Volání přes Wi-Fi

V některých případech můžete lidem volat přes síť Wi-Fi (namísto mobilní sítě). Volání přes Wi-Fi nepodporují všichni operátoři.

Abyste mohli volat přes Wi-Fi, musíte tuto funkci v nastavení nejdříve zapnout.

Poznámka: Některé z těchto kroků fungují jen na zařízeních s Androidem 6.0 nebo novějším. Jak zjistit verzi Androidu.

Zapnutí volání přes Wi-Fi

Důležité: Za volání přes Wi-Fi mohou být účtovány další poplatky, proto si u svého operátora ověřte podrobnosti.

1. možnost: Použití volání přes Wi-Fi, které poskytuje mobilní operátor

 1. Otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na ikonu možností Možnosti a poté Nastavení.
 3. Klepněte na Volání.
 4. Klepněte na Volání přes Wi-Fi. Pokud tuto možnost nevidíte, váš operátor tuto funkci nepodporuje.
  • U některých operátorů můžete volat přes Wi-Fi bez zvláštní služby.
  • Pokud váš operátor volání přes Wi-Fi neposkytuje, můžete využít službu Voice over IP (VoIP).

2. možnost: Použití služby VoIP k volání přes Wi-Fi

Některé služby, jako jsou služby VoIP, mohou provádět hovory přes Wi-Fi. Abyste takovou službu mohli využít, musíte si do telefonu přidat účet SIP (Session Initiation Protocol).

 1. Otevřete aplikaci Telefon telefon.
 2. Klepněte na ikonu možností Možnosti a poté Nastavení.
 3. Klepněte na Volání a poté Účty pro volání a poté Účty SIP.
 4. Klepněte na ikonu plus Vložit.
 5. Zadejte uživatelské jméno, heslo a server svého nového účtu SIP.
  Tip: Chcete-li změnit číslo portu, přezdívku či jiná pole, klepněte na Nepovinná nastavení.
 6. Klepněte na Uložit.

Uskutečnění hovoru přes Wi-Fi

Poté, co volání přes Wi-Fi nastavíte, můžete hovor přes Wi-Fi provést jako jakýkoli jiný. Když budete připojeni k internetu, bude se na panelu oznámení zobrazovat Internetový hovor nebo Volání přes Wi-Fi.

Když nebudete připojeni k síti Wi-Fi, použije se pro hovory připojení přes mobilního operátora (pokud nějakého máte).

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?