Pokud chcete smazat všechny nahrávky, klepněte na Smazat všechny nahrávkya poté Smazat.

Smazání nahraného hovoru

Důležité: Máte povinnost dodržovat všechny právní předpisy ohledně nahrávání telefonních konverzací. Používejte nahrávání hovorů zodpovědně a jen, když je to nutné.

 1. Otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na Poslední Poslední.
 3. Najděte číslo nebo kontakt zaznamenaného hovoru, který chcete smazat.
 4. Klepněte na Historie.
 5. V seznamu hovorů vyhledejte nahrávku a přejeďte prstem doleva.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?