Zobrazení a smazání historie hovorů

Můžete zobrazit seznam všech odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů a také hovory ze seznamu smazat.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují jen na zařízeních s Androidem 6.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu.

Zobrazení historie hovorů

 1. Spusťte aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na ikonu hodin Poslední.
 3. U každého hovoru na seznamu se zobrazuje jedna nebo více z těchto ikon:
  • Zmeškané hovory (červená ikona) Zmeškaný hovor
  • Přijaté hovory (modrá ikona) Přijatý hovor
  • Odchozí hovory (zelená ikona) Odchozí hovor

Zobrazení podrobností hovoru

Pokud se o hovoru v historii chcete dozvědět více, klepněte na něj a pak Podrobnosti hovoru.

Tady najdete podrobnosti všech hovorů s daným číslem, jako kdy proběhl, jak byl dlouhý a zda byl odchozí nebo příchozí.

Přidání čísla do kontaktů

Pokud chcete číslo z historie hovorů přidat do kontaktů, klepněte na hovor a pak Přidat do kontaktu nebo Vytvořit nový kontakt.

Smazání hovorů z historie

Smazání jednoho hovoru z historie
 1. Spusťte aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na ikonu hodin Poslední.
 3. Klepněte na číslo nebo kontakt.
 4. Klepněte na Podrobnosti hovoru.
 5. Nahoře klepněte na ikonu koše Koš.
Smazání celé historie hovorů
 1. Spusťte aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na ikonu hodin Poslední.
 3. Klepněte na ikonu možností Více a pak Historie volání.
 4. Klepněte na ikonu možností Více a pak Vymazat historii volání.
 5. Potvrďte smazání klepnutím na OK.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?