Använda nummerpresentatören och spamskydd

När du ringer eller tar emot samtal med nummerpresentatör och spamskydd aktiverat kan du se information om personer eller företag som inte finns bland dina kontakter och varningar om möjliga spamsamtal.

Information om samtalen behöver skickas från mobilen till Google för att nummerpresentatör och spamskydd ska fungera.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 6.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Inaktivera eller aktivera nummerpresentatör och spamskydd

Nummerpresentatör och spamskydd är aktiverat som standard. Du kan inaktivera den om du vill.

Information om samtalen behöver skickas från mobilen till Google för att nummerpresentatör och spamskydd ska fungera. Detta styr inte om ditt nummer visas när du ringer.

 1. Öppna appen Telefon telefon på enheten.
 2. Tryck på Mer Mer följt av Inställningar följt av Nummerpresentatör och spam.
 3. Aktivera eller inaktivera Nummerpresentatör och spam.
 4. Valfritt: Du kan blockera spamsamtal på mobilen genom att aktivera Filtrera misstänkta spamsamtal. Du får inga aviseringar om missade samtal eller röstmeddelanden, men filtrerade samtal visas fortfarande i samtalshistoriken och du kan lyssna av röstmeddelanden du får.

Med nummerpresentatören från Google visas namn på företag och tjänster som har uppgifter i Google My Business. Funktionen söker även efter matchningar i kataloger med samtalsinformation om jobb- eller skolkonton.

Om du vill ändra namnet på jobb- eller skolkontot kontaktar du administratören.

Markera samtal som spam

Det går att markera alla samtal från ett nummer som spam så att du slipper få fler och kan rapportera spammaren.

 1. Öppna appen Telefon telefon på enheten.
 2. Öppna Senaste samtal Senaste.
 3. Tryck på samtalet som du vill rapportera som spam.
 4. Tryck på Blockera/rapportera spam. Du tillfrågas om du vill blockera numret.
 5. Tryck på Rapportera samtal som spam om du ser alternativet.
 6. Tryck på Blockera.
Känna igen spamsamtal

Visas Misstänkt spamsamtal eller Spam som nummerpresentation kan samtalet vara spam. Svara på samtalet eller blockera och rapportera numret.

Rapportera ett fel i spamskyddet

Om ett samtal från någon du känner markeras som spam går det att rapportera felet.

 1. Öppna appen Telefon telefon på enheten.
 2. Tryck på Senaste samtal Senaste.
 3. Tryck på samtalet som felaktigt har markerats som spam.
 4. Tryck på Häv blockeringen av numret följt av Häv blockering.

Framtida samtal från det här numret markeras inte som spam.