Chặn hoặc bỏ chặn một số điện thoại

Nếu không muốn nhận cuộc gọi từ một số điện thoại nhất định, bạn có thể chặn số điện thoại đó. Khi số này cố gắng gọi cho bạn, điện thoại của bạn sẽ tự động từ chối cuộc gọi.

Lưu ý: Một số bước này chỉ hoạt động trên Android 6.0 trở lên. Tìm hiểu cách xem phiên bản Android.

Chặn một số điện thoại

  1. Mở ứng dụng Điện thoại điện thoại trên thiết bị của bạn.
  2. Nhấn vào biểu tượng Nhật ký cuộc gọi Cuộc gọi gần đây.
  3. Nhấn vào một cuộc gọi từ số bạn muốn chặn.
  4. Nhấn vào Chặn / báo cáo spam.

Lưu ý: Nếu điện thoại của bạn không có thư thoại kèm theo hình ảnh, bạn vẫn có thể nhận được thư thoại từ những người gọi bị chặn. Tìm hiểu cách xem thư thoại được liệt kê trong ứng dụng Điện thoại của bạn.

Bỏ chặn một số điện thoại

  1. Mở ứng dụng Điện thoại điện thoại trên thiết bị của bạn.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
  3. Nhấn vào Cài đặt và sau đó Số bị chặn.
  4. Bên cạnh số điện thoại bạn muốn bỏ chặn, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa và sau đó Bỏ chặn.

Lưu ý: Mọi cuộc gọi bạn nhận được từ số này sẽ không hiển thị trong nhật ký cuộc gọi của bạn khi số đó bị chặn.